355 titler

Titel År Forfatter/Udgiver
Ad Daniam elegia Brahe, T.
Ad Daniam elegia (fra observationsprotokollen) Brahe, T.
Ad Daniam epigramma Brahe, T.
Ad Daniam et Danos integros excusatio Brahe, T.
Ad Martinum Braschium Brahe, T.
Additamenta ad apologeticam responsionem ad Craigum Scotum Brahe, T.
Additiones ad commentationem de eclipsi lunæ anni 1573 Brahe, T.
Af Dybets Lovsang Nexø, M.A.
Afklaring Knudsen, Jak.
Aftensang Ingemann, B.S.
Ak! hvor forandret! Blicher, St.St.
Andreæ Welleio Saxonis interpreti Brahe, T.
Anledning og synopse til det efterfølgende dansksprogede brev Brahe, T.
Ante stellas restitutas Brahe, T.
Apologetica responsio ad Craigum Scotum de cometis Brahe, T.
Astrologiæ meteorologicæ fragmentum c. Brahe, T.
Astronomiæ instauratæ mechanica Brahe, T.
Astronomiæ instauratæ mechanica (dansk) Brahe, T.
B.S. Ingemann, Levnetsbog I-II og Tilbageblik Keld, J.
Barndommens Kyst Nexø, M.A.
Belejringen af Rhodos (diplomatarisk udgave) c. Anonym
Bibelen, Første Mosebog (Thott 8,2°) c.
Bohrs Breve Bohr, N.
Breve fra og til Adam Oehlenschläger 1798-1809 I Paludan, H.A., Preisz, D. & Borup, M.
Breve fra og til Adam Oehlenschläger 1798-1809 II Paludan, H.A., Preisz, D. & Borup, M.
Breve fra og til Adam Oehlenschläger 1798-1809 III Paludan, H.A., Preisz, D. & Borup, M.
Breve fra og til Adam Oehlenschläger 1798-1809 IV Paludan, H.A., Preisz, D. & Borup, M.
Breve fra og til Adam Oehlenschläger 1798-1809 V Paludan, H.A., Preisz, D. & Borup, M.
Breve fra og til Adam Oehlenschläger 1809-1829 I Preisz, D.
Breve fra og til Adam Oehlenschläger 1809-1829 II Preisz, D.
Breve fra og til Adam Oehlenschläger 1809-1829 III Preisz, D.
Breve fra og til Adam Oehlenschläger 1809-1829 IV Preisz, D.
Breve fra og til Adam Oehlenschläger 1809-1829 V Preisz, D.
Breve fra og til Adam Oehlenschläger 1829-1850 I Preisz, D.
Breve fra og til Adam Oehlenschläger 1829-1850 II Preisz, D.
Breve fra og til Adam Oehlenschläger 1829-1850 III Preisz, D.
Breve fra og til Adam Oehlenschläger, registre 1809-1850 Keld, J.
Breve fra og til Holger Drachmann I Borup, M.
Breve fra og til Holger Drachmann II Borup, M.
Breve fra og til Holger Drachmann III Borup, M.
Breve fra og til Holger Drachmann IV Borup, M.
Breve fra og til Ole Worm I, 1607-1636 Schepelern, H.D.
Breve fra og til Ole Worm II, 1637-1643 Schepelern, H.D.
Breve fra og til Ole Worm III, 1644-1654 Schepelern, H.D.
Breve fra og til Rasmus Rask I, 1805-1819 Hjelmslev, L.
Breve fra og til Rasmus Rask II, 1820-1832 Hjelmslev, L.
Breve fra og til Rasmus Rask III, Brevkommentar og håndskriftkatalog Bjerrum, M.
Breve og Aktstykker vedr. Johan Ludvig Heiberg I Borup, M.
Breve og Aktstykker vedr. Johan Ludvig Heiberg II Borup, M.
Breve og Aktstykker vedr. Johan Ludvig Heiberg III Borup, M.
Breve og Aktstykker vedr. Johan Ludvig Heiberg IV Borup, M.
Breve og Aktstykker vedr. Johan Ludvig Heiberg V Borup, M.
Breve til Barndomshjemmet I Bournonville, A.
Breve til Barndomshjemmet II Bournonville, A.
