af (1300)   Udgiver: Boeck, S.S. (2015)   Tekst og udgave
forrige næste

 • Vm hor. i.
 • Vm hor bot. ii.
 • Vm man warthær dræpin .i. sit eghit hus. iii.
 • Vm mæn dræpæs a thingi. iiii.
 • Vm man dræpæs a bøtær bøttæ. v.
 • Vm thæn ær bøtær tok. vi.
 • |Vm thæn ær sich wær mæth logh oc sithæn dræps. vii.
 • Vm man dræps .i. kirkæ. viii
 • Thæssæ æræ orbotæmal. ix.
 • Vm man dræps a bøtær fæstæ. x
 • Vm botæ fæstning. xi.
 • Vm man bæriæs a bøtær fæstæ a thingi. xi
 • Vm thæn gruth ær giuæn rathær a hin ær gaf. xiii.
 • Vm man sættær eld .i. annærs hus mæth wiliæ. xiiii.
 • Vm morth brand. xv.
 • Vm man gørs hærwirki .i. hans garth. xvi
 • Vm man slas a thingi. xvii.
 • Frith løs man ma æi thing nytæ. xviii.
 • Vm man bindær annæn. xix.
 • Vm nøth tækt. xx.
 • |Vm wald tækt. xxi.
 • Vm man dræps a torghæ. xxii.
 • Vm man særæs a torghi. xxiii.
 • Vm bunkæ brut. xxiiii.
 • Vm man gørs ufrith .i. sin both. xxv.
 • Vm the mal man wil hauæ næfnd foræ. xxvi.
 • Horæ man ma sin eghin iorth for gøræ. xxvii.
 • Vm fyrtiugh mark mal. xxviii.
 • Vm wægh til things. xxix.
 • Vm eld sættæs .i. swinæ sti. xxx.
 • Vm man rathær annær til døz. xxxi.
 • Vm thræl dræpær frælsæn man. xxxii.
 • Vm houæth lim. xxxiii.
 • Vm hand hugs af. xxxiiii.
 • Vm føtær hoggæs af. xxxv.
 • |Vm læpæ af hog. xxxvi.
 • Vm liutæ oc sar. xxxvii.
 • Vm manz bøtær. xxxviii.
 • Vm hol sar. oc twimynt sar. xxxix.
 • Vm liutæ ær næfnd gifs foræ. xl.
 • Vm the limmæ ær ful man bot hørær til. xli.
 • Vm saar. xlii.
 • Vm man tækx i har. xliii.
 • Vm stens hog oc bens. xliiii.
 • Vm stangæ hog. xlv.
 • Vm hand ran. xlvi.
 • Vm rans witnæ. xlvii.
 • Vm ræt thing. xlviii.
 • Vm iulæ hælgh. xlix.
 • Vm fyrtiugh mark mal oc the mal a landz thing søkæs. l
 • Vm landz thing oc stæfnæ. li.
 • Vm thæs man hælghi thær takit warthær á landz thing. lii.
 • Vm gatæ warthær husæth. liii.
 • |Vm man skil um iorth innæn bols. liiii.
 • Vm man skil um akær ællær um toft. lv.
 • Man ma æi usæl manz manhælghæ takæ for giald. lvi.
 • Vm in wængi. lvii.
 • Man ma æi sit fæ føræ .a. annærs mark utæn grannæ lof. lviii.
 • Vm brun thæn allæ grannæ aghæ. lix.
 • Vm man hiælpær sinæ grannæ hus vp at resæ. lx.
 • Vm stauær sin oc handæ løsæn wathæ. lxi
 • Vm mæn hoggæ træ samæn. lxii.
 • Vm man druknær .i. giort watn. lxiii.
 • Vm man akær .a. man. lxiiii.
 • Vm man rithær ællær rænnær .a. man. lxv.
 • |Vm manz hund warthær gallin. lxvi.
 • Vm man hizær sin hund at annær. lxvii.
 • Vm man stafrær annærs iorth. lxviii.
 • Vm man sættær hus .a. annærs iorth. lxix.
 • Vm giærthæ mællum bym. lxx.
 • Thæn grannæ ær nærmær with logh ær hæghnæ wil bynn æn hin øthæ wil. lxxi.
 • Man ma æi tythræ .i. wang for utæn allæ grannæ wiliæ. lxxii.
 • Vm thæn garth æi ma hiælpæ. lxxiii.
 • Vm nokær far førræ burgh en annær. lxxiiii.
 • Vm fæ cummær .i. wang. lxxv.
 • Vm wæth ær lagh warthær for innam. lxxvi.
 • Vm man rithær annærs hæst. lxxvii.
 • Vm man hoggær i annærs skogh. lxxviii.
 • |Vm man skiftær iorth with annær. lxxix.
 • Vm man wil sæliæ sin iorth. lxxx.
 • Vm man mælær with annær til stathz um iorthæ køp. lxxxi.
 • Vm iorthæ skiftæ. lxxxii.
 • Horæ man skal sin mylnæ biythæ. lxxxiii.
 • Vm mylnæ oc thæn ær laghæ hæfth far a hænnæ. lxxxiiii.
 • Vm dammæ the øthæ liggæ. lxxxv.
 • Vm øthæ thorp. lxxxvi.
 • Man ma æi sæliæ sinæ kunæ iorth. lxxxvii.
 • Vm børnæ fæ ær in warthær takit til gømæ. lxxxviii
 • Horæ børn mughæ theræ iorth sæliæ. lxxxix.
 • Vm mæn skil um wægh. xc.
 • Vm man lær annær man sinæ wapn oc dræpæs man mæth thy. xci.
 • |Vm man lær annær sin wapn oc særæs nokær man thæræ mæth. xcii.
 • Vm wathæ saar. xciii.
 • Vm hionæ liusæs frælsæ. xciiii.
 • Vm thræl cummær .i. land oc wighær sic with kunæ. xcv.
 • Vm man hittær sin thræl. xcvi.
 • Vm man tapær sit. oc far letændæ at. oc wil nokær stath ransakæ. xcvii.
 • Vm nokær man far æfti sit hors at letæ. xcviii
 • Vm man hittær at annærs sit hors. xcix.
 • Horæ man a at taksættæ sit. c
 • Vm thæn ær hæstin gar af hændæ. ci.
 • Vm thæn ær utæn lanz .i. tak gek foræ. cii.
 • Vm fæs houæth war swa got sum half marc. ciii
 • |Vm man drap ær bøt warthær førstæ sal. ciiii.
 • Vm hin ær drap sæctær hins dræpnæ frændær. cv.
 • Hwilkin bøtær a. at takæ. cvi.
 • Vm frændsum a møthærnæ. cvii.
 • Vm hanum draghs foræ ær bøtær skal takæ. cviii.
 • Vm hin dør ær man drap. cix.
 • Vm fæthærns coll. cx.
 • Vm arf. cxi.
 • Vm nokær callær a annæn for giald. cxii.
 • Horæ mykæt husfrø ma for giøræ. cxiii
 • Vm man warthær galin. cxiiii.
 • Vm bi flyghæ burt. cxv.
 • Vm kunæ takær en løp man. cxvi.
 • Vm man sæl annær hors. cxvii.
 • Vm skapæth clæthæ. cxviii.
 • |Vm manz fæ dræps .i. wang. cxix.
 • Vm man flaar træ. cxx.
 • Vm man lanær annær sin hæst. cxxi.
 • Vm man sættær sin kistæ at gømæ til annærs. cxxii.
 • Vm bondæns eghit warthær burtæ. cxxiii.
 • Vm man drap oc kungs ræt. cxxiiii.
 • Vm fleræ æræ .i. fylghæ mæth at dræpæ man. cxxv.
 • Vm fyrtiugh marc mal. cxxvi.
 • Vm sar. cxxvii.
 • Vm bonde stæfnær annær thing et. oc annæt oc thrithæ. cxxviii.
 • Horæ umbæthz man ma søkæ thre marc a. førstæ thing. cxxix.
 • Vm thiufnæth. cxxx.
 • Vm umbætz man warthær siælf stolin. ¶ cxxxi
 • |Vm af faræ fæ. cxxxii.
 • Vm man hittær hors a sin marc. cxxiii.
 • Vm umbætz man takær up fæ. cxxxiiii.
 • Vm utlænningæ dør. cxxxv.
 • Vm wrak af haf. cxxxvi.
 • Vm wrak .i. fiorthæ. cxxxvii.
 • Vm man sighlæ hart wæthær. cxxxviii.
 • Vm skip cummær in wrakændæs. oc folk a. cxxxix.
 • Kummær fisk in wrækændæs. cxl.
 • Vm kungs laugh stuth. cxli.
 • Vm umbætz man bethæs kungs ræt. cxlii.
 • Vm umbætz man kallær man til things. cxliii
 • Vm bonden star foræ mæth logh. cxliiii.
 • Vm bonden cummær æi til førstæ thing. cxlv
 • Vm bonde liusæs a. hændær fyrtiugh marc saac. cxlvi.
 • Vm man dør innæ at annærs. cxlvii.

|vm hoor. ¶ .I.

Takær bondæ annær man mæth sin kunæ. oc kumær swa at han dræpær anti mannæn ællær beriær. tha scal bathæ bulstær oc ble til things føræ til witnæ um the æræ blothug. oc thæræ til twigiæ mannæ witnæ at thet ma ey dyliæ at han tóc them samæn. tha a han æcki at bøtæ foræ. hwærkin kunungs ræt oc ey biscops. oc for allæ frændær scal han scat løsæ wæræ. Æn kumær swa at kunæn gár til lifs. oc ær thet swa barlikæ giort at hun ma ey gen mælæ oc ey hænnæ frændær. oc trøstær han sich til thær ofnæ at han ma utæn kunæ wæ|ræ. tha ma han hennæ ut af garthæ sciutæ i særki enæ oc mættæl. oc fa ængin pænning af alt thet ær hun a. for thy at hun hauær alt thet foræ giort with bondæn. oc iordh tha halder bondæn swa længæ sum kunæn liuær. Æn dør kunæn tha gar iorthæn aftær til hænnæ arfuingæ. Æn dør bondæn førræ æn kunæn tha gar iorthæn ater gen anti til hennæ ællær til hennæ arfwnge. for thy at iordh ma ængin man til fulz for gøræ utæn with kunung.

vm hor boot ¶ II.

Æn comær swa at then ær hór hauær giort with bondæns kunæ. at han biuthær bonden | bøtær. tha a bondens siæluæ doom um at standæ. hwilkæ bøtær han wil takæ. oc thæræ ma han hwærkin kunung nothæ til oc ængin landz ræt. anti han scal the botær hauæ thær han wil sic siælf til dømæ. Æn cumær swa at then ær nokær bondæ til. ær ey gitær hæfnd. um annær gør hoor with hans kunæ oc kærær thet yui horkarlæn. oc wil hauæ bøtær af hanum. hauær han thæræ witnæ til at han ær thæræ sculdich at. tha scal han anti takæ thæræ næfnd i gén. ællær bøtæ firtiughæ marc. æn hauær han ey witnæ til. tha wæriæ sic mæth thre | tyltæ. ællær bøtæ sum oppæ ær mælt.

vm man warthær dræpin i sit egit hus.¶ III.

Far nokær man til annærs mans hus oc dræpær han i hans eghit hus ællær hans sun ællær hans kunæ ællær hans dottær. ællær nokær then ær i fult fælagh ær mæth hanum i then gardh. tha ær thet orbotæ mal. oc allæ the i far oc i fylghæ æræ mæt hanum. oc i garthæn cumæ mæth hanum. tha bøtæ foræ garthgange thre marc. oc foræ fylghæ thre marc. Ær oc Ær oc nokær. thær od oc æg radde ofnæ the dræpnæ. tha bøtæ thre marc foræ garth gange. oc ni marc for æg oc od. Æræ oc nokræ the i far | oc i fylghæ. ær ey cumæ i garthæn. bøtæ thre marc. oc alt thet hin hørær til ær dræpæt hauær. utæn iordh. thet wæræ i kunungs wald. oc han fly siælf frithløs.

vm man dræpæs a thingi. ¶ IV

Dræpær nokær man annær a thingi. tha ær thet oc orbote mál. tha a kunung alt hans thet ouæn iorth ær. oc hwær i far oc fylghæ ær mæth hanum oc anti hin særær ællær slár ællær draghær ær dræpæn war. the bøtæ hans næstæ fyrthiughæ marc. oc kunungæn fyrtiughæ marc.

vm man dræps a bøtær bøtæ. ¶ V

Dræpær nokær man annær man a bøtær bøtæ. tha ær thet oc | orbote mal. tha a kunung oc alt thet ær han a ofuæn iorthæn. oc han fly sithæn frithløs. warthær oc swa at han for latær thet ær with hanum warthær giort. oc liusær han thet a thingi siælf. at han hauær hanum for latæt. oc gør han thær sithen nokæt ofnæ. tha ær thet æm fult sum bøt ware.

vm then ær bøtær tok. ¶ vi.

