H.C. Andersens Almanakker 1833-1873 (1990)

Udgiver: (1990)


Redaktion: Lauridsen, H.V. og Weber, K.

Digitalisering: Claus Rønlev
Data engineer: Thomas Hansen

© 2023 Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Udgivet med støtte fra: Carlsbergfondet, Tuborgfondet og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab