Gustaf Munch-Petersen, biografi

Professorsøn fra København, student 1930. Afbrød sine studier for at rejse rundt i Europa, hvorefter han slog sig ned på Bornholm som maler og fisker. Munch-Petersen var i såvel artistisk som politisk henseende revolutionær. Hans overvejende lyriske forfatterskab har forbindelser med både finlands-svensk modernisme og fransk surrealisme, hvorimod hans forestillinger om menneskehedens broderskab er af socialistisk oprindelse. Allerede de urimede rytmiske digte i debutdigtsamlingen Det nøgne menneske (1932) viser ham på vej til hans “eget land”, en udvidet livserkendelse, som han i næste samling ser åbenbare sig i Det underste Land (1933), underbevidsthedens skjulte oprindelige livskilder, hvis frigørelse er nødvendig, ikke alene for kunstnerisk skaben, men for menneskehedens hele eksistens i indbyrdes kærlighed: “det underste land, / hvor blodet flyder frit mellem alle – /hvor glæden og fortvivlelsen og elskoven / tunge og fuldmodne / stråler i alle farver mod jorden.”

Både i denne samling og den mere dristigt eksperimenterende Mod Jerusalem (1934) opleves det ubevidste som en mystisk-religiøs kontakt med menneskets inderste muligheder, der imidlertid også forpligter i det ydre: fællesskabet skal realiseres politisk og socialt, og når det trues må det forsvares, hvilket skete for Gustaf Munch-Petersen, da han i 1937 meldte sig som frivillig på republikansk side i den spanske borgerkrig (hvor han faldt i 1938). – Samlingen Nitten digte (1937) giver med sin tilbagevende til den ydre virkelighed (skarpt sansede naturbilleder og politisk betonede bekendelsesdigte) et klart udtryk for forbindelsen mellem “det underste land” og den sociale virkelighed. Ved sit brud med den strofiske form og sine frie billedsammenstillinger har Gustaf Munch-Petersen været banebrydende for modernistisk poesi i Danmark.

1912

18. februar, Gustaf Munch-Petersen født i København.

1914

1. august Første Verdenskrig (1914-1918) bryder ud.

1915

Kvinders stemmeret

1917

Den Russiske Revolution

1918

11. november Første Verdenskrig (1914-1918) slutter.

1920

Sønderjylland genforenes med Danmark.

1922

Benito Mussolini tager magten i Italien.

1929

Børskrakket i New York.

1930

Student fra Henrik Madsens Skole i København.

1932

3. marts. det nøgne menneske udkommer hos Nyt Nordisk Forlag.

1933

Beg. af oktober. Gustaf Munch-Petersens det underste land udkommer hos Nyt Nordisk Forlag.

30. januar. Adolf Hitler kommer til magten i Tyskland.

1934

Medio april. mod jerusalem udkommer hos Funkis forlag.

1936

7. marts. Gift med Elisabeth (Lisbeth) Accheleie Bruhn Hjorth.

Parrets første datter Mette født.

1937

7. november. Gustaf Munch-Petersen forlader sit hjem i Gudhjem, Bornholm for at deltage på republikansk side i Den Spanske Borgerkrig.

11. november. Nitten digte udkommer på Fischers Forlag.

29. december. Parrets anden datter Ursula Munch-Petersen født.

1938

Omkr. 1. april. Gustaf Munch-Petersen falder i kamp i Spanien.

Fulde navn
Gustaf Munch-Petersen
Født
18. februar 1912
Død
2. april 1938 (26 år)
Foto fra ca. 1933 af Gustaf Munch-Petersen.
Ophav: Julie Laurberg & Gads Eftf.
Ophavsret: Materialet er muligvis beskyttet af ophavsret

Professorsøn fra København, student 1930. Afbrød sine studier for at rejse rundt i Europa, hvorefter han slog sig ned på Bornholm som maler og fisker. Munch-Petersen var i såvel artistisk som politisk henseende revolutionær. Hans overvejende lyriske forfatterskab har forbindelser med både finlands-svensk modernisme og fransk surrealisme, hvorimod hans forestillinger om menneskehedens broderskab er af socialistisk oprindelse. Allerede de urimede rytmiske digte i debutdigtsamlingen Det nøgne menneske (1932) viser ham på vej til hans “eget land”, en udvidet livserkendelse, som han i næste samling ser åbenbare sig i Det underste Land (1933), underbevidsthedens skjulte oprindelige livskilder, hvis frigørelse er nødvendig, ikke alene for kunstnerisk skaben, men for menneskehedens hele eksistens i indbyrdes kærlighed: “det underste land, / hvor blodet flyder frit mellem alle – /hvor glæden og fortvivlelsen og elskoven / tunge og fuldmodne / stråler i alle farver mod jorden.”

Både i denne samling og den mere dristigt eksperimenterende Mod Jerusalem (1934) opleves det ubevidste som en mystisk-religiøs kontakt med menneskets inderste muligheder, der imidlertid også forpligter i det ydre: fællesskabet skal realiseres politisk og socialt, og når det trues må det forsvares, hvilket skete for Gustaf Munch-Petersen, da han i 1937 meldte sig som frivillig på republikansk side i den spanske borgerkrig (hvor han faldt i 1938). – Samlingen Nitten digte (1937) giver med sin tilbagevende til den ydre virkelighed (skarpt sansede naturbilleder og politisk betonede bekendelsesdigte) et klart udtryk for forbindelsen mellem “det underste land” og den sociale virkelighed. Ved sit brud med den strofiske form og sine frie billedsammenstillinger har Gustaf Munch-Petersen været banebrydende for modernistisk poesi i Danmark.

Navn
Gustaf Munch-Petersen, biografi
Fulde navn
Gustaf Munch-Petersen
Født
18. februar 1912
Død
2. april 1938
Foto fra ca. 1933 af Gustaf Munch-Petersen.
Ophav: Julie Laurberg & Gads Eftf.
Ophavsret: Materialet er muligvis beskyttet af ophavsret