Thet scal oc then witæ ær bøtær hauær takæt. at han scal sic sithæn meræ gømæ foræ then man æn for annær. tho at hin ær bøt hauær at han gør nokæt with han. tha scal han thot hwaræn ey thet ofnæ hanum hæfnæ. forræ en han hauær thet a thingi sot sum logh ær. | Æn kan swa warthæ at hin warthær swa til thrængdær ær bøtær hauær takit. at han dræpær hin. oc af hin scyld ær bøttæ. oc sighæ atær hins frændær ær dræpæn warth tha. at thet warth giort a the sac ær han hauær bøt. tha scal man næfnæ til sæxtan men the bæstæ bøndær i hæræth æræ. oc hin ær sæctær war sciutæ af thre. thoræ the ær æftær æræ thet swæræ at han nøddæ gærningæ oc æy for hinæ. tha gan gæ um thet mál sum annæt botæ mál. æn sweriæ the thet. at the gitæ ey annæt funnæt æn han drap han for thet | mál ær førræ war af gangæt. tha wæræ han frithløs sum førræ ær mælt.

vm then ær sic wær mæth loghum oc sithen dræps. ¶ vii.

Hauær oc nokær man warth sic mæth loghum. oc warthær han for the samæ sac sithæn dræpæn. tha gangæ han swa til frithløs sum han hafthæ forræ bøtær takit. skil man oc um. hwat thet war hældær for the sac ællær for andræ. tha gangæ the samæ logh um ær førræ ær mælt.

vm man dræps i kirkiæ ¶ viii.

Kyrkiæ scal hwar cristæn manz heem hus wæræ. oc hwilkæn man sum thær warthær i dræpæn. tha gan gæ thet alt at the samæ logh sum han | waræ hemæ i hans eghin garth ællær hans hús dræpæn. hanum til frithløs swa at han ma ey with bøtær kumæ. tha a kunung at rætæ yui hanum. sum yui the ær førræ ær um mælt. Æn the hanum fylghæ oc han særær ællær sla thær dræpæn warthær. oc hwilkæn nokæt gør uppæ han. tha bøtæ hans frændær fyrthiughæ marc. oc swa kunung. oc biscop. oc kirkiæ.

thessæ æræ orbotæ mal ¶ ix.

Thessæ fyirghræ at dræpæ. oc a bøtær bǿte. ællær af gangæt mal. oc a thingi at dræpæ. oc hemæ at manz eghin at dræpæ. anti lægarth. ællær fæ garth. ællær lathæ garth. | ællær i mylnæ. thet ær alt orbotæ mal. oc thæræ mughæ ey arwngæ botær takæ at hins næstæ. ær dræpæt hauær. num the fa kunungs wiliæ til. oc kunung ma them ey theræ frith atær gifuæ. num han hauær frændær wiliæ til. Æn the twa salæ mughæ frændær wal af kyn takæ. tho at hin ær burt flythær mæth then enæ sal ær frithløs ær.

vm man dræpæs a bøtær fæst ¶ x.

Dræpær nokær man annær a fæstæ bøtær. ællær gruth giuæfnæ. thet ær a thingi war anti fæst ællær gruthæt. tha scal han thæræ bøtæ fullæ bøtær foræ hans gerninge ær dræpær. oc thæræ til fyrtiu|ghæ marc arfwnge for gruthæn ællær for botæ fæstæ. oc fyrtiughæ marc kunung. thær ma ængin logh gen gangæ. for thy at thæræ ær thing witnæ til. Æn warthær botæ fæstning ællær gruth takin utæn thing. oc dull hin ær giorthæ. at ey war gruth giuæn ællær ey bøtær fæst. Ær thæræ witnæ til thessæ dothæ frændær. tha wæriæ han thet mæth næfnd sum andræ fyrtiughæ marc mal. ær ey witnæ til. tha weriæ thet mæth thre tyltæ

vm botæ fæstning ¶ xi.

Thet scal man oc witæ. at then scal with botæ fæstæ takæ for døthæn man. ær hans ær | niuæ næstæ oc full aldræ ær. æn nærmær ær athælkunæ sun æn sløkæfrith sun. ær ey sun til oc ær fathær til. tha ær han næst. ær ey fathær til. tha ær then brothær næst ær ælzt ær. Æræ the oc fleræ brøthær. ællær andræ men æm nǽr. tha then ær ælzt ær. oc ey ær lærthær oc ey ær closter man. oc ey ær flætførthær. tha scal han with botæ fæstæ takæ. oc gruth giuæ. oc tha aghæ allæ frændær then gruth at halde. Giuær nokær annær then gruth. ær ey ær ælzt i them. ællær ey ær næst. tha ma han for sic enæ giuæ. oc ey for fleræ frændær. Æn barn oc orwitæ mughæ hwer|kæn ey gruth giuæ. oc ey botæ fæstning takæ. utæn hin star withær ær næst ware at takæ bøtær ællær fæstning. um orwitæ waræ ey til. oc han fæstæ tha bathe barnum oc hinum bøtær ællær gruth.

vm man beriæs a bøtær fæstæ a thinge ¶ xii.

Beriær man annær a gruth giuæn ællær bøtær fæst a thingi. tha bøtæ han anti saræ bot ællær bardahge. oc thær til fyrtiughæ marc bondæn oc fyrtiughæ marc kunung. for thy at mæth thet at man fæstær bøtær. tha ær han ther at gruthathær. oc then ær gruthning wærthær. han ma thet ey meth minnæ botæ æn mæth fyrtiughæ marc. Æn warthær | utæn thing anti bøtær fæst ællær gruth giuæn. oc ær thæræ witnæ til. tha weriæ thet swa mæth næfnd sum andræ fyrtiughæ marc mal. æn ær thæræ ey witnæ til. tha weriæ thet mæth thre tyltæ. ællær bøtæ fyrtiughæ marc.

vm then gruth ær giuæn rathær a hin ær gaf. ¶ xiii.

Kan oc swa warthæ at hin ær gruth ær giuit. at han rathær oppæ hin annær ær gaf. oc nothær han swa til. at han scal gen takæ. oc han gør tha nokæt oppæ han i then gruth ær han hauær giuæt. oc hin annær sighær at han giorthe thær ecki til then ær gruth war giuæn. tha næfnæs thæræ sæxtan men. oc hin | ær sæctæthær ær. han skiutæ af thre the ær han wil. thoræ the ær atær æræ thet swæræ at the gitæ ey sannær spurt. æn han warth thær nøder til sithæn han gaf gruthæn. tha wæræ sac løs af the fyrtiughæ marc bathæ for bondæn oc for kunung. æn swæræ the thet at han war ey til nødær sithæn. tha bøtæ sum uppæ ær mælt.

vm man sættær eld i annærs hus meth wiliæ ¶ xiiii.

Vvarthær swa at nokær man far til oc sættær eld i bondæns hus mæth wiliæ. ællær i lægardh. ællær i lathægarth. ællær i fæ hus. tha bøtæ foræ furtiughæ marc. dyl han oc ær witnæ til at han giorthæ thet. tha dyliæ thet | mæth næfnd. æn ær ey witnæ til. tha dyliæ mæth thre tyltæ. Waræ thær oc fleræ mæth oc sattæ eld i sum han giorthæ. tha bøtæ the samæ bøtær. dyliæ the oc. tha gangæ at the samæ logh ær før ær mælt. æn kænnær han nokræ at han war i far oc i fylghæ mæth. gar han withær tha botæ thre marc sum uppæ ær mælt. thet scal man witæ at gangær han with. tha bøtæ fyrst scathæn atær. oc gangæ sithæn ofnæ bøtær. dyll han tha sæliæ tyltær eth. Bondæns mylnæ ær oc a then samæ ræt ær andræ hus æræ.

vm morth brand. ¶ xv.

Vm morth brand scal man oc witæ at hwa sum | thæræ warthær mæth takæn. thet gar a hans lif. oc han a thær at brennæ foræ ællær i hiúl at brytæ. tha a the samæ ræth oc yui han at gangæ. oc tho hauæ han dags oc natæ rum til fiælstræ . for thy at ængin thor ællær til loghæ cumæ.

vm man gørs herwærki i hans gart. ¶ xvi.

Far man til bondens garth at gøræ nokæt wald i. tha ma thet ey mæth min næ hærwærki warthæ æn mæth fæm mæn. oc hwar theræ thry folkæ wapn. takær han thæræ nokær i. ællær han huggær nokær thæræ i. ællær brutær mæth wald. mæth fæm men. tha hin | ær houæz man ær i han bøtæ fyrtiughæ marc. oc hin mæth andræ fylghæ wetæ til. thre marc. Æn gøræ hinæ nokræ úræt. anti at the huggæ. ællær rænæ. ællær scenæ. tha bøtæ sǽr for theræ gærninge. oc sær for fylgæt. for thy at gingi thæræ ey meræ æn en man i bondæns gardh mæth ufyrdum. tha bøttæ han sær for gardgang. thre marc. oc sær for the gærninge han giorthæ.

vm man slas a thingi.¶ xvii

Slár nokær man annær a thingi. ællær særær ællær tyttær. tha a han at bøtæ thæræ for fyrtiughæ marc bondæn oc fyrtiughæ | marc kunungæn. thet kallæ men a thingi wæræ. ær foræ thing æræ thit cumæn. oc the a thingi warthæ swa farnæ. ællær swa nær thingi at men mughæ se af thingi til. Warthær thæræ brutæt. tha mughæ the ey biuthæ logh gen. for thy at men mughæ ey logh gen thing witnæ biuthæ.

frithløs man ma ey thing nytæ. ¶ xviii

Thet scal man oc witæ. at frithløs man ma ey thing frith nytæ. utæn hans frith warthær then same dagh takin. tha scal han mæth frith faræ burt oc rymæ then samæ dagh oc then nat i frith at wæræ. thær til | han letær sic scogh foræ oc hiælp. warthær han sithæn takin. tha far han sum annæn frithløs man.

vm man binder annæn. ¶ xix

Binder nokær man annær thot han ær ey meræ æn ensumæn then ær han binder. tha botær mannen fyrtiughæ marc. oc kunung fyrtiughe marc. oc hwar i far oc i fylghæ æræ mæth. botæ thre marc. Æn dyl hin ær han bant. oc hauær han witnæ til. tha takær han næfnd i gen. ær ey witnæ til tha dyliæ mæth thre tyltæ. hwær theræ ær dyl ær han sæctær for far oc fylghi. tha dyliæ mæth tyltær eth.

vm nøth tæcth. ¶ xx.

Warthær kunæ nøthygh | takæn ællær mø. tha bøtæ fyrtiughe marc hennæ oc swa kunungæn. oc tho swa at hennæ næstæ weriænde takæ the fyrtiughe marc oc fangæ hennæ i hand. Æn dyll hin ær giorth hauær oc ær twigæ mannæ witnæ til. anti the hørthæ hennæ øpæ. ællær the saghæ at hun war til nød. tha takæ han thæræ næfnd foræ. Æn ær ey witnæ til. tha sælæ thær thre tyltær eth foræ. the ær i far oc i fylghæ mæth waræ at hiælpæ hanum til thes undscap. the bøtæ thær foræ thre marc. ællær giuæ tyltær eth.

vm wald tæcth ¶ xxi

Vvarthær nokær man takæn | mæth wald oc førthær burt. æn tho at han warth ey bunden. tha ær thet thot hwaræn fyrtiughæ marc mál utæn nokær man hittær then a wægh ællær i by. thær han hauær for ugærnings man. oc hin wil tac hauæ for han. tha scal han haldæ han uppæ. spyriæn al til hwat by innæn the bygd. at han ma fa tac for sic. oc næfnær han by for hanum. tha scal han til bys faræ oc fræstæ um han ma fa tac for sic. gar nokær man i tac for han. tha scal han thæræ witnæ af bynum hauæ thær withær waræ at hin giæc i tac fore han. oc han | scal tha latæ han faræ. oc tha ær han sacløs um the fyrtiughæ marc. Æn far han ey tac for han i then by. tha scal han føræ han til annæn by. biuthæ men hanum thær tac. tha scal han hauæ thæræ witnæ til swa sum førræ oc latæ han atær faræ. oc mælæ sithæn logh withær han. æn gitær han ey fangæt tac for sic. tha scal han fylghe han til thrithiæ by. far han thæræ tac for sic. tha hauæ han thæræ witnæ til sum førræ. oc han wæræ løs. æn far han ey thæræ tac foræ sic. tha ma han føræ han hiem til sic innæn hærætz. oc læggæ foræ han mæth witnæ fiætær | oc biuthæ hanum siælfwm at læggæ laghæ haft vppæ sic. Wil han ey siælf a sich læggæ. tha ma han læggæ a hanum fiætær. oc gømæ han til things. oc scal han. hanum til things hauæ. oc twa men af hwar by the thre. thær han beddes tac for han. oc hin hauær siælf førræ til bedz. Wil hin til ængs bys bethæs. tha scal hin tho witnæ hauæ af thre by. thær han hauær han til førth. oc thet witnæ atær thær withær waræ. at han bøth hanum siælfwm at lægge laghæ hæft a sic. oc tha a han thær æcki for at bøtæ hwærkin fyrtiughæ marc oc ey annæt. utæn swa sum thing men | thyckær sithæn rath wæræ. swa scal han hanum løs latæ. oc at mælæ. Æn wil hin ær i fangsæl war. sithæn han hauær hinum giort ræt. sighæ at ey war rætælic mæth hanum farit. oc han war ey mæth loghum takin oc ey mæth loghum haldin. tha ær hin foræ at sweriæ thet mæth thre tyltæ at han tóc han ey til annæt æn til skiælæ. oc han fór swa mæth hanum sum logh war. Æn ey cumær thæræ næfnd foræ. for thy. at han hauær mæth sinæ witnæ mælt at loghlik war mæth hanum farith. æn gitær han ey logh sáld. tha bøtæ han fyrtiughæ marc mannæn | oc fyrtiughæ marc kunung.

vm man dræps a tørghæ ¶ xxii

Dræpær man anner a tørghi. tha a han at bøtæ fyrtiughæ marc frændær til manbøtær. oc swa kunung. oc for the fyuræ mal. at a tørghi warthær man dræpin. ællær a botæ fæstning. ællær a gruth giuæn. ællær man særær a thingi ællær beriær. ællær brænnær bondens hus up. tha ma kunung mæt rætæ skyfulæ. oc takæ sin ræt full.

vm man særæs a torghi ¶ xxiii

Særær nokær man annær a torghi. ællær beriær. tha a han at bøtæ bonden sár ællær bardaghæ sum til cumær. oc thær til fyrti|ughæ marc. oc swa kunung. æn dyll hin ær giort hauær. oc ær thær witnæ til. tha dylæ han mæth næfnd. Ær ey witnæ til. tha dylæ han mæth threm tyltum. æræ oc fleræ men mæth hanum oc sla the uppæ han ællær huggæ. tha bøtæ hwar theræ fyrtiughæ marc fore sum hin annær giorthæ. ællær dyliæ mæth the samæ logh sum han dyll.

vm bunckæ brút ¶ xxiiii

Førær nokær man sinæ costæ i sit skip. ællær han ær heem cumæn mæth sinæ costæ. oc søkir hanum thær nokær man mæth fæm men. tha a han swa thæræ hærwærki for at bøtæ. sum han thet giorthæ heemæ | i hans gardh. swa oc the i far oc i fylghæ æræ mæth. bøtæ swa sum for hans eghæn gardh. for thy at thet callæ men bunckæ brut wæræ.

vm man gørs ufrith i sin booth. ¶ xxv.

