af Anonym (1510)   Udgivere: Adams, J. og Boeck, S.S.   Tekst og udgave
forrige næste

Northen
for slotthet eth arnbyrst skodh fraa staar
sancti anthonij kirke som eth fasth slot oc
een sterck ringmwr om kringh Thtr sloo
keijserin aff tyrken sijn paulwn vdh. then
tijd han kom tijl rodijs at btstride. østhen
fra then kijrke eth armbørst skudh i haff-
uet staar sancti nicolai torn alsomfasteste
bygd tijl strandwære. tijl theth torn ær mwreth
een bro fra slottet længher en een walske
a3r|mijle mwrith aff haffsandh. bygd meth all
somstørsthe hogghen steen læsth i hwer
annen meth iærn oc bly The turcher theth første
the komme tha begyndhe the at strijde paa
thet torn. the wiste thet wæl at konde the
wijnde tha matthe the skænde baade sta-
den oc slottet tijl then torn sønder at bryde
stillet the paa sancti anthoni kirke iij kob-
ber bysser hwer skødh een steen ix spande
omkring thet war een grom tingh at see
oe en grommer at høre Thet alsomfasteste
torn aff iij hundrede bysseskodh som skot war
aff the iij bijsser i sex samfeld daghe war
halt sønder bryt. then tijd the turcher sa
thet tha sloo the theris hender tijl hobe
oc ropthe vp i skyæn meth alsomstørste glæ-
de. men then glede wort omwendh tijl sorg