Breve til Barndomshjemmet III Bournonville, A.
Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog Blicher, St.St.
C.E.F. Weyse, Breve I Lunn, Sven & Reitzel-Nielsen, E.
C.E.F. Weyse, Breve II Lunn, Sven & Reitzel-Nielsen, E.
Calculi de obliquitate eclipticæ Brahe, T.
Christian 3.s danske Bibel Nielsen, M.A.
Christian Molbechs brevveksling med svenske forfattere og videnskabsmænd I Borup, M.
Christian Molbechs brevveksling med svenske forfattere og videnskabsmænd II Borup, M.
Christian Molbechs brevveksling med svenske forfattere og videnskabsmænd III Borup, M.
Chronicon c. Niger, R.
Corpus Philosophorum Danicorum Medii Aevii I,1, Johannis Daci Opera Otto, A.
Corpus Philosophorum Danicorum Medii Aevii I,2, Johannis Daci Opera Otto, A.
Corpus Philosophorum Danicorum Medii Aevii II, Martini de Dacia Opera Roos, H.
Corpus Philosophorum Danicorum Medii Aevii III, Simonis Daci Opera Otto, A.
Corpus Philosophorum Danicorum Medii Aevii IV,1, Boethii Daci Modi Significandi Pinborg, J. & Roos, H.
Corpus Philosophorum Danicorum Medii Aevii IX, Boethii Daci aliorumque sophismata Ebbesen, S. & Rosier-Catach, I.
Corpus Philosophorum Danicorum Medii Aevii V,1, Boethii Daci Quaestiones de generatione et corruptione Sajó, G.
Corpus Philosophorum Danicorum Medii Aevii V,2, Boethii Daci Quaestiones super libros physicorum Sajó, G.
Corpus Philosophorum Danicorum Medii Aevii VI,1, Boethii Daci Topica Pinborg, J.
Corpus Philosophorum Danicorum Medii Aevii VI,2, Boethii Daci Opuscula Pinborg, J. & Roos, H.
Corpus Philosophorum Danicorum Medii Aevii VII, Incertorum Auctorum Quaestiones super Sophisticos Elenchos Ebbesen, S.
Corpus Philosophorum Danicorum Medii Aevii VIII, Boethii Daci Quaestiones super IV librum Meteorologicorum Fioravanti, G.
Corpus Philosophorum Danicorum Medii Aevii X,1, Opera Petri Philomenae Pedersen, F.S.
Corpus Philosophorum Danicorum Medii Aevii X,2, Opera Petri de Sancto Audomaro Pedersen, F.S.
Corpus Philosophorum Danicorum Medii Aevii XI,1, Andreae Sunonis Filii Hexaemeron Ebbesen, S. & Mortensen, L.B.
Corpus Philosophorum Danicorum Medii Aevii XI,2, Andreae Sunonis Filii Hexaemeron Ebbesen, S. & Mortensen, L.B.
Corpus Philosophorum Danicorum Medii Aevii XII, Nicolai Drukken de Dacia Opera Green-Pedersen, N.J. & Ebbesen, S.
Corpus Philosophorum Danicorum Medii Aevii XIII, Thuonis de Vibergia Opera Tabarroni, A. & Ebbesen, S.
Corpus Philosophorum Danicorum Medii Aevii XIV, Boethii Daci Quaestiones Super Librum De Anima – Anonymi Boethio Daco Usi Quaestiones Metaphysicae Wielockx, R. & Fioravanti, G.
Correspondance de Georg Brandes I Krüger, P.
Correspondance de Georg Brandes II Krüger, P.
Correspondance de Georg Brandes III Krüger, P.
Correspondance de Georg Brandes IV Krüger, P.
D.G. Monrad, Breve Hauge, Sv.
Dania ad Tychonem Braheum suum alumnum Brahe, T.
Danmarks Gamle Købstadslovgivning I Kroman, E.
Danmarks Gamle Købstadslovgivning II Kroman, E.
Danmarks Gamle Købstadslovgivning III Kroman, E.
Danmarks Gamle Købstadslovgivning IV Kroman, E.
Danmarks Gamle Købstadslovgivning V Kroman, E.