Hauær man bothæt oppæ for sit skip. oc sinæ costær thær i fordh . oc far man thar in til hans mæth fæm men oc gøræ thæræ with han nokær u ræt. tha bøtæ han thet ær han gør. oc thæræ til thre marc. for thy at han giørthæ thet i hans booth with han. oc thre marc for bothægang. Æræ the oc fleræ tha goræ thet samæ. Æn dræpær han anti bonden i hans booth ællær i hans schip. | tha bøtæ full manbøtær. oc thær ofnæ fyrtiughæ marc frændær. oc swa kununghi.

vm the mál man wil haue næfnd foræ ¶ xxvi.

Thet scal man oc wite at allæ the mál ær men wilæ næfnd hauæ foræ. sum anti ær hærwærki ællær fyrtiughæ marc. tha a han førræ at latæ mælæ sit witnæ. æn han takær with logh fæstning. then stat ær witnæ a at mælæ. Witnæ a at mælæ a thingi. fæstær hin førræ logh æn witnæ hauær mælt. tha ær han skild with næfnd. æn fæstær han logh æftær witnæ. tha scal hin ær søkær. næfnæ hanum sæxtan men. tha | æghænde. oc thys han a at næfnæ hanum landbo af hin wil withær takæ ær loghæn scal sæliæ. then ær søkær han ma oc ængin then til næfnæ ær hans frændæ ær innæn thrithie mannæ. oc sithæn han hauær hanum næfnd sæxtan men. tha skiutær thær af a thingi the thre ær han wil. oc the thrætan til waræ næfndæ. the cumæ ater gen til hærætz thing. swa at ey ær thing mællæn. hwat sum the syu gøræ af the thretan. thet ær fult. swæræ oc the fleræ tha ær oc thys bætræ. oc tha sculæ the swa swæriæ. at the bithiæ them swa guth hiælpæ oc hollæn wæ|ræ. at the hauæ spurt oc at let. oc gitæ ey annæt spurt æn han ær sac løs. ællær tho at the gitæ ey annæt spurt. æn han ær scyldær. Swæriæ the han sac løs. tha wæræ sacløs. swæriæ the han til botæ. tha bøtæ.

horo man ma sin eghin iordh for gøræ. ¶ xxvii

Thet scal man oc witæ. at sin eghin iordh ma man mæth ængin thing for gøræ. for utæn han far utæn riki. oc far mæth utæn rikis hær in uppæ sit eghit riki oc heriær uppæ thet. tha hauær han for giort hwæriæn pænning ær han a innæn rikis. bathæ iordh oc andræ costær. with ku|nung. for thy at thet callæ mæn awg skiold forth a rikit.

vm fyrtiughe marc mál oc kunungs ræt. ¶ xxviii.

Thet scal man oc witæ sum mælt ær at allæ stathæ ær bøndær aghæ fyrtiughæ marc. tha a kunung fyrtiughæ marc. oc thot hwaræn swa. at kunung hiælpær bondæn fyrst til at han fangær sin ræt. for thy at thet warth withær hanum giort. oc sithæn scal kunung sinæ fyrtiughæ marc hauæ.

vm wægh til things ¶ xxix

Thet a men ac mæth rætæ. at fran thet man rithær hemæn fran sin eghin ræt wægh. oc til things. | tha a han at hauæ frith. oc swa atær af thing oc heem til sin eghin ræt wægh frith at hauæ. Hwa sum tha dræpær han. ællær beriær. ællær særær. tha a han at bøtæ gærningæn. oc thær til fyrtiughæ marc. ællær dyliæ mæth thre tyltæ.

vm eld sættæs i swinæ stigh ællær i oldgarth. ¶ xxx

Vvarthær thet at man far til annærs i hath ællær i harm with han. oc sættær eld anti utæ a marki i hans swinæ stigh æller i hans oldgard. tha a han at botæ bonden ni marc foræ. Thet scal man oc witæ. at um nokær man hauær sinæ hus u loghlikæ sat. oc warthæ the up domde æller | gardh ællær haghæ. æn tho at man matæ mæth loghum up hoggæ. tha ma man thot hwæræn ey brand i føræ. utæn then bøtær swa fult foræ sum the waræ u dømd up mæth allæ.

vm man rathær annær til doz. ¶ xxxi.

Ni marc a man at botæ foræ um han rathær annær man til hælliæ. oc ni marc hwar theræ mæth andrum æræ i drap. oc thær rithær od oc æg uppæ. ællær hwat sum han gør oppæ han til hans døth. oc hwilkin sum walrof gor oppæ døthæn man.

vm thræl dræpær frælsæn man. ¶ xxxii.

Dræpær nokærs manz thræl fræls | man. tha a han ut at latæ thrællin i hins frænder wald. oc thær til oppæ sæx marc. Æn løpær thrællæn burt før æn han andwarthær hanum. tha scal han sæliæ tyltær eth. at thet war hwærkin hans rath oc ey hans buth at han løp burt. oc bøtæ ni marc foræ. Cumær oc swa at hins næstæ nifuæ sighæ at bondæn bøth ællær raddæ hanum thet. tha scal han thær stande foræ mæth thre tultæ. gitær han sic warth at han hwærkin bøth hanum thet oc ey raddæ hanum thet. tha botæ han sum uppi ær mælt. gitær han ey warth. tha botæ han full | man bøtær.

vm houæthlim. ¶ xxxiii.

Thry æræ houæth limmæ uppæ man. ær man a foræ at bøtæ fullæ man botær. thet ær mans næsæ oc manz tungæ. oc manz scap. for hwært theræ a man at bøtæ full man bøtær. um nokær theræ warthær af huggit ællær af scorit. Æn gør thet en man at han ænti twa ællær alle thre at enæ aræthæ. tha bøtær han foræ ey meræ æn en man botær. æn thy at han hauær fleræ af huggit. Æn æræ the fleræ men at. oc huggær hwær theræ sǽr af lim. ællær skiær. tha botæ hwær the|ræ æm mykit sum han gør at hanum. æn tho at thet ær alt at enæ a ræthæ oc annær skiær af næsæ. oc annær tungæ. oc thritiæ scapit. tha scal hwar theræ bøtæ full man bøtær. oc æræ thæræ fleræ men at. oc huggæ fleræ lithæ af at enæ a ræthæ. tha bøtær hwar theræ swa sum til cumær. Æn ær oc swa um næsæn at hun warthær ey all af hoggæn. tha bøtæ swa myclæ minnæ æftær gothæ mannæ a syun. sum men thykkær at thær ær minnæ liutæ a. The æræ siæx limmæ. ær hwar theræ half manz bøtær hørær til. Thet ær tu øghæn. oc twa hændær. oc twa føtær | Warthær et øghæ ut stungæt. tha bøtæ halfuæ mannæ bøtær foræ. warthær bathæ. tha bøtæ fullæ mannæ bøtær foræ. Æn cumær swa um øghæ at man slar thet swa at syunæn tapæs. oc øghæt sitær æftær inni thot hwarum. tha a man at botæ fiarthinge af mannæ bot. slár han oc swa at øghæn sitiæ bathæ inni oc han ma tho ecki se mæth them. tha bøtæ foræ bathæ halfuæ mannæ bøtær.

vm hand hugs af. ¶ xxxiiii

Uvarthær annær hand af huggin. tha bøtæ halfuæ man bøtær foræ. warthær bathæ. bøtæ fullæ man bøtær foræ. Æn warthær hand | swa hoggin at æcki ma af nytæ. æn thy at hun sitær all withær. tha a han at bøtæ fiarthing af manbøtær. Æn warthær hand ællær huggæn til liutæs. tha botæ han æftær at liutæt ær til. Æn warthæ fingræ allæ af hognæ. tha bøtæ han halfuæ mannæ bøtær. Æn warthær thymlæ fingær af hoggæn tha bøtæs fiarthing af man botær foræ. Æn hwilkin fingær man hoggær ællær af. tha bøtæ twa marc silfs. oc thot hwaræn swa. at enæ aræthæ oc af enæ mannæ. tha a ey meræ æn enæ halfuæ man bøtær for hand at cummæ. sum uppæ ær mælt um lýutæ oc um fingræ. swa ær | oc um hinæ andræ.

vm føtær af hoggæ ¶ xxxv

Vvarthær fót af hoggæn tha ær thet oc halfuæ man bøtær. Warthær han oc swa hoggin at man fár æcki af hanum nyt oc han hængir thot hwaræn withær. tha a han at bøtæ halfuæ minnæ foræ. Warthær oc nokæt lyutæ swa at han ma nokæt af hanum nytæ. tha wirthæ gothæ men liutæt the a thingi warthæ til næfnde ællær the giuæ siæluæ ia withær æftær thet ær liutæt a at wæræ. Æn warthæ tæær allæ af hognæ mæth et sár. tha ær thet fiarthing af mannæ bøtær. Warthær thymul tan enæ af hognæ. tha ær thet atændlot | af mannæ botær. Æn hwilk en anner ta af warthær huggæn. tha botæs thre marc foræ. kumær oc swa at han hoggær them allæ af at et hog. the fem tæær. at the særæs allæ hwær særløst. oc warthæ tho allæ af hognæ. tha bøtæ siæx marc silfs foræ. swa ær oc um annæn fot of han warthær læstær sum um annær ær mælt. Æn um ørnæ warthær annæt af huggit ællær af scorit. oc halder han sit hørænd. tha bøtæs fiarthing af man bøtær foræ. æn mistær han hørænde mæth. tha ær thet halfuæ mannæ bøtær. swa ær oc um annæt. Warthær man slaghæn with annæt sit øræ | swa at han ma ey høræ. mæth thy at ey ær sár til. slar man annæn swa i houoth at han ma ecki høræ tha botæ han hanum halfuæ mannæ bøtær foræ. Æn warthær sumt huggit af øræt. tha bøtæ swa mykit minnæ foræ. sum min næ ær liutæ a.

vm læpæ af hog. ¶ xxxvi

Kumær swa at nokær man hugger af andrum læpæ. ællær swa i kin at opæt stær. Ær swa skarth a læpæ at ey ma samæn gangæ æftær thet. tha wirthæ gothæ men ær til næfnæs a thingi æfti at thet ær lyute til. with næsenæ. oc tha bøtæ hin swa ær giort hauær. hwaræ sum warthær høghær | liutæs bot æn sar bøtær. tha bøtær han ey bathæ. Æn særær hin annær i anlætæ swa at ey hyll hár oc ær ar æfti. tha bøtæ saræt oc siæx øræ til liutæ botæ. Æn warthær swa diupt ar. at mæn læggæ lithstra i oc annænt ouæn yui arræt. oc draghær han swa undæ lithstra at hint annæt røræs ey withær. tha a han at bøtæ thæræ sar bøtær foræ. oc thær til tolf øræ bot.

vm liutæ oc sár. ¶ xxxvii

Thet scal man oc witæ at allæ the liutæ ær høghær æræ æn sar. tha a han thær æcki at bøtæ for. fyrræ æn dagh oc iamlange. Æn um allæ liutæs bøtær tha a thet ecki fyrræ at bøtæs. æn thet | hauær standet dagh oc iamlange. Æn afhog ma men ecki gen mælæ at bøtæ thær hin wil hauæ ær limmæ ær lest. Æn warthær manz tan ut slaghin af. for tan ær tungæ fællær i. tha bøtær han huggæt oc æn half marc silfs. Warthær thre ællær fiughræ ællær fleræ. tha bøtæ sum til cumær for hweriæn half marc silfs. Æn warthær kintænder af slaghnæ. tha a han aftær at bøtæ hoggit. oc for hwær tan twa øræ silfs. Warthær man dræpin. tha a han at bøtæ thæræ foræ fæmtan marc silfs. Liggær han i døth sar. oc cumær hin til ær giort hauær oc for|bithær han. æn thy at han forlatær hanum thet. tha a han tho fullæ bøtær at bøtæ foræ. for thy at han ma ey the bøtær latæ ær han scal ey siælf takæ. Æn the fæmtan marc for man scal bøtæ. tha scal han takæ fæm marc silfs ær thrithin ær gangin af iamlangi fran thet ær bøtær warthær fæst. oc fæm thær annær thrithing ær gangin. oc fæm thær iamlange dagh æftær thet ær botær waræ fæste.

