H.C. Andersens Dagbøger X (1975)

Udgiver: (1975)

Redaktion: Weber, K.

Digitalisering: Claus Rønlev
Data engineer: Thomas Hansen

© 2023 Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Udgivet med støtte fra: Carlsbergfondet og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab