Tycho Brahe

Fratri gemello () ved J.L.E. Dreyer Fratri gemello (dansk) () ved J.L.E. Dreyer Ad Daniam elegia () ved J.L.E. Dreyer Ad Daniam elegia (fra observationsprotokollen) () ved J.L.E. Dreyer Ad Martinum Braschium () ved J.L.E. Dreyer Additiones ad commentationem de eclipsi lunæ anni 1573 () ved J.L.E. Dreyer De nova stella () ved J.L.E. Dreyer De nova stella (dansk) () ved Zeeberg, P. Diarium anni 1573 () ved J.L.E. Dreyer Elegi til Danmark (fra observationsprotokollen) () ved J.L.E. Dreyer Astrologiæ meteorologicæ fragmentum (c. ) ved J.L.E. Dreyer De disciplinis mathematicis oratio () ved J.L.E. Dreyer De disciplinis mathematicis oratio (dansk) () ved Zeeberg, P. Andreæ Welleio Saxonis interpreti () ved J.L.E. Dreyer Epitaphium filiæ Kirstinæ () ved J.L.E. Dreyer Fundamentalis Uraniburgi lapis () ved J.L.E. Dreyer Horoscopus principis Christiani () ved J.L.E. Dreyer Horoscopus principis Huldarici () ved J.L.E. Dreyer Typographiæ () ved J.L.E. Dreyer Horoscopus principis Johannis () ved J.L.E. Dreyer Epitaphium Johanni Pratensi () ved J.L.E. Dreyer Erico Lange () ved J.L.E. Dreyer Erico Lange (dansk) () ved J.L.E. Dreyer Henrico Ranzovio () ved J.L.E. Dreyer Jacobo Ulfeldio () ved J.L.E. Dreyer Nicolao Kaasio () ved J.L.E. Dreyer Si quid agat () ved J.L.E. Dreyer De cometa anni 1585 () ved J.L.E. Dreyer Diarii astrologici et meteorologici anni 1586 præfationis adumbratio () ved J.L.E. Dreyer Inscriptiones Croneburgensis () ved J.L.E. Dreyer Fire epigrammer ved Frederik II's død () ved J.L.E. Dreyer Iudicis est æqui () ved J.L.E. Dreyer Additamenta ad apologeticam responsionem ad Craigum Scotum () ved J.L.E. Dreyer Apologetica responsio ad Craigum Scotum de cometis () ved J.L.E. Dreyer De classe Hispaniæ () ved J.L.E. Dreyer Forord til Flemløses En Elementisch oc Jordisch Astrologia () ved F.R. Friis Triangulorum planorum et sphæricorum praxis arithmetica () ved J.L.E. Dreyer Indskrift fra papirmøllen på Hven () ved J.L.E. Dreyer In Nicolai Cragii Rempublicam Lacedæmoniorum () ved J.L.E. Dreyer Urania Titani () ved J.L.E. Dreyer Epistolae astronomicae () ved J.L.E. Dreyer Forord til Epistolae Astronomicae vol. II () ved J.L.E. Dreyer Medicamenta tria cum Henrico Ranzovio communicata () ved J.L.E. Dreyer Sub pyramide tegumento quodam cooperta () ved J.L.E. Dreyer Ante stellas restitutas () ved J.L.E. Dreyer Astronomiæ instauratæ mechanica () ved J.L.E. Dreyer Astronomiæ instauratæ mechanica (dansk) () ved Zeeberg, P. In librum Tychonis Brahei de Mechanicis astronomiæ () ved J.L.E. Dreyer In solis et lunæ motus restitutos ac sequens diarium prolegomena () ved J.L.E. Dreyer Observationes geographicae () ved J.L.E. Dreyer Per varios casus () ved J.L.E. Dreyer Ad Daniam epigramma () ved J.L.E. Dreyer Ad Daniam et Danos integros excusatio () ved J.L.E. Dreyer Dania ad Tychonem Braheum suum alumnum () ved J.L.E. Dreyer Disce puer virtutem () ved J.L.E. Dreyer Medicamentum in usum Imperatoris Rudolfi II () ved J.L.E. Dreyer Supra januam novi laboratorii in eadem arce Benatica () ved J.L.E. Dreyer Supra januam observatorii in arce Cæsareana Bennatica () ved J.L.E. Dreyer Calculi de obliquitate eclipticæ () ved J.L.E. Dreyer Anledning og synopse til det efterfølgende dansksprogede brev () ved Zeeberg, P. Henrico Ranzovio (dansk) () ved Zeeberg, P. Jacobo Ulfeldio (dansk) () ved Zeeberg, P. Nicolao Kaasio (dansk) () ved Zeeberg, P. Urania Titani (dansk) () ved Zeeberg, P. Elixir pestilentiale () ved J.L.E. Dreyer Indskrifter fra Uraniborg () ved J.L.E. Dreyer Quamvis mortalis () ved J.L.E. Dreyer