vm manz bøtær ¶ xxxviii

Æn thæn ær bøtæ scal. tha scal han fyrst en sal botæ af sit eghit. oc en annær sall tha bøtæ fæthærns frændær. oc thrithiæ møthærns frander | Æn hinæ ær næst æræ takæ thrithing af then fyrstæ sal. oc thrithing fæthærns frændær oc thrithing mothærns frændær. oc swa af annæn oc swa af thrithium. foræ thy at tha cumæ the hælzt withær ær trycdinæ sculæ gøræ hinum ær bøt hauær. Æn særir man annær. tha botæ thre marc um ey ær liutæ til. Æn særær man annær hol sar. tha bøtæ siæx marc. Thet callæ men hol sar thær ænti ær i høghræ gulf ællær næthræ gulf. ællær gømæn hand ællær gømæn fot. ællær hwar sum thet ær ær twa æræ munnæ oc hiælt um cring. tha ær | thet siæx marc bót. Særær man annær holsar. ællær twimynt sar ællær en mynt sar fleræ samæn. tha ma thet ey meræ warthæ at enæ a ræthæ oc af en man oc manni u liutum. æn fæmtan marc bót. thet ær fæm marc silfs.

vm hol sar oc twimynt sar. ¶ xxxix

Æn thet sar ær man takær ben af. tha huræ mangæ ben swa brethe warthæ at men gitær them ey hult mæth thet brethæ af manz thumæl fingær a brethlec. tha a han at bøtæ thær siæx øræ foræ. ællær dyliæ mæth siætæ manz eth. hwært ben man ma kennæ ær withær margh hauær | lighæt ællær with hinnæ. tha ær thet half marc boot. ællær dyliæ mæth thrithiæ manz eth. hwart ben i mullogh skiøllær thær bøtæs twa øræ foræ. hwært ben ær man ma se. tha bøtæ half thrithiæ ørtughæ foræ. ællær dyliæ meth ens manz eth.

vm liutæ ær nefnd gifs foræ. ¶ xl.

Thet scal man oc witæ at um af hog. dyll man ænti liutæ ællær sar. tha a han fore et theræ ecki meræ at sæliæ æn ene næfnd oc sithæn foræ the annær sár laghfastæ man eth. ællær liutæ tha se han logh meth laghfastæ mannæ. Æn ær thet afhog ællær liutæ ællær | sar. ær hin wil giuæ næfnd ofnæ ær sac søkær. tha a han thæræ at sæliæ næfnd foræ at et æræ the.

vm the limmæ ær full man bót hørær til ¶ xli.

Thet scal man oc witæ um the limmæ ær man takær full man bøtær foræ. thet scal the samæ lund dyliæ sum han hafthæ man dræpæt. æræ the oc twa the limmæ ær fullæ man bøtær a foræ at bøtæ. ællær twa føtær af en man. tha sæl han oc swa logh foræ. ællær hwat sum man gior at enæ mannæ ær fullæ man bøtær a foræ at bøtæ. tha wæriæs thet mæth man drap logh.

vm saar. ¶ xlii.

Æn kumær thet swa at | thet æræ mangæ men at særæ en man. oc far han anti mangæ sar ællær liutæ. oc en thær anti hauær litit til ællær oc æcki. oc wil with them allum gangæ. tha ma han ecki hinnæ andræ meræ helghæ æn swa mykit sum han gitær bøt for hwat sum thet ær liutæ ællær annet sar. Warthær oc swa at nokær bøtær ater the fæm sár. oc wil han sithen weuiæ hin annær sar. at hin far thær ey bøtær for. tha ma han ecki fleræ fa warth. æn han hauir bøt foræ. swa at hin far ey full logh foræ ællær bøtær. Æn the sár nu mælt æræ. oc næfnd scal til gangæ. tha scal then næfnæ ær sakæn giuær. oc tha | scal han ængin næfnæ af sinæ frænder thær æræ innæn thrithiæ man withær hanum. oc ængin landbo. utæn hin wil hauæ han ær sæctæt warthær. tha scal han næfnæ ti men til. oc hin scal af skiutæ thre. oc wiliæ sithæn fiúræ weriæ han oc wiliæ thet sweriæ at the hauæ spurt oc læt. oc witæ ey annæt sannær æn han ær sac løs. tha wæræ han oc sac løs. Æn sweeriæ the at the gitæ ey spurt annæt. æn han ær skyldær. tha botæ han. Hauær man sar fangit af andrum. oc far han til things mæth grønt sar. thet ær spec oc spiær scal with liggæ. oc se thing men at thet ær lagh sár. tha a hin | at takæ thæræ næfnd i gen ær withær han hauær giort. Æn far han ey mæth nǘt sar til things. oc ær arr a saræn. tha takær han oc næfnd i gen. Æn ær thet hol sar oc ær arr ofnæ. oc se the gothæ men ær a thingi warthæ til næfnd. at thet hauær holsar wærit. tha bøtæ han foræ thet siæx marc um han gitær ey dult mæth næfnd. Æn iauær them um hwat thet ær hælder holsar ællær ey. tha dyliæ hin mæth tyltær eth at thet war ey holsar. oc bøtæ foræ thre marc. Æn hauær han fleræ sar fangit oc æræ twimynt. tha se the gothæ men thær til warthæ næfndæ. at thet hauær alt at | enæ wæræt. tha botæ hin thæræ siæx marc foræ um han gitær thet ey dult mæth næfnd. Æn iauær them um tha dyll hin annær muin mæth tyltær eth. oc botæ thre marc. Æn hauær han fleræ sar fangit at thy enæ a ræthæ. tha dyll hin mæth twiggi tyltær eth holsar ællær twimynt sar. oc mæt en tylt annæt sar. Æræ the twa samæn ællær fleræ i the samæ a ræthæ at særæ han. tha ma han hwerium giuæ sac ær han wil. um thet sár. tha scal hwer theræ sær løst næfnd hauæ. æræ oc nokæt fleræ sar til æn men. tha sæliæ han thæræ logh foræ oc ey næfnd. Æn warthær swa at en man sæctær an|næn um sar oc ær thæræ ey swa syunt a thingi at men sighær at thet ær lagh sár. tha sæliæ thæræ tyltær eth foræ. faldær han swa at han gitær ey logh sald. tha bøtæ thre marc

vm man tæcs i hat oc i haar ¶ xliii

Takær man annær i hat ællær i capæ oc draghær ællær tyttær mæth wrethæ ællær i hár. oc slár han mæth hand. oc mæth næuæ. oc wetær hanum iordh hog. oc gor han alt thet at enæ a ræthæ. tha bøtæ han oc thre marc foræ. Æn cumær swa at han sloghæ han sithæn mæth staf ællær mæth stang. at thy samæ a ræthæ ær han hafthæ alt hint with han giort. tha bøtæ hanum | stang hog enæ. oc hint annæt liggi alt nithræ. Æn rænti han hanum. tha bøtæ han thot hwarum ranæt sær. oc sær hoggit. hwat sum thet war hældær mæth hændi ællær mæth wændi. ællær mæth horsæ tortæ.

vm stens hog oc bens ¶ xliiii.

Æn castær ænnær man anti mæth sten ællær mæth ben. tha bøtær han æcki meræ for æn thre marc. utæn at thær warthær liutæ a.

vm stange hog. ¶ xlv.

Æn takær han ællær sten ællær ben ællær staf ællær stang. oc slar mæth haldændi hænde. hwat sum han slar et æller fleræ. tha bøtæ han ecki meræ æn siæx marc foræ. um ey warthær liutæ a. Æn ær oc anti bezæl ær hwærskyns sum thet | ær thær man ma æm illæ beriæ en man mæth sum mæth staf. tha bøtæ thæræ siæx marc foræ sum for stangæ hog. Æn dyll han bardaghæn oc ær thæræ ænti arr ofnæ ællær liutæ. tha dyliæ han thet mæth næfnd sum sár. Æn ær thæræ hwærkin arr ofnæ oc ey liutæ. tha dylæ han mæth twinnæ tyltær eth. Æn warthær swa at man beriær annær til liutæs. oc warthær liutæ høghræ en stang hog. tha bøtær han liutæt oc ey hoggit. Æn warthær hoghræ oc ær liutæ ofnæ. tha bøtæ men oc liutæt swa sum i andlætæ. swa hauær weræt minnæ til at man hauær bøt foræ | liutæ ær han barthæ hin annær. fyrtwghæ marc.

vm hand ran. ¶ xlvi

Æn gør man hand ran with annæn. thyt thet ær ey meræ æn fæm pænnings mun. oc ær witnæ til. tha scal men dyliæ thet mæth næfnd. oc scal hin tho før latæ mælæ witnæ a thingi æn han fæstær logh foræ. Æn latær han førræ fæstæ sich logh æn han latær witnæ mælæ. tha ær næfnden burtæ. oc sæliæ for tyltær eth. ællær bøtæ thre marc. the samæ logh ær um man rænær bonden i hans eghæn gardh. a hans asiunæ. tha far han slic samæ næfnd foræ. thot thet ær ey meræ æn fæm pænning. sum thet waræ hand ran. Æn gør han ællær rán | withær han. tha ma thet ey mæth minnæ til næfnd cummæ. æn for half marc mun. tha scal thæræ oc witnæ til mælæ sum up ær mælt. um han wil næfnd hauæ fyrræ æn hin fæstær logh. Thet scal men oc witæ at for ænti thærræ ær han a siælf ær takær. ællær han a løt i. tha a han ey at takæ næfnd foræ. oc thet stár a them ær witnæ baræ.

vm rans witnæ. ¶ xlvii.

Kummær thæræ thrætæ i. tha sculæ the thet sighæ. at wi witum oc witni barum at han rænti hanum til swa mykli lot. oc han atæ thæræ æcki i ær rænti. Then ær ræntær war han a tho at næfnæ thær ren tæ ti men. oc alt swa sum uppæ ær mælt | um sar. swa scal oc hæræ wæræ. Warther annæt thet ran ær ey ær til half marc. ællær hin hauær ey witnæ til ær rænter warth. ællær tho at thet war fælaghs fæ swa at han a ey at takæ næfnd i gen. tha sæl han hanum tyltær eth. ællær bøtæ thre marc.

vm ræt thing. ¶ xlviii

Thet scal man oc witæ at thing scal thry hauæ. Stathin. oc timæn. oc folkit. Stathin ær then rætær ær kunung hauer giuit. oc the hauæ allæ giuæt ia withær thær i hæræth æræ. thet ma oc æcki anner stath skiutæs. utæn mæth allæ hæræthz mannæ wiliæ. oc kunungs ia. Timæn thet ær thærræ laghdaghæ then ær the | hauæ haft af ærælde. oc then dagh scal thet wæræ fram mith morghæn. oc ey ma han længær wæræ æn til mith aftæn. oc ey ma minnæ thing wæræ æn tolf men. Warthær nokær dóm døm dær for mith morghæn. tha ær han sum han waræ ey dømdær. Warthær oc thing sat thet ær lagh thing warthær ær man sættær um mith morghæn ællær sithær meræ. oc kumær swa at the skiliæs atær at sum stundum warther ey langt thing. oc cummæ atær andræ men æfti sithæn the æræ with skildæ. oc gøræ annæt thing. tha hwat sum the mælæ thæræ. tha scal thet ey meræ | stath hauæ en thet waræ ey mælt a thingi.

vm julæ hælgh oc fastæ. ¶ xlix

Æn iulæ hælgh' oc fastæ hælgh. oc paskæ hælgh' oc pingæzdaghæ hælgh' oc host hælgh. oc lethings hælgh. thet a man at nytæ um allæ mál utæn um thiufnæh at man tharf ey socnum swaræ. æn thiufnæth sin ma man søkie æm wæl innæn hælgh sum utæn. Æn kumær swa at nokær man takær thiuf oc wil føræ innæn hælgh til things. tha thær foræ at man scal ey takæ sacløsæn man oc forcummæ han mæth thiuf sac. oc cum mæ ey andræ men til things æn the han bithær til. tha ma ey thing meth | minnæ wæræ æn mæth fyuræ men oc tiwghæ.

.vm thiuf dom innæn hælgh.

oc wil han dømæ mannæn. tha latæ han the men dømæ ær bondæ men æræ i hæræthæ oc laghfastæ men. oc thot hwaræn the. ær ey æræ hans suzlinge. oc ey hans landbo hins ær thiuuæn hauær til forth. oc ma man ællær hauæ thing i hælgh' swa sum fastæ ær um pløghning. um annær man wil annærs manz hæfthir af hanum takæ. ællær wangruf withær han gøræ. ællær man skil um giærthæ. thet ma man um hælgh gøræ. ællær um han wil u laghæ haslæ af dømæ af cornæ.

vm iorthæ scøtning innæn hælgh.

oc um | man køpær iorth af them ær næst æræ at køpæ. thet ma man oc i hælgh gøræ. oc ey ma thær annær scøtning warthæ skøt. æn man scøtær sin næstæ niuæ. oc ey ma thær liusning tho warthæ for thy. at thet scal almænnings thing wæræ. ær thes ennæ scal liusæ.

vm fyrtiughæ marc mál oc the mal a landz thing søkæs. ¶ l.