Danmarks Gamle Love paa Nutidsdansk I Kroman, E.
Danmarks Gamle Love paa Nutidsdansk II Kroman, E.
Danmarks Gamle Love paa Nutidsdansk III Kroman, E. & Iuul, S.
Danske Domme I: 1375-1553 Reitzel-Nielsen, E.
Danske Domme II: 1554-1569 Reitzel-Nielsen, E.
Danske Domme III: 1375-1662 Reitzel-Nielsen, E.
Danske Domme IV: 1582-1589 Reitzel-Nielsen, E.
Danske Domme V: 1590-1596 Reitzel-Nielsen, E.
Danske Domme VI: 1597-1608 Reitzel-Nielsen, E.
Danske Domme VII: 1609-1662 Reitzel-Nielsen, E.
Danske Domme VIII: Registre Reitzel-Nielsen, E.
De classe Hispaniæ Brahe, T.
De cometa anni 1585 Brahe, T.
De disciplinis mathematicis oratio Brahe, T.
De disciplinis mathematicis oratio (dansk) Brahe, T.
De nova stella Brahe, T.
De nova stella (dansk) Brahe, T.
De sorte Fugle Nexø, M.A.
De tomme Pladsers Passagerer Nexø, M.A.
Den kyske dronning c. Anonym
Den kyske dronning (diplomatarisk udgave) c. Anonym
Det nøgne menneske Munch-Petersen, G.
Diarii astrologici et meteorologici anni 1586 præfationis adumbratio Brahe, T.
Diarium anni 1573 Brahe, T.
Diplomatarium Danicum Hedemann, M.
Disce puer virtutem Brahe, T.
Ditte Menneskebarn 1. En Barndom Nexø, M.A.
Ditte Menneskebarn 2. Lillemor Nexø, M.A.
Ditte Menneskebarn 3. Syndefaldet Nexø, M.A.
Ditte Menneskebarn 4. Skærsilden Nexø, M.A.
Ditte Menneskebarn 5. Mod Stjærnerne Nexø, M.A.
Dværgekongen Laurin c. Anonym
Dybhavsfisk Nexø, M.A.
Ecloga nova et festiva de pacis foedere Amerinus, H.L.
Ecloga nova et festiva de pacis foedere (dansk) Amerinus, H.L.
Elegi til Danmark (fra observationsprotokollen) Brahe, T.
Elixir pestilentiale Brahe, T.
Epistolae astronomicae Brahe, T.
Epitaphium filiæ Kirstinæ Brahe, T.
Epitaphium Johanni Pratensi Brahe, T.
Erico Lange Brahe, T.
Erico Lange (dansk) Brahe, T.
Eriks Sjællandske Lov (AM 455,12°) c.
Erindringer 1. Et lille Kræ Nexø, M.A.
Erindringer 2. Under aaben Himmel Nexø, M.A.
Erindringer 3. For Lud og koldt Vand Nexø, M.A.
Erindringer 4. Vejs Ende Nexø, M.A.
Et Skriftemaal Nexø, M.A.
Experimenta circa effectum conflictus electrici in acum magneticam Ørsted, H.C.
Experiments on the Effect of a Current of Electricity on the Magnetic Needle Ørsted, H.C.
Fire epigrammer ved Frederik II's død Brahe, T.
Flensborg Stadsret c.
Flores og Blanseflor c. Anonym
Forord til Epistolae Astronomicae vol. II Brahe, T.
Forord til Flemløses En Elementisch oc Jordisch Astrologia Brahe, T.
Forsøg over den electriske Vexelkamps Indvirkning paa Magnetnaalen Ørsted, H.C.
Fra fire Kongers Tid, I Trap, J.P.
Fra fire Kongers Tid, II Trap, J.P.
Fra fire Kongers Tid, III Trap, J.P.
Fra Gaden Chievitz, P.
Fratri gemello Brahe, T.
Fratri gemello (dansk) Brahe, T.
Fundamentalis Uraniburgi lapis Brahe, T.
Genealogia regum Datie s. Aggesen, Sv.
Georg og Edv. Brandes, Brevveksling med nordiske forfattere og videnskabsmænd I Borup, M.
