Claus Mortensen Tøndebinder

Claus Mortensen Tøndebinder, ca. 1499-1575, dansk præst og reformatorisk prædikant. I sin hjemby, Malmø, prædikede han fra 1527 åbenlyst imod den katolske kirke, som han som præst tilhørte. Sproget var dansk, ikke latin, og sammen med Hans Olufsen Spandemager samlede han ved sin veltalenhed store tilhørerskarer. Hans iltre virksomhed, der var en del af hetzen imod byens klostre, forberedte den evangeliske gudstjenesteform, som indførtes i Malmø 1529-30. Sammen udgav de i 1528 den første danske salmebog Det kristelige messeembede. Efter Reformationen levede Tøndebinder som præst i Skåne. Selv kaldte han sig Claus Mortensen; tilnavnet er stedfaderens profession.

Se også

Tekster i tekstnet