Dráp oc fyrtiughæ marc mál. oc afhog hand ællær fot oc allæ the half mannæ bot cummær foræ. oc alt thet uppæ manz frith gar. thet a man alt a landz thing at søke. oc æncti annæt mal. hwærkin ran ællær sár tha a man mæth rætæ a | landz thing at delæ. førræ æn thet hauær wæræt full delt a hæræthz thing. tha ma han sithæn mæth thy til landz thing faræ. ællær tho at man skil um logh a hæræthz thing at delæ. tha a han skial a landz thing at hauæ. Then mandrap. um han wil ey stæfnæ. tha scal han fyrst liusæ drapæt a et thing yuær thæn ær han wil oc næfnæ han. oc annæt scal han at mælæ oc swa thrithiæ oc swa fyarthæ. tha aghæ mæth rætæ thingmen at læggiæ en fæmt for hanum. Kummær swa at annæt theræ thing skrithær yui af thet ær nu | ær mælt. tha scal han ater af ny a kallæ bathæ a liusning af thy. oc alt swa sum thet warthæ ey førræ mælt. Æn haldær han allæ thingin swa oftæ sum mælt ær. tha a fæmtæ thing scal hin anti fæstæ bøtær ællær logh. Æn hauær han sot ællær for fal swa at han ma ey til things cummæ. tha a hans næstæ niuæ at fæstæ for han bøtær ællær logh. Æn gior thet hwærkin theræ. tha ma han a fæmtæ thing hans frith takæ. Æn foræ fyrtiughæ marc mal tha a han at latæ stæfnæ hanum til landz thing mæth twa men. twa nættær fyrræ æn landz thing warthær. oc then | dagh han stæfnær. tha scal han latæ hanum fyrræ stæfnæ æn sol sætz. oc thær callæ scal withær at minstæ twa hans grannæ. oc sithæn hanum ær stæfnd. tha a han at mælæ a landz thing oc giuæ hanum hærwærki sak. ællær the fyrtiughæ marc sac thær næfnd hørir til. um han wil næfnd hauæ. oc cummær hin gen tha latæ han mælæ sit witnæ fyrræ æn hin fæstær logh. Æn cummær han ey gen. tha ma han oc latæ mælæ sit witnæ oc thot hwaræn swa. at thing men høræ thet at han hauær thæræ witnæ til. at han lot thet loghlikæ mælæ. Æn cummær ey hin ær swaræ sc|al. oc cumær hans forfal tha ær thet fult for thet thing. Æn møtær æy forfal tha a han mæth rætæ at botæ siæx øræ then ær sot hauær. swa sum han hauær stæfnt han oc at mælt a thet fyrstæ thing. swa scal oc han stæfnæ oc a callæ uppæ hint annæt. oc swa a thet thrithiæ. Æn warthær thet a fyrstæ thing at hin ær swaræ sculdæ at waræ a staddær oc han gripæ førræ oc duldæ thingit æn han tokæ til swaræ oc buthæ iarn i gen. ællær annær af hans hændæ. oc dyll oc thingit. oc biuthær oc iarn i gen. Skiutz thet thing. ællær a thrithiæ thing um nokær gar withær tu | thing. oc biuthær iarn i gen thrithie. tha scal han latæ stæfnæ fyarthæ thing swa sum han giorthæ the thry. oc tha a han thæræ at cummæ oc fæstæ bøtær ællær logh. ællær han scal frithløs wæræ. Æn ær swa at hwærkin thet fyrstæ warth skutit oc ey thet thrithiæ. tha mun thingmen læggi thet fyarthæ foræ. oc tha scal hin anti frithløs warthæ ællær til rætæ standæ. for thy at ey ma thet ræt wæræ at hin scal længær draghæn warthæ æn til fiarthæ thing thær søkær.

vm landz thing oc stæfnæ.¶ li.

Æn kan thet oc swa cummæ at hin thær søkær hauær stæfnæ latæt ænti | et thing ællær tu. oc latær yuær skrithæ at han mælær ey a et thing ællær tu. oc latær atær stæfnæ thrithi thing æftær. tha ær atær hans thing alt nyt. æn latær han thet thrithiæ yui skrithæ. tha ma han ecki mælæ with han. Takær han atær af ny. oc kummæ the bathæ til things. tha ær hin nærmær at kiæræ thær fyrræ war kiært yuer for thy at hin ma han swa wæniæ oc draghæ. at han ma ey cummæ kiæræ with. thær hin hauer fyrræ kiært. um han wil draghæ han. Æn wil hin ær æftær mandrap søkær hældær latæ stæfnæ æn liusæ. tha ma han oc | yuær latæ skrithæ ænti et ællær tu. oc hans thing æræ hanum thot hwaræn nyt sum mælt ær um fyrtiughæ marc mal. Æn ey warthær thet ræt. um the cummæ bathæ samæn til things hin thær kiærthæ oc hin annær. æn thy at thet skrithær yuær fleræ thing. tha scal hin e fyrst weriæ sic foræ drapæt fyrræ æn han sæctær hin annær nokæt i gen. Æn cummær swa at han warthær siukær at han ma ey til fiarthæ thing cummæ then ær callæthær war. tha a han mæth rætæ at sændæ hans næstæ niuæ foræ sic. ællær thæn annær thær full | cost hauir til oc full ræt ma warthæ af hans hænde. oc latæ fæstæ ræt for sic. tha a thet thot hwaræn at standæ til iamlange dagh um hin warthær ey førræ fǿr thær siuk liggær. oc scal hin thær fæst hauær anti twiggi full logh for gøræ ællær bøtær. Then oc ær søkær um han warthær siuk. tha sænder han sin næstæ niuæ til. ællær annær then ær han wil mæth witnæ til sændæ. tha ma han oc at mælæ oc søkiæ hans socn um hin ær siukær. oc standæ thot hwa ræn til han warthær fǿr hin ær siuc ær. um han liggær ey længær æn iamlangæ ær gangæn. tha se han anti rǽt | af hanum. ællær latæ han sacløs wæræ. Æn cummær swa at then ær utæn rikis ær hin hauir til things callæt. tha scal han hauæ dagh oc iamlangæ rum fyrræ æn han kallær uppæ han. Æn far han sithæn burt ær han ær stæfnd. tha ma thet hanum ey hiælpæ. at han ær utæn rikis. tha scal all full socn yuær hanum gangæ. swa sum han waræ hemæ. Æn cumær swa at thæn ær søkir sighær at han war ey burt farin. fyr en han war stæfndær. oc hin ær hans weriænd ær mælær i gen. at han war fyrræ burt farin. tha a han at fæstæ | hanum tultær eth. oc drughæ hanum at han war fyr af landæ faræn. oc tha a thet at standæ til dagh oc iamlange. Æn wil han a hanum kiæræ hin ær fyrræ kiærær tha ær han nærmær at mælæ with han the fyrstæ thry thing of han ær hem cumæn i rikit. tha scal han fyrst mælæ. Æn latær han thær yuær skrithæ allæ thry thing. tha ær hin atær nærmær æm han wil kæræ annær thry thing. thæn ær fyrræ callæth um han kærær yui hanum sithæn han cum i rikit. tha scal han alt af ny atær kiæræ sum | thet waræ ey fyrræ mælt. thet enæ hauær han thæræ mæth wnnit. at han ær atær fyrræ nærmær at kiæræ yuær hanum um han wil. Æn swa sum um han ær utæn rikis oc han a dagh til iamlange dags. swa a han til sæx ukær dagh um han ær utæn landz oc innæn rikis. Vm han mælær at oc sighir at han war hemæ thær han callæth han. tha scal thet gangæ mæth the samæ logh sum han waræ utæn rikis. Æn cumær han til things oc han scal logh fæstæ gen. oc ær witnæ til at han hauir latæt mælæ sit witnæ a thingi førræ. tha tharf han | ey annæt witnæ til. Æn hauær ey witni mælt. tha scal han førræ witnæ latæ mælæ æn han fæstær logh i gen. Æn sithæn han hauær logh fæst oc æræ the bathæ innæn hæræthz bygd. tha a hin thær sackæn søkær næfnæ hanum siæxtan men af thet hæræt the bo bathæ i samen. oc hin skiutær af hans frænder æræ. ællær hans maghæ til thrithiæ manz thys enæ at han giuær ia withær. Æn bo the ey bathæ innæn hæræthz. tha af thet hæræth ær han bór i ær sæctæt ær af thet hæræth scal hanum næfnd næfnæ. Æn hauæ the ey bo innæn hæræthz bathe. oc hauær hin ær sæctær ær bo innæn fle|ræ hæræt. tha scal næfnæ hanum af thet hæræth ær han wil hanum til swaræ stande af. oc af thet hæræth scal han hanum næfnd næfnæ ær hin næfnær hanum sit hemæ hus. Ær oc thet at then thær sæctær ær hauær æncti bo. tha scal oc næfnæ then stath sit hemæ hus ær han wil. af thet samæ hæræth han næfnær i um han hauær ey hemæ hus tha scal hanum warnæt sættæ at han standær hanum til rætæ. oc thær scal men næfnd næfnæ. Æn sithæn næfndæn ær næfnd. tha sculæ the liusæ atær hemæ a hærætz thing. Æn ær næfnd i thet hæræth ær hæræthz thing ær a thorsdagh | tha warthær annæt thet thing thæræ næst. hwilkit hæræth sum ey ær a thorsdagh thing. tha wæræ thet a førstæ thing. tha scal men liusæ oc næfnæ atær geen the samæ uppæ landz thing waræ til næfndæ. oc thær scal lægge thre marc withær uppæ kunungs ræt. at the ær næfndæ warthæ at the cummæ atær up thet næstæ thing. oc hwat sum the syu gøræ. hwat hældær fællæ han ællær skiæræ. tha star thet sum uppæ ær mælt. Æn fællæ the han tha fæstæ han bøtær. oc hæræthz men læggi thæthæn fran for fyrtiughæ marc mal at bøtæ innæn siæx ukur. Æn af thet samæ thing ær han | fæstær hanum bøtær ofnæ. tha næfnæ the hanum fyuræ men til at wirthæ bøtær mæth andræ frændræ oc winnær. oc thar til cummær oc bøtæ scal. tha wæræ the fyuræ at um wirthningæn sum the wilæ swaræ guth i geen at them war thær iafnt i mællæn. oc swa sum the gitæ hins wiliæ til let ær bøtær scal se. oc um hin ær usæl ær bøtæ scal. Æn faar han boot tha sculæ the thet liusæ a thingi at han ær warthær. Æn bristær hanum at han bøtær ey. tha sculæ the atær faræ til hæræthz thing oc liusæ thet thæræ at hanum fiall ofnæ hændær oc bøtæ ecki. tha sculæ the atær næfnæ hanum men | thær scathæn søkær af hærætz thing. oc the sculæ fylghæ hanum til landz thing oc liusæ thet at hinum fiall a hænder oc botæ ey. ællær tho at han wilde ey fæstæ bøtær af hæræthz thing. then ær at loghum ær fallæn. tha a at fyrstæ thing utæn the fa hin bithit til ær sakæn søkær. hans frith at takæs. swa ær thet um allæ the mal uppæ manz frith gar. oc bøtær ær til fæstæ oc the hauæ til botæ wirning wærit a thingi. æræ til næfnde um hin wil ey bøtæ ær bøtæ scal æftæ theræ wirthning. tha fyrstæ landz thing æfti ær oc witnæ ær meth hanum uppæ hæræthz thing war til | næfnd at han wildæ ey bøtæ. tha gar thet e uppæ hans frith. utæn hin wil thet mæth goth wiliæ latæ standæ ær sot hauir. Æn til hærætz thing tha ma man stæfnæ enæ nat fyrræ oc thot hwaræn fyr æn sol sæts. oc hauæ twa grannæ withær. oc mæth twa grannæ scal han latæ stæfnæ. oc tha ma han sithæn uppæ hæræthz thing kiæræ yui hanum. ær thet um saræ mun. æn thet sar ær thing witnæ ær til at han hauir fyr a thingi mæth wærit oc laghæ sar. ær thær bathæ com with spec oc spiær. tha scal hin mæth rætæ ær sæctæt war at fæstæ næfnd for. | ællær botær. Æn hauær han ey a thingi fyrræ wærit mæth thy grønæ scal arr witnæ a hændær. Ær oc arrit swa lønlict at han ma thet ey a thingi hauæ. tha a thingmen at nefnæ meth hanum thær thet sculæ se. oc ær ar tha til. tha a han at takæ thær næfnd. Æn møtær hin a fyrstæ thing ær swaræ scal. tha ær thet rætæst at han biuthær thær anti logh foræ ællær bøtær. Wil han oc skiutæ thet. tha ma han thot hwa ræn biuthæ iarn i gen. oc mæth thy. fæstær han ey then dagh logh. tha scal hin ær søkir latæ stæfnæ annæt thing. tha scal han anti siælf møtæ. ællær for|fal. møtær han ey. tha scal han atær thrithi thing latæ han stæfnæ. møtær thæræ forfal atær a thrithi thing. tha scal thet fiarthæ for thy stæfnæ at han duldæ thet fyrstæ. oc a fyarthæ thing tha scal anti hin ræt gøræ. ællær tho at man scal hans man hælgh takæ. Æn cumær thet swa at hin ær sac sculdæ swaræ at han war ey a thingi at førstæ thing. tha matæ annær for han iærn biuthæ. oc skiutæ oc thet fyrstæ thing. Æn møtær thæræ forfal at fyrstæ. tha matæ hans win a thrithi thing sighæ at han gar withær tu oc thrithi biuthær iarn foræ. tha | scal han oc stæfnæ thet fyarthæ. Æn warthær swa at hanum møtær æcki scut foræ. tha atæ han æcki meræ æn thry thing at stæfnæ. oc fiarthe aghæ thing men at læggiæ foræ. Æn hauær fyrræ nokæt thing warthæt scutæt anti af hanum sialwm a fyrstæ thing ællær tho af hans winum. ællær fyrstæ thing ællær thrithiæ. oc han hauær latæt stæfnæ hint fiarthæ. tha mughæ ey thing men sciutæ han til hint fæmtæ. Æn swa sum uppæ ær mælt um landz thing um han waræ utæn rikiæt swa sum uppæ ær mælt. at han sc|uldæ dagh hauæ til dagh iamlange swa sum han waræ utæn landz oc innæn rikis. dagh til siax ukær. tha hin thær hans wil warthæ weriænde. ma han weriæ for hæræthz thing sum han warthæ han for landz thing at han war fyrræ hemæn farn æn hanum war thing næfnd. Warthær oc anti han syukær swa at han i siangæ liggær thær swaræ scal. ællær hin thær søkær. tha gar oc swa thæræ um. sum um landz thing ær mælt. Æn skrithær hanum anti et ællær tu thing them ær stæfnde æfti thet fyrstæ. swa at han callær han ey. tha ær | hanum thot hwaræn hans thing nyt. stæfnær han atær han annæt thing. oc skrithær atær et ællær tu thing. tha ær thot hwaræn tu hans thing nyt. Æn skrithær thry thing. tha scal han atær up takæ af ny. oc wil han kæræ. thær han kiærthæ fyrræ yuær. tha ær han nærmær at kæræ sinæ kiæræ thær fyrræ war sæctær. Æn warthær thær manz man hælg takit. oc wil han cummæ til thet næstæ thing thær æftær. oc fæstæ hinum bøtær foræ thet han sotæ han. oc thre marc for the ræt løsæ han gørthæ hanum at han swarthæ ey. oc hanum gic man|hælgh uppæ hændær. oc kuning thre marc for thet manhælgh hanum gic a hændær. oc fæstær han thet tha a han thet at bøtæ fyrtandæ dagh æfti bondenum anti for sar bøtær ællær barthdaghe. oc swa atær for hans manhælghe. oc thre marc kunungs umbutz man. oc sculæ hæræthz men næfnæ fiuræ men til ær thær sculæ yui wæræ. at han atær liusæ warthæn. ællær hin gangæ at sinum rætæ sum mælt ær. oc tha scal han hauæ sit manhelghe tapæt sum wært ær um han hauær ey bot. Æn warthær swa at han fæstær ey bøtær a næstæ thing foræ | ællær tho at han hauær bøtær fæst. oc botær ey uppæ fiurtandæ dagh. tha scal then ær sot hauær liusæ a thingi at han wildæ ey botæ. Æn wil han ey fæstæ a fyrstæ thing bøtær sum mælt ær. ællær tho at han bøtær ey. oc warthær liust yuær hanum atær a thingi. tha hin ær hans manhælgh sotæ ma wal beriæ ællær særæ hanum. mæth the ær han wil. oc thot hwaræn swa at the dræpæ han ey. oc wetæ hanum ey af hog. oc ey swa at han scal krykky man warthæ a langframmæ. Wil han oc hælder hans fæ takæ tha ma han wæl næmæ han til haluæ meræ en han atæ hanum | at bøtæ. Æn cummær swa at hwærkin hin gitær fangit sin æfnæ. oc han hauær ey swa fæ til at han ma næmæ til thes han ær haldæn. tha a hin tho the stund han hauær sit manhælgh mist. mæth ængin man i logh at wæræ. oc ængin sinæ kæræ ma han a thingi hauæ. hwat sum withær han giort warthær fyrræ æn han hauær hinum ræt giort. for thy at thing a ey them at hiælpæ. ær for things dom wilæ ey ræt gøræ.