Georg og Edv. Brandes, Brevveksling med nordiske forfattere og videnskabsmænd II Borup, M.
Georg og Edv. Brandes, Brevveksling med nordiske forfattere og videnskabsmænd III Borup, M.
Georg og Edv. Brandes, Brevveksling med nordiske forfattere og videnskabsmænd IV Borup, M.
Georg og Edv. Brandes, Brevveksling med nordiske forfattere og videnskabsmænd V Borup, M.
Georg og Edv. Brandes, Brevveksling med nordiske forfattere og videnskabsmænd VI Borup, M.
Georg og Edv. Brandes, Brevveksling med nordiske forfattere og videnskabsmænd VII Borup, M.
Georg og Edv. Brandes, Brevveksling med nordiske forfattere og videnskabsmænd VIII Borup, M.
Gesta Danorum (Sthlm. B77) e. Saxo
Gesta Danorum (Sthlm. C67) e. Saxo
Gjæring Knudsen, Jak.
Gravskrift for Jens Andersen Beldenak c. Beldenak, J.A.
Gravskrift over dronning Kristine c. Anonym
Gravskrift over prins Frans c. Anonym
H.C. Andersens Almanakker 1833-1873 Lauridsen, H.V. & Weber, K.
H.C. Andersens Brevveksling med Edv. og Henriette Collin I Behrend, C. & Topsøe-Jensen, H.
H.C. Andersens Brevveksling med Edv. og Henriette Collin II Behrend, C. & Topsøe-Jensen, H.
H.C. Andersens Brevveksling med Edv. og Henriette Collin III Behrend, C. & Topsøe-Jensen, H.
H.C. Andersens Brevveksling med Edv. og Henriette Collin IV Behrend, C. & Topsøe-Jensen, H.
H.C. Andersens Brevveksling med Edv. og Henriette Collin V Behrend, C. & Topsøe-Jensen, H.
H.C. Andersens Brevveksling med Edv. og Henriette Collin VI Behrend, C. & Topsøe-Jensen, H.
H.C. Andersens Dagbøger I Lauridsen, H.V.
H.C. Andersens Dagbøger II Lauridsen, H.V.
H.C. Andersens Dagbøger III Lauridsen, H.V. & Gad, T.
H.C. Andersens Dagbøger IV Gad, T.
H.C. Andersens Dagbøger IX Weber, K.
H.C. Andersens Dagbøger V Gad, T. & Weber, K.
H.C. Andersens Dagbøger VI Weber, K.
H.C. Andersens Dagbøger VII Weber, K.
H.C. Andersens Dagbøger VIII Weber, K.
H.C. Andersens Dagbøger X Weber, K.
H.C. Andersens Dagbøger XI Topsøe-Jensen, H.
H.C. Andersens Dagbøger XII Topsøe-Jensen, H.
Hans Råskov Hjortø, K.
Hans Tausens Postil I Tausen, H.
Hans Tausens Postil II Tausen, H.
Harpestrengs kogebog (NKS 70R,8°) e. Harpestreng, H.
Harpestrengs skrifter (NKS 66,8°) c. Harpestreng, H.
Harpestrengs skrifter (Sthlm. K48) c. Harpestreng, H.
Harpestrengs stenbog (Sthlm. K4) e. Harpestreng, H.
Helge Oehlenschläger, A.
Helten Kidde, H.
Henrico Ranzovio Brahe, T.
Henrico Ranzovio (dansk) Brahe, T.
Herman Bangs Breve Posselt, G.
Hertug Frederik af Normandi c. Anonym
Hestelægebog (AM 819, 8°) c. Anonym
Historia Regum Dacie s. Aggesen, Sv.
Horoscopus principis Christiani Brahe, T.
Horoscopus principis Huldarici Brahe, T.
Horoscopus principis Johannis Brahe, T.
Højskolens Ungdomstid i Breve I Skovmand, R.
Højskolens Ungdomstid i Breve II Skovmand, R.
In librum Tychonis Brahei de Mechanicis astronomiæ Brahe, T.
In Nicolai Cragii Rempublicam Lacedæmoniorum Brahe, T.
In solis et lunæ motus restitutos ac sequens diarium prolegomena Brahe, T.
Indskrift fra papirmøllen på Hven Brahe, T.
