Bodløst mål

Kulturhistorisk baggrund

Dette korte tillæg til Skånske Lov opsummerer en række alvorlige forbrydelser: voldtægt, selvtægt, mordbrand og først og fremmest drab på forskellige steder og tidspunkter. Forbrydelserne karakteriseres som "bodløse", men det fremgår ikke af tillægget hvad hermed menes, hvad straffen har været. Det har uden tvivl været indlysende for samtiden, og derfor har det ikke været nødvendigt at specificere om "bodløst mål" betyder 'sag, som ikke kan afgøres ved bøder' (ODS) eller 'sag, som sagsøger har ret til at kræve fredløshed eller dødsstraf for' (Poul Johs. Jørgensen: Dansk Retshistorie, 5. oplag, Kbh. 1971, s. 274). Skånske Lovs hovedtekst meddeler for en af forbrydelserne (drab i den drabtes hjem) at der skal gives fulde mandbøder, omvendt for en anden (selvtægt, drab efter aflagt bøde), umiddelbar fredlysning (kap. 87 og 90 falder desværre i en lakune i det her udgivne håndskrift).

Se desuden