vm thes man hælghi ær takit warthær a landz thing.¶ lii.

Thet scal man oc witæ at thes man hælghi ær takæt ær. tha ma | han thet ey længær hauæ tapæt æn innæn thet samæ hæræth ær hans man hælghi warthær takæt. Æn wil hin ær sot hauir. hans man hælghi a landz thing takæ. tha faræ han mæth hæræthz witni til landz thing oc latæ han callæ til landz thing um han wil thæræ møtæ hanum. oc a fyrstæ thing ær han cumær tha take han hans man hælghi. thys enæ at han cumær siælf. oc fæstær thæræ botær foræ um han hauær ey førræ fæst. oc hauæ dagh til. sum hanum sculdi af hæræthz thing læggiæs. oc swa næfndær af hæræthz thing | withær at wæræ. oc bøtær han hanum alt sum ræt ær tha nytæ han sit man hælghi. æn bøtær han ey tha. tha takær han hans man hælgh a fyrstæ landz thing ær warthær. mæth thet witnæ af hæræthz thing ær til næfnd. Æn hauir han fyrræ a hæræz thing hanum bøtær fæstæ brustit. tha scal han e mistæ sit man hælgh a landz thing. thys enæ at then ær mæth hanum. ær thæræ wil gangæ i warthnæth foræ. han ær thes hauær cost at han ma bøtæ. oc bristær hanum tha at then lagh dagh hanum warth lagh foræ. at thet warthær æy bøt. tha | gangi thet a bæggi theræ man hælghi. bathæ hin i warthnæth giec foræ. oc hin ær brutit hauær. Thet scal man oc witæ at then ær sit manhælgh hauer tapit. at hin ær hans man hælgh hauær takæt. han ma han ey beriæ oc ey særæ a thingi oc ey swa nǽr thingi at man ma af thingi se til. oc ey i kyrki oc æy i kyrkigardh. oc ey a tørghi. oc ey hemæ at hans eghæn. ællær sum hans hemæ hus ær oc hærbærgh. oc ey um han ær i lethings færdh. i thessæ stathæ a han frith at hauæ. Thet scal man oc witæ at hwat sum warthær giort with han the stund hans manhælgh ær takæt. | for utæn hin hauær giort thet ær hans man hælgh hauær takit ællær thæ ær mæth hanum waræ i far oc i fylghi. theghær hans manhælgh ær atær fangit tha scal han af them hauæ fullæ bøtær ællær logh. ær thet hauæ with han giort. Sum man stæfnæ thing for manhælghi. swa scal man oc foræ annær mal stæfnæ. oc thet ær ræt um hæræthz thing. at hwilkit hæræthz thing han stæfnær oc møtær hwærkin for fal ællær annæt laugh mal. tha a han at bøtæ bondæn twa øræ. ællær thrithiæ manz eth at han war ey loghlikæ callæthræ. Æn cumær swa | at han hauer han sot a thry thing. the han hauer han stæfnd oc han warth scutin a fiarthæ thing. ællær thing men laughthæ hanum fyarthæ thing foræ. kumær han ey tha at hanum u siukum. tha gangæ dóm yuir hanum oc kuning sin ræt. oc kumær han tha a thing thet næstæ thing æfti ær. oc biuthær thæræ logh foræ at ey war lagh dóm uppæ han gangit. oc logh fore houæth sakæn bondenum. tha se bondæn logh fæstning af hanum. bathæ for dóm oc swa for houæth sakæn. tha næfnæ til af thingi gothæ men thær withær at wæræ. oc thet høræ at han gør ræt | for sic. at hin sæl logh bathæ for domit. oc for houæth sakæn. tha the ær til warthæ næfnd. a hæræthz thing liusæ han sacløsæn a hæræthz thing. Æn far ey bondæn anti bøtær ællær logh. ællær tho at han fæstæ ey logh a fæmtæ thing. tha takæ kunungs umbutz man mæth then dom ær dømdær war bondenum fyrst ræt. oc sic sithæn. Æn cumær thet swa at then ær hans fæ ær af dømd. at anti han hauær ey fæ til. ællær tho at han bór undær thæn man ær umbutsman wil ey gøræ gen. ællær umbutzman gør swa illæ at han takær wæghsæl | foræ. oc standær for thy dagh oc iamlange at bondæn fangær ey sin ræt. oc bondæn hauær thet førræ liusd a thingi. at hwærkin han giorthæ hanum ængiæn ræt oc ey umbutzman. Ær thet dagh oc iamlange swa standit. oc wil han tha stæfnæ hanum til things hin ær hans fæ hauær soot. a fyrstæ thing um thingæt wet thet at førræ war loghlike dømd. oc hin liusdæ thet at han hauer ængiæn ræt fangit. tha dømæ thre men hans manhælghd af hanum. Cummær han næstæ thing æftær oc fæstær bathæ ræt for manhælghet bondenum thet hans manhælghæt war | takæt thre marc. oc kunungæn thre marc. for man hælgh. bondæn all sin ræt for alt thet han hauær withær hanum giort. tha takæ han the thing mannæ witnæ til. ær næfndæ waræ til yuær at wæræ. swa bøtær sum mælt ær um han ma fa. oc tha liusæ the han sacløsæn ær til waræ næfndæ a thet næstæ thing. Æn warthær swa at han kumær ey a thet næstæ thing æfti thet hans man hælgh war takæn. oc fæstær bøtær. ællær at thet war liusd at han matæ ey bøtær fa. tha takæ bondæn sic siælf til rætæ ær soot hauær. Ær ey fæ til. tha gaar thet a crop thar ey ær co til. Wil | han oc hans manhælgh takæ uppæ landz thing sum uppæ ær mælt. tha gøri han swa.

vm gatæ warthær husæt oc warthær thet kiært. ¶ liii

Skill men i by samæn um gatæ. oc callæ at nokær af theræ grannæ hauær husæt ut a gatæ. oc talæ with han ofnæ grannæ stæfnæ. at han latæ up um han hauær wracnt sat. tha sætti han ræt. oc bøtæ æcki foræ. Æn warthær han til things callæthræ. oc gár thet up mæth rætæ repæ sithæn. at han hauir sat wranct. tha scal han up latæ oc bøtæ kunung thre marc. Æn gitæ the ey mæth rep warthæt um satæ. tha scal næfnæ | til tolf men. oc the sculæ swæriæ skial mellæ gatæ oc toftæ. hwa sum wranct hauær sat botæ kunung thre marc.

vm man skil um iordh innæn bols. ¶ liiii

Skil nokær man with annær um rep innæn bols. tha a han mæth rætæ innæn bols at iafnæ hwilkæ timæ hin wil a callæ. hwat sum thet ær hældær a toftæ. ællær a markæ utæ. Æn skil them utæn bols. tha then ær rep wil hauæ. han scal allæ grannæ with callæ til things. oc scal them dagh for læggiæ. oc thæræ men til næfnæ yuær at wæræ. Kumber thet oc swa at them sæms allæ um utæn. tha mughæ theræ toftæ swa litlæ gøræ | oc swa myklæ sum the wilæ. Æn ær thet swa at annær wil hældær hauæ the fyrning ær fyrræ hauær wæræt. æn han wil nyt skiftæ a gøræ. tha æræ the nærmær ær fyrningæ wilæ haldæ. oc gitæ the ey tha warthæt satæ um hwilkit fyrning war. tha scal til næfnæ tolf aldungæ af hæræthz thing. oc the sculæ sweriæ mællæ toftæ oc mællæ gatæ. oc swa atær mællæ ollandæ oc mællæ toftæ. oc swa atær mellæ høræ toft oc ollandæ. oc sithæn sculæ the repæ. Ær annær toft thæræ for brethær at hun war wærræ fallæn ællær watær. ællær thær war anti brinc i ællær dal ællær biærgh. tha | ær thet ræt at then hauæ meræ ær wærræ hauær. tha ær wæl skift thar allæ hauæ æm got.

vm man skil um akær ællær um toft. ¶ lv.

