Tekstnet er udviklet af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Her får du gennem et bibliotek af digitaliserede tekster adgang til dansk litteratur i bredeste forstand.

Vi offentliggør tekster, som tilhører det offentlige domæne, dvs. at copyright er udløbet, eller som rettighedshaverne har givet os lov til at publicere.

Formål
at formidle let og gratis adgang til Danmarks litterære kulturarv
Mission
at levere pålidelige digitale tekstudgaver til brug på forskellige platforme
Vision
at være et samlingspunkt for forskning, undervisning og enhver med interesse for dansk litteratur

Du kan få overblik over de fonde og institutioner der har ydet støtte til udgivelserne, de projekter der har dannet ramme om arbejdet og udgivelsestakten på stedet.