af Anonym (1450)   Udgiver: Boeck, S.S.   Tekst og udgave
forrige næste

Thette ær legen mesther Hinrick Harpæ strengh aff konnyngh Erick Hwilkæ manet | skal ey lades wdy Primo iiii daghæ i aprilis kalende Then annen ær then førstæ dagh i augusto Then trediæ ær xi dagen a iwlii manet Nota thessæ iii daghæ skal man gernæ lades wdi fførsth then xvi daghen thorth gaar Ind, wdi then høgre armen Then annen ær then femte dagen april gaar indh wdhi then wenstræ armen Then trædiæ ær then fiærde daghen eller then fæmthæ ther may gaar indh, wd aff bodhæ armenæ

Item thenne taulæ ær then nyttygh, then ther ferdes skal Man skal wede xii manede ock xii tegn Ok skal merkæ hwat tegn moneden ær wdhi | Er han i wæderen tha far ingen stad wdhen tw wilt faa skade Er thet so han staar i twillinge tha gør thin reysæ wel ok tha finnær tw mennisken som the wore thin brødhre Er han i krabbæn ta mottw twilæ eller tegh kan kommæ got till eller onth Er han i løwen, tha