af Anonym (1250)   Udgiver: Marita Akhøj Nielsen (2006)   Tekst og udgave
næste
|Ieth lidhet spel acther jech ath skriwe
ther man maa tidhen medh for driwe
om noger vndher i fordom skieddæ
i hwilken man thet lyster ath wedhe
for wor herræ hans fødzels aar
fuld mange vndher i werdhen war
storæ mendh och myghet sterke
bodhe blant lege men och saa klerkæ
kiemper som myghet vndher mon driwe
hwilked jech kan ey heræ alt skriwe
dog wil jech skriwe jet lidhet spil
ee hwem som lyster ath lyde til