Indskrifter fra Uraniborg Brahe, T.
Inscriptiones Croneburgensis Brahe, T.
Iolas Widing, Z.
Iolas (dansk) Widing, Z.
Iudicis est æqui Brahe, T.
Ivan Løveridder c. Anonym
Jacobo Ulfeldio Brahe, T.
Jacobo Ulfeldio (dansk) Brahe, T.
Jesu Barndoms Bog (Ghemen) Anonym
Jesu Passionsvandring (diplomatarisk udgave) c. Anonym
Jon Præst (Ghemen) Anonym
Jon Præst (Thott 585,8°) c. Anonym
Julemærker (NKS 66,8°) e. Anonym
Jyske Lov (NKS 295,8°) c.
Jyske Lov, fortale (AM 455,12°) c.
Jærtegnspostil (Badius 1515) Pedersen, Chr.
Klagedigt f. Beldenak, J.A.
Kongetal (AM 28,8°) c. Anonym
Kvinders Rosengård (GKS 3487,8°) e. Rösslin, E.
Kvinders Urtegård (Thott 245 8°) e. Anonym
Labyrinten Baggesen, J.
Landegrænse mellem Danmark og Sverige (AM 28,8°) c. Anonym
Legendefragmenter (Camb. Add. 3827,1) c. Anonym
Legendefragmenter (Sthlm. K48) c. Anonym
Lejrekrøniken c. Anonym
Lex castrensis sive curie Aggesen, Sv.
Lucidarius c. Boolsen, C.
Lucidarius (diplomatarisk udgave) c. Boolsen, C.
Lykken Nexø, M.A.
Lægebog Pedersen, Chr.
Lægebog (GKS 3487,8°) e. Anonym
Lægebog fra top til tå Smith, H.
Lægebog fra top til tå (Upps. D600) e. Anonym
Lægebog om kirurgi og sårpleje Smith, H.
Lægebog om kvinder og børn Smith, H.
Lægebog om pest Smith, H.
Lægebog om vandladning og afføring Smith, H.
Lægeråd (AM 819, 8°) c. Anonym
M.A. Goldschmidts Dagbøger I Ober, K.H., Andreasen, U. & Jørgensen, M.K.
M.A. Goldschmidts Dagbøger II Ober, K.H., Andreasen, U. & Jørgensen, M.K.
Medicamenta tria cum Henrico Ranzovio communicata Brahe, T.
Medicamentum in usum Imperatoris Rudolfi II Brahe, T.
Mesteren kommer Ingemann, B.S.
Mod Lyset Nexø, M.A.
Muldskud Nexø, M.A.
Muldskud. Anden Samling Nexø, M.A.
N.F.S. Grundtvig, Dag- og Udtogsbøger I Albeck, G.
N.F.S. Grundtvig, Dag- og Udtogsbøger II Albeck, G.
Nicolai Stenonis epistolae et epistolae ad eum datae I Scherz, G.
Nicolai Stenonis epistolae et epistolae ad eum datae II Scherz, G.
Nicolao Kaasio Brahe, T.
Nicolao Kaasio (dansk) Brahe, T.
Niels Lyhne Jacobsen, J.P.
Niels Møller · Valdemar Vedel Brevveksling Møller, N.
Niels Stensen's korrespondance i dansk oversættelse I, 1661-1681 Hansen, H.M.
Niels Stensen's korrespondance i dansk oversættelse II, 1682-1686 Hansen, H.M.
Nitten Digte Munch-Petersen, G.
Observationes geographicae Brahe, T.
Ordsprog (Ghemen 1506) Låle, P.
Ordsprog (NKS 813x,4°) Låle, P.
Pelle Erobreren 1. Barndom Nexø, M.A.
Pelle Erobreren 2. Læreaar Nexø, M.A.
Pelle Erobreren 3. Den store Kamp Nexø, M.A.
Pelle Erobreren 4. Gryet Nexø, M.A.
Per varios casus Brahe, T.
Persenober og Konstantianobis c. Anonym
Pigens Sang Ingemann, B.S.
Quamvis mortalis Brahe, T.