Ær nokær then sic kallær fænct til annærs toft. oc han sighær at han hauær fangit af andrum hwat sum thet ær hældær akær ællær toft. tha scal man næfnæ thæræ tolf men til oc the sculæ thet swæriæ at the gitæ ey sannær fangit æn han hauær thæræ laghæ hæfth haft ofnæ. oc thet war af thet bool laglikæ fangit ær the wilæ giuæ næfnd ofnæ. oc bristær thet bol innæn ællær then fiarthing thet war af fangit. | oc gangæ aldre thys sithær lagh skiftæ a. Sweriæ the oc thet at the gitæ ey thet spurth at thet war laghlikæ fangit. tha wæræ hin foræ ær iorthæn atæ mæth tyltær eth oc witnæ at thet war hans. oc ey mæth loghum af fangit. Æn cumær swa at then ær nokær utæn rikis af bynum ær thær a iordh mæth. tha a thet at standæ til daghs oc iamlange um han cumær ey fyrræ heem. um han war fyrræ af landæ farn æn han war til things callæth. Ær han utæn landz oc innæn rikis. tha a thet at standæ siæx ukær før til thet warthær laght. oc sithæn | ma thet hanum ey tyu at han ær utæn landz ællær utæn rikis. tha scal han thot hwaræn then ær hans niuæ ær næst ællær hans næstæ weriæ withær wæræ oc se hans lot. Æn cumær thær delæ i at hin ær søkir at han sighir at han war sithæn af lande farin ær hanum war stæfnt. tha hin ær hans ær næstæ niuæ ællær weriæ. scal witæ thet mæt tyltær eth at han war fyrræ af landæ farn æn war til things callæth. Æn warthær thet swa at han warthær stæfnd et thing. tha atæ han bathæ at bithæ annæt thing oc thrithiæ fyr æn han foræ burt af lan|dæ. Æn latær han gangæ yuær thry thing at han stæfnær ey sithæn stæfnt ær et. tha ma han swa faræ af lande ællær af riki sum hanum waræ ey stæfnt mæth allæ. Æn for utæn the giuæ allæ ia withær. tha scal swa repæ hwart bol sum thet war fyrræ at sol fallit. oc swa sum hwærs houæth toft fallær i byir. swa scal limænæ uti liggi a marke. mæth thy at houæth toftæn hafthæ akær i hwær wang til sin swa sol fallæn sum houæth toftæn war siælf. tha ær han nærmær at witæ at allæ limmænæ liggiæ sum toftæn liggær. Æn warthær swa at allæ limæ|næ liggi annær costæ æn toftæn. tha then ær limæn hauir ær nærmær at witæ toftæn til sin. thys enæ at hun ær swa mæth loghum af hænd.

man ma ey usæl manz manhælghi take for giald. ¶ lvi.

Thet scal man oc witæ at warthær nokær then man ær hans fæ ær dømd for giald oc han ær swa usæl at han ma ey gialdæ. ællær for annær slikæ. oc wilæ thæræ for takæ hans manhælgi. oc cumær til things oc biuthær thær at gøræ alt ær han hauær æfnæ til. for slikæ sac scal man ey takæ hans manhælghi. theghær han gør alt thet han hauær æfnæ | til. tha ma ey meræ bethæs. Swa sum før ær mælt. swa scal ollændi utæ a markæ liggiæ sol fallæt sum toft ær hemæ solfallin. the lyuti utæ æræ a markæ anti mæth høgh ællær mæth brinckæ ællær mæth dal. wilæ the allæ oruæs at thet lyuti hwar hauær fangit. tha ma thet wæl standæ. Æn ær ænnæn thærre. ær bætring wil hauæ for hans liutæ. tha scal them allæ fullæ ær liutæ hauæ fangit. then ær e næst ær iafnæth wil hauæ a liutæn. Thet scal man oc se ær til warthæ næfndæ af hæræthz thing. of them biuthæs rep. at the thær meræ hauæ fangit i by|num at the sculæ ey swa thærræ skiftæ gøræ. at then ær minnæ hauir i bynum at han ma ey sit nytæ. tha ær wæl skift thær hwær ma sit nytæ. Æn um scoghæ skiftæ. tha ma thet ey swa gangæ æfti sol fallit sum toft ær. for thy man takær oftæ then wærstæ scogh oc læggær ofnæ then bæstæ og gør swa til iafnæth. then lot hwær fangær i scoghæn ær. tha ma han sin hæfth thær a at kummæ. oc tho til iafnæth wiht annær

vm in wængi. ¶ lvii.

Ær nokær man sin akær wil in wænge. tha scal han mæth rætæ af sin houæth toft læggæ til troth æm mykit sum han wængær in til sich | til ollændis. Æn wil han nokær byggæ utæ a markæ a sin eghin akær ællær a scogh land. tho at han hauir ut lagh sin toft til troths. tha scal han tho thet se at han hauir a sin eghin wægh ut at faræ. æn hans fæ ma han ængen lund gømæn wang wrækæ. thys enæ at han wil with horn takæ oc swa ut lethæ. Æn wrakær han æn thy at han wrakær hans eghnæ. tha a han at bøtæ for hwarth stor houæth twa øræ. e til the æræ tolf. tha ær thre marc. tha ma han ey meræ for gøræ at enæ wræct horæ margh sum the æræ.

man ma ey sit fæ føræ a annærs marc utæn | grannæ lof. ¶ lviii.

Thet scal man oc witæ at ængin man ma sit fæ hwærkæn oxæ ællær ko ær hæst. a anners mans marc føræ for utæn han hauær allæ grannæ wiliæ til i by æræ. Louæ the allæ utæn en tha a han thot hwa ræn twa øræ bót then enæ thet loueh ey. hauær han fleræ fæs houæth tha bøtæ for hwært theræ twa øræ e til thet warthær thre marc. oc swa ma man ey louæ annæn man i u skift scogh at hoggæ. oc ey wan hwat thet ær hældær syo ællær giort wadn tha ma ængin man louæ annæn i at faræ at nytæ. utæn allæ louæ hanum. | thys enæ at thet ær hans en Æn far nokær man um land rithændæ ællær akændæ. ællær tho han wrakær sit fæ anti til ens bygd ællær til andræ. tha ma han wæl liggiæ a fælæth oc betæ. hwat sum thet ær hælder nat ær um dagh. Æn thot han wrakær sit fæ gømæn wang. tha ma han ey betæ i wang. Æn gør hans fæ nokær scathæ thar han wrakær gømæn wang. tha a han scathæn atær at gialdæ. oc æcki at bøtæ foræ. Grauær nokær man sic brun. tha a han mæth rætæ sin brun at gømæ. drucnær man thær i. tha a hin ær brunnæn lot gøræ. at bøtæ hins | næstæ niuæ thær for. thre marc. dør thær annæt fæ i. hæst ællær co. ær thet swa got sum twa øræ silfs. tha hin ær brun næn lot gøræ a at gialdæ thær foræ twa øræ silfs. thet ær siæx øræ bot. Æn warthær thet oc swa got. at thet warthær twiggy marc wært. tha bøtær han tho æcki meræ æn siax øræ bot. Æn ær thet ey twa øræ silfs wært. tha gialdæ hin ær brun a mæth swornæ ethæ thet fæ ær thær i tapæs. Æn ær thet bætræ tha bøtæ han oc giuæ ofnæ thriggiæ manz eth.

vm brun then allæ grannæ aghe ¶ lix.

Æn cumær thet swa at allæ grannæ grauæ samæn brun. oc fallær thær | i anti ær fæ. tha far hin ecki meræ af them allæ samæn æn han fár af en man. um the wilæ samæn wæræ. Æn skilæs the at. tha far han af hwar therræ ær at skils æm fullæ bøtær sum han attæ brunnæn æn samæn. Gør thet oc en lot af býn. swa mangæ sculæ warthæ han. Æn ær thær ænnæn ær en samæn hauær grauæt brun. oc fleræ men gangæ til hans. at takæ wadn. oc wil han thet sighæ at han wil them ey thet tholæ. at the takæ thæræ watn. utæn the warthæ han æm wæl sum han. tha hauær han ther wæl logh til. oc wilæ the warthæ han. tha sculæ the a thingi takæ | withær at the warthæ han. tha sculæ the æm fult haldæ uppæ for han sum then ær grauæ lot. Fallær nokær theræ thær i. ænti man ællær barn. ær brunnæn a at warthæ. ællær ænnærs theræ fæ. tha bøtæs thet æcki.

vm man hiælpær sinæ grannæ hus up at resæ oc thet fallær a ænnær theræ. ¶ lx.

Kummær thet swa at noker man bithær sich hiælpæ hus up at resæ oc æræ at up at resæ nyt ællær gamælt. oc fallær the stund a nokær theræ til døthæ. tha bøtær han æcki thæræ for ær husæt a. Æn cumer thet swa at the hauæ up resd usæt | anti til halfs ællær til alz. oc the gangæ fran ær mæth husbondæn æræ. oc annær cumær til ater gén sithen hinæ æræ with skildæ. oc fallær thet uppæ han til døthæ. tha a bondæn at bøtæ thre marc thæræ foræ. for thy at thet war hans ræt at stythiæ ther undær oc gøræ at thet waræ hwær man skathæ løst. Swa bøtær han oc for annæt fæ æfti the bøtær thær hørær til. sum for man.

vm stauær sin oc handæ løsæn wathæ. ¶ lxi.

Stauær sin oc annæt hwat sum hans gærning ær. scal man warthæ for handløsæ wathæ. Kumær thær | ænti fallæ man a. ællær thet cummær til scathæ anti hors ællær nøt. tha bøtæ for man thre marc um han fangær thær døth af. oc for hors oc nøt um thet ær swa got sum twa øræ silfs. siæx øræ bót. ær thet wærræ tha gialdæ han thet atær mæth sworæn ethæ. Thet ær ræt laugh stauær ær hwar man ær scathæ løs. cummæ thet oc swa at ænnæt fæ fangær døth af thet rijs i hans gardh ær wndæt. ællær man um swa cummæ. tha botæ æm fult for thet ris. sum for storæ stauær. for thy næfnæ men staueræn til at ther fár oftæst fæ skathæ af. Kumær swa at | nokær man æltær anti hors ællær annæt fæ uppæ stauær oc far thet thær døth af. tha scal thær bøtæ siæx øræ for um thet ær swa got. bathæ hin ær æltær oc swa hin ær stauæræn a. um the wilæ samæn wæræ. æn skilæs the at tha bøtæ hwær theræ æm mykit. Æræ the oc fleræ at. tha huræ mangæ sum the æræ tha bøtæ the æcki meræ for. æn skiliæs the at. tha a hwær theræ at bøtæ æm mykyt foræ. Æn wil hin sighe til hin annærs at tu gørthæ mic then scathæ. oc thu æltæ hæst a garth. tha hauær hin æm mykil ræt at sighæ. at waræ ey thin stauær tha guldæ ey iæc | mit fæ foræ. oc thær bøtær hwærkæn theræ andrum foræ.

vm man huggæ træ samæn oc fallær a annær theræ. ¶ lxii.

Cumær thet swa at men standæ oc hoggæ træ samæn nithær oc fallær thet uppæ nokær man then ær ey hoggær mæth them. tha aghæ allæ the at bøtæ for thær hoggær samæn thre marc um the wilæ samæn wæræ. Æn skilæs the at. tha botær hwær theræ æm mykit. Æn cumær thet swa at the ær hoggæ at annær theræ gar burt til sin sysæl oc hinæ standæ æftær oc hoggæ. oc fallær træ uppæ han. tha bøtæ the han atær mæth thre marc. Æn | standæ the allæ samæn oc hoggæ. oc fallær træ uppæ ænnær theræ. tha bøtæ the æcki foræ. for thy at tha atæ allæ iafnt at warthæ hwart thet fyullæ. Fallær thet oc uppæ manz fæ. tha bøtær man oc thær for sum mælt ær uppæ. Hoggæ man træ oc hwat hældær et ællær fleræ. ællær man sættær eld i sum summæ gøræ oc fallær thet sithæn a man. tha a han at bøtæ thre marc for. then ær hiog. ællær then ær eld i sættæ. um hin far døth af. fallær thet oc a fæ. tha bøtæ sum uppæ ær mælt.

vm man drucnær i giort watn. ¶ lxiii

Drucnær | man i giort watn. tha a oc hin ær watnæt a hwat sum thet ær hælder et ællær fleræ. tha scal thæræ bøtæ thre marc foræ. ær oc ænnæt fæ tha bøtæs oc thæræ for sum uppæ ær mælt. swa ær thet oc um dyki oc swa um graf. oc um hwærskyns handløs wathæ sum thet ær. tha scal man swa botæ sum uppæ ær mælt. oc øf man dyll. tha scal han foræ man oc kunæ ællær barn dyliæ mæth tyltær eth. at thet fic ther ey døth af. oc for annæt fæ um thet ær swa got sum twa øræ silfs. tha dyliæ mæth siætæ manz eth. ær thet oc wærræ æn twa øræ silfs. tha | dyliæ tho mæth siætæ manz eth. Ær thet oc æm got sum twa ørtugh sylfs ællær bætræ. tha dyliæ mæth thrithie man. æn ær thet wærræ æn twa ørtug silfs. tha dyliæ han mæth sin en eth.

vm man akær a man ællær a kunæ ællær a barn ¶ lxiiii

Akær man a annær hwat hældær han gær ællær stær ællær sitær for hanum. oc fár han døth af. tha bøtær han full man bøtær for. Æn fangær han lyuti ællær iordh hog af hanum. tha botæ han sum han hafthæ thet siælf giort. Æn wæltær wagn uppæ man ællær kunæ ællær barn. of fangær døth af. tha bøtæ han thre marc foræ. hauær han oc | nokæt træ i at las thær kan sliungæ til oc sla annær man til døthæ bac. tha bøtæ han oc thre marc. for thy at han scal thet warthæ ær foræ hanum ær oc han halder tømæ til. oc ey thet a bac hanum ær.

vm man rithær oc ællær rænnær a man ællær kunæ ællær barn. ¶ lxv.

