Hans Lauridsen Amerinus: Ecloga nova et festiva de pacis foedere (dansk) (1573)

Udgiver:

Redaktion: Zeeberg, P.

Oversættelse ved Zeeberg, P.
Data engineer: Thomas Hansen

© 2021 Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Udgivet med støtte fra: Carlsbergfondet