Formål

Formålet med Tekstnet er at formidle let og gratis adgang til Danmarks litterære kulturarv. Sitet, som er udviklet af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, giver gennem et bibliotek af digitaliserede tekster adgang til dansk litteratur i bredeste forstand.

Vi offentliggør tekster, som tilhører det offentlige domæne, dvs. at copyright er udløbet, eller som rettighedshaverne har givet os lov til at publicere. Læs mere om copyright.

Mission

Tekstnets mission er at levere pålidelige digitale tekstudgaver til brug på forskellige platforme.

Vision

Tekstnets vision er at være et samlingspunkt for forskning, undervisning og enhver med interesse for dansk litteratur.

Du kan få overblik over de fonde og institutioner der har ydet støtte til udgivelserne, de projekter der har dannet ramme om arbejdet og udgivelsestakten på stedet.