af Anonym (1510)   Udgivere: Adams, J. og Boeck, S.S.   Tekst og udgave
forrige næste

Keijserin som drogh tijl rodijs oc
achtet theth at wiude oc worde rijgh han foer
hiem i gien meth skade oc waan ære oc lood
ther i gien hans kære swaagher oc hans
næste frænde som war howesman offuer
then tyrche hær Oc giorde the the cristhen
rijghe aff theris roff ther fore sorgher och
græder manghe wedwer oc faderløøs børn
b4r|vdh i tyrche landh ¶ Rodijs then eddeligh
stadh stod thet haardhe knij ther for haff-
uer hun tapt sijn fawræ blomme mæn gudh
meth sijn naade oc alle cristhen herren scal
hielpe at hwu scal forbeijeris i alle made
Theu fæmthe dagh i septembri sade tyr-
chern rodijs godhe nath. the wonde vp
theris seijll oc fore hiem meth skade oc lasth
Ther for blijffuer gud benedhijt ewinde-
ligh Amen.