Ridderen i hjorteham (Link. T180) c. Anonym
Rimkrøniken (Ghemen 1495) Anonym
Roskildekrøniken c. Anonym
Runekrønike (AM 28, 8°, fragment) e. Anonym
Rydårbogen (E don. var. 3,8°) c. Anonym
Rydårbogen (NKS 606,8°) e. Anonym
Sancti Willelmi abbatis vita et miracula c. Anonym
Saxos Danmarkshistorie Saxo
Si quid agat Brahe, T.
Sind Knudsen, Jak.
Sjællandske Kirkelov (AM 455,12°) c.
Skibbykrøniken Helgesen, P.
Skriftemålsbøn (Sthml. K 48) c. Anonym
Skrifter af Paulus Helie I Helgesen, P.
Skrifter af Paulus Helie II Helgesen, P.
Skrifter af Paulus Helie III Helgesen, P.
Skrifter af Paulus Helie IV Helgesen, P.
Skrifter af Paulus Helie V Helgesen, P.
Skrifter af Paulus Helie VI Helgesen, P.
Skrifter af Paulus Helie VII Helgesen, P.
Skriververs c. Anonym
Skygger Nexø, M.A.
Skånske Kirkelov (AM 28,8°) c.
Skånske Kirkelov (fragment, NKS 66,8°) e.
Skånske lov (AM 28, 8°) e.
Soldage Nexø, M.A.
Støv og Stjærner Hjortø, K.
Sub pyramide tegumento quodam cooperta Brahe, T.
Supra januam novi laboratorii in eadem arce Benatica Brahe, T.
Supra januam observatorii in arce Cæsareana Bennatica Brahe, T.
Syner Hjortø, K.
Søren Kierkegaard, Dagbøger i udvalg 1834-1846 Dehs, J.
Tine Bang, H.
To verdener Hjortø, K.
Tractatus beati Guillermi c. Anonym
Triangulorum planorum et sphæricorum praxis arithmetica Brahe, T.
Tycho Brahes Breve
Tychonis Brahe dani opera omnia I Dreyer, J.L.E.
Tychonis Brahe dani opera omnia II Dreyer, J.L.E.
Tychonis Brahe dani opera omnia III Dreyer, J.L.E.
Tychonis Brahe dani opera omnia IV Dreyer, J.L.E.
Tychonis Brahe dani opera omnia IX Dreyer, J.L.E.
Tychonis Brahe dani opera omnia V Dreyer, J.L.E.
Tychonis Brahe dani opera omnia VI Dreyer, J.L.E.
Tychonis Brahe dani opera omnia VII Dreyer, J.L.E.
Tychonis Brahe dani opera omnia VIII Dreyer, J.L.E.
Tychonis Brahe dani opera omnia X Dreyer, J.L.E.
Tychonis Brahe dani opera omnia XI Dreyer, J.L.E.
Tychonis Brahe dani opera omnia XII Dreyer, J.L.E.
Tychonis Brahe dani opera omnia XIII Dreyer, J.L.E.
Tychonis Brahe dani opera omnia XIV Dreyer, J.L.E.
Tychonis Brahe dani opera omnia XV Dreyer, J.L.E.
Typographiæ Brahe, T.
Tyrkens Tog til Rhodos (Ghemen) c. Anonym
Under Himmelen den Blaa Nexø, M.A.
Under vor Haand og Segl Blatt, F.
Undervejs Nexø, M.A.
Urania Titani Brahe, T.
Urania Titani (dansk) Brahe, T.
Urtebog Smith, H.
Valdemars lov (AM 455,12°) c. Anonym
Visitatsberetninger og breve Brorson, H.A.
Visitatsdagbøger 1835-1853 I Mynster, J.P.
Visitatsdagbøger 1835-1853 II Mynster, J.P.
Vita et passio sancti Canuti c. Ælnoth
Vita sancti Canuti c. Anonym
Ægloga de eclipsi solari anno 1574 Flemløse, P.J.
Ægloga de eclipsi solari anno 1574 (dansk) Flemløse, P.J.
Aanden i Naturen 1 Ørsted, H.C.
Aanden i Naturen 2 Ørsted, H.C.
Åreladningsregler (AM 819, 8°) e. Anonym
Åreladningsregler (GKS 3487, 8°) e. Anonym