af Anonym (1250)   Udgiver: Marita Akhøj Nielsen (2006)   Tekst og udgave
forrige næste
sa brød the aff bierighet vd
som han stwdh medh gylte lwd
ther the dwerige thette saa
the kwnne ret inthet til rade faa
| the haffde fuld liden weræ
ath staa i modh the kiemper theræ
dwerighen sloo the allæ i hiel
hwilked the matte wel giøræ medh fuld got skiel
lawrin then lidle man
konning didrik tog hanum medh sin hand
och slo hanum mod jen stien
ath synder gik bode axel och bien
thu skalt och aldrig medh thin snillæ
heræ effter fleræ kiemper spillæ
sa red the til berne hiem
och haffde guld och dyræ stien
the wenneste klenodia man kunne spøræ
the haffde allæ nog at føræ