Rithær man ællær rænnær uppæ man ællær kunæ ællær barn. oc fa the thær døth af. tha bøtæ han fullæ man bøtær foræ. Æn far hin iordhog ællær liutæ. tha bøtæ oc thet sum han hafthæ thet siælf giort. Æn slar hæst sithæn han cumær um oc slaar nokær man. tha bøtæ han thæræ for | sum for ander handløsæ wathæ. Æn rithær han then hæst ær wan ær at sla a bac. oc han wet thet. oc han giorthe thet mæth sin wiliæ. ællær tho at han takær han a lænd at han scal sla. tha hwat sum hældær ær oc far man thær døth af. tha scal han bøtæ æm fult sum han hafthæ siælf dræpit. Æn dyll han thet at thet war ey mæth hans wit oc ey mæth wiliæ. tha dyliæ mæth thre tyltæ oc bøtæ thot hwaræn thre marc. for hæstin. Æn fic han af hæstin hog oc warth ey doth af. sighær han at thet war mæth hans wiliæ. tha bøtæ anti thre marc. ællær dyliæ mæ|th tyltær eth. Æn cumær thet swa at hin ær akær at hanum bristær tømæ. ællær hin ær rithær at hanum bristær tyghlæthær. oc wagn løpær ællær hæst ræn nær mæth hanum. oc man fár thæræ døth af. tha bøtæs oc thær ey meræ for æn thre marc. for thy at thet war hinum æm nær wathæ ær ofnæ sat. sum hin ær foræ sat. Æn sighær hin at han giorthæ thet mæth wiliæ ællær han lot wagn gangæ løs mæth sin wiliæ ællær hæst. tha scal han thet dyliæ mæth thre tyltæ at thet war gen hans wiliæ. oc hanum warthæ tømæ løsæ gen hans wiliæ oc swa tyghlæthær. | Æn cummær swa at hæst slar man til døthæ ællær oxæ ællær nøt stangær man til døthæ ællær hund bitær til døthæ. tha a han at bøtæ ther thre marc foræ ællær dyliæ mæth tyltær eth. Æn slar hæst annær til heliæ. ællær nøt stangær annæt til døthæ. oc ær thet anti æm got sum twa øræ silfs ællær bætræ. tha bøtæ han thæræ for siæx øræ. huræ got sum thet warthær tha bøtær han ey tho meræ. Æn dyll han tha dyliæ mæth tyltær eth for manz døth. oc for fæs døth um thet ær swa got sum twa øræ silfs. mæth siætæ manz eth. Æn ær thet ey swa got sum twa øræ silfs. oc ær thet | swa got sum twa ørtugh silfs ællær bætræ. tha duliæ mæth thrithiæ manz eth.

vm manz hund warthær gallin. ¶ lxvi

Cumær swa at manz hund warthær galæn oc bitær han anti folc ællær fæ. tha scal han swa bøtæ sum uppæ ær mælt. Æn warther han war with. ær hunden a oc fylghær hanum oc wil han dræpæ oc warær sinæ grannæ at twa minztæ ællær fleræ oc bithær han dræpæ oc warthær them at at han ær galin. tha a han ecki at botæ for hwat sum han gør sithæn. Æn sæctær nokær man han umutæn at han beet nokær man til heliæ sithæn. tha sæliæ han thær of|næ tyltær eth at han fuldæ hanum sum logh war oc warthæ at. oc ær ey skyldic at bøtæ foræ. Æn warthær han sæctæt um fæ. tha sæl han swa mykil minnæ logh foræ. sum thær hørær minnæ bøtær til.

vm man hizær sin hund at annær. ¶ lxvii

Hizær man sin hund at annær. oc bitær han i hæl. tha bøtæ thær full man bøtær foræ. oc tho æræ hans frændær scam haldnæ af. Æn wil han dyliæ thet. tha dyliæ han thet mæth thre tultæ. Æn hizær han oc far hin sár af. ællær liutæ. tha botæ han thet sum han hafthæ thet siælf giort. Æn dyll han | thet. tha dyliæ mæth tyltær eth.

vm man stafrær annærs iord ¶ lxviii

Kan swa warthæ at nokær man skiutær ut stauær a annærs toft sum the bo samæn. tha hin ær hans iord ær staureh. han callæ grannæ withær oc latæ them a se. hauær han yuær stauræth the hæfth han hafthæ fyrræ. oc wil han rathæ botæ oc up takæ them. tha bøtæ han tolf øræ foræ at han hauær u ræt stauræth oc sættæ ræt a skial. Æn strithæs han i. tha scal thyt enæ stæfnæ hanum til things. at han hauær thæræ witnæ til at han beddes ræt af hanum hemæ. oc matæ ey fa. oc stæfnær han | til things. oc takær han a thingi withær at han wil latæ up oc gøræ ræt foræ oc bøtæ bondæn thre marc foræ. Æn wil hin ey up latæ foræ oc skiutær atær hiem til. oc wil ey thæræ gøræ ræt foræ. oc warthæ men til næfndæ at gøræ hanum ræt. oc hauær han tha ut stafræth. tha bøtæ thre marc bonden oc thre marc kuningæn. Æn ær then nokær ær swa boor utæn withær at han boor utæ a høghræ toft. ællær han skiutær ut gard a annærs manz akær. ællær tho a toft ændæ. at han skiutær thær gard uppa. tha hin ær akæræn a. callæ grannæ withær. oc the gan|gæ til mæth hanum. Wil han up takæ hin ær ofnæ hauær sat. tha bøtæ han siæx øræ. Æn wil han ey gøræ ræt theræ grannæ. oc callær han hanum til things. tha aghæ thingmen at mælæ men til at se hwaræ han hauær wranct sat uppæ hins akær. oc tha botæ han tolf øræ foræ. Æn stafrær man ællær then timæ han cumær ut a marc oc warthær willær sin garth stath. hwat sum han gør ofnæ. tha hauær han for giørt thet um han gar withær at han war willær. Æn thrætær han i oc thrætær af hinum hans garthstath. oc gar thet | til sannændæ at han hauær wranct sat. tha botæ han foræ siæx øræ. Æn pløghær nokær man annærs manz hæfdh hanum u witindæ. tha hauæ han sit ærfthæt for giorth. Æn skil by with annær um markæ skial. tha hin ær uppæ annær callær. scal them til things callæ. Ær nokær man i then annær by ær sic callær at hauæ fangæt fang af hin annær by. tha scal men næfnæ thær til thretan men. oc wilæ the sweriæ at the gitæ ey sannær spurt æn han hauær thær sin eghin hæfth hauæt ofnæ. oc wæræ hin tha atær foræ mæth loghum | at thet ær hans. Æn swæræ the at the gitæ ey annæt spurt æn thet war then ær toftæn a oc ut gærthæ mæth u rætæ af hænd. Æn callær hwærkin theræ ranæ af annærs marc the delæ hauæ samæn. tha scal men næfnæ til thretan men u wildugh af hæræthæ. the i hwærkin by hauæ lot. oc the sculæ sweriæ markæ skial sum the wiliæ. at the gitæ ey annæt spurt æn thær ær ræt markæ skial. Æn sithæn markæ skiæl ær sworæt tha ma hwærkin callæ uppæ annærs hæft. for thy at then by ær tha with logh ær markæn ær til sworæn. Thet | scal man oc witæ at ængin bryti ma andrum lanæ iord at sa. thys enæ at bondæn hauær a thingi wæræt oc liust han til sin weriæ. at thet ær fult ær han gør af hans iord. Æn hwilkæn man ær sar æftær thes bryti lof. thær ey ær swa liust til. tha hauer han sit for saat. lanbo ma ey annæn lanæ. for han scal anti siælf nytæ ællær latæ liggiæ. for thy at hin matæ cumæ sin hæfth uppæ ær takit hafthæ. oc bonden matæ fa delæ for sin iord.

vm man sættær sinæ hus a annærs manz iordh. ¶ lxix.

Sættær nokær man hus | a then iord thær i annærs manz hæfth ær æn thy at hun ær hans eghen oc han hauer ey hennæ meth loghum ut delt. Ællær tho at han stafrær hans hæfth. for thy at han wil swa fa iord af hanum for utæn logh deling. ællær tho at han pløghær hans iord af hanum. oc swa mæth u loghum. æn thyt han a hennæ ey oc gar thot hwaræn sithæn mæht loghum til iorthæn. tha bøtær han bondæn thot hwaræn thre marc. at han ræntæ hans hæfth af hanum. Æn ei botær han kunung thæræ thre marc foræ. for thy at han ma ey | uppæ sit eghit for brytæ thre marc with kunung. Æn førær han sinæ eghnæ hus til oc sættær a bondens eghen iord thær i bondens hæfd hauær wæræt. ællær tho i thes hæfd ær han hauær rætælic ærft. ællær i thes hæfd ær han hauær thet rætælic af køp ællær af skift. oc far han tha til ær iorthæn a oc bethæs han thre marc for thy at han hauær sat mæth ranæ uppæ hans iord oc latær han gangæ thre timæ twa men hweri sinnæ i thre fimtæ oc fymtæ hans hus up. oc takær han ey husæt up i thre fymtæ. tha bøtær han atær thær andræ thre marc foræ. pløghær han oc bondæns iord til thet at han wil swa rænæ. ællær tho at han stafrær hans iord oc thæræ til. oc kiærær han ran yuær hanum a thingi anti for hus ællær for stafring ællær for pløgning. tha bøtæ han hanum thre marc foræ. oc kunung thre marc.

vm giærthæ mællum bym. ¶ lxx

Thet scal man oc witæ. at allæ the giærthæ mællæ byum scal wæræ. ællær i by marc. oc hauær thær ey swa laghlik wæræt sat garth at allum gatæs at. oc hauær thet thre wintær thot hwa ræn i hæfthum wæræt. oc wil nokær tha a callæ at thet star ey loghlik. tha | scal han e annæt ar full delæ up giærthæt. fyr æn man castær hin annæn nithær. Æn gør thet nokær at han wil sin garth castæ nithær. oc thær mæth giærthæ til iafnæth cummæ at hans garth liggær nithær oc hinæ hauæ ey with takit a thingi at gærthæ oc mæth loghum til domt fyr æn han castær then garth nithær. tha bøtæ han them ær han giorthæ withær thre marc oc kunung thre marc. for thy at thet ær hins oslæ at læggiæ gærthæ nithær.

then grannæ ær nærmær with logh ær hægnæ wil byun æn hin ær øthæ wil. ¶ lxxi.

Thet scal man oc witæ at hin ær hæg|næ wil byn han ær e nærmær til allæ loghæ æn hin ær øthæ wil. thet ær nu swa um men bo i by samæn. oc summæ wiliæ theræ hæstæ i wang tyuthræ a theræ eghit. oc summæ wiliæ at ængin hæst cumær i wang. tha æræ the nærmær at latæ ængin hæst i. æn hinæ andræ æræ at latæ i. Æn louæ the nokær man for thy sin hæst at hauæ i uppæ sit eghit at han scal gømæ wangin. tha scal e præstæns hæst wæræ i mæth them fyrstæ. then ær fleræ by hauær i sokæn æn en. for thy at um han tharf til cristæn doms ræt. tha ær thær | mest tharf at. at men gøræ thet hælzt ær gutz wiliæ ær fræmdær mæth. Æn then ær lof far til af grannæ sum mælt ær um præst. ællær thæn ær grannæ takæ til wangs gømæ oc sættær han a sit eghit. oc warthær han løs. oc takær nokær man han i hans corn. oc nimmær man han in. tha gialdæ han skiathæ giald atær sum han thor sweriæ at han giorthæ ey meræ scathæ. oc bøtær ey meræ foræ.

Man ma ey tyuthær i wang for utæn allæ grannæ wiliæ. ¶ lxxii

Æn førær nokær thæn i wang ær ey far grannæ wiliæ til oc tyuthær han a sit eghit oc warthær han løs oc cumær han i nokær manz akær. tha gialdæ han atær skathæn oc bøtæ for | twa øræ at han førthæ han i wang. ællær sælliæ thæræ thrænnæ manz eth foræ at han com ey mæth hans wiliæ i wang at then timæ. fa oc fleræ hæstæ lof i wang af allæ grannæ. tha the af allæ fa lof. them bøtær men ecki foræ. oc thot hwaræn gialdæ skathæn atær ær the giørthæ. Wiliæ oc allæ hwar hauæ sin hæst i. oc warthæ allæ satæ um. allæ the mæth allæ grannæ lof cummæ i. them bøtæ men ecki for. oc thot hwaræn gialde scathæn atær. Æn cummær thet swa sum oftæ warthær at summæ warthæ senæ at giærthæ. oc wilæ them thwingæ til hinæ ær giærthæ wiliæ at the skulæ giærthæ. tha hinæ ær hægnæthin wilæ. callæ them til thin|gs ær them iæuer um at the wilie ey giærthæ. oc thing men læggiæ them then dagh foræ ær the wiliæ at the hauæ giærd. oc fa tha giærd at grannæ takæ æi wæth af them til swa mykil witæ sum thing men leggiæ foræ. oc the witæ sculæ grannæ takæ ær giært hauæ. oc thær thyrf the ey bonden botæ foræ ræt ær the takæ af oc ey kunungs ræt.

vm then gard ey ma hiælpæ. ¶ lxxiii

Ær nokær oc then gard giærdær at han ma ey hiælpæ warth. oc ey til werie. oc hauæ thær thingmen laudh dagh til at han sculdæ bætræ oc witæ um han war ey bætræth. tha mughæ the thær swa takæ witæ foræ sum han waræ ey giærdær mæth allæ. Æn cum |mær nokæt fæ gen manz wiliæ innæn wang. ællær gømæn lith ællær gømæn brøtnæ garthæ. oc hauær han hirthæ at sinæ fæ mæth allæ granne. tha bøtæ men ecki for fæt. num enæ at gialde scathæ giald ater. Æn ær nokær then grannæ. ær ey wil hyrthæ mæth grannæ hauæ. oc hans fæ far warthæløst. oc kumær thet swa i wang. Æn thy at thet kumær gen hans wiliæ mæth thy at annær man wrakær thet ey i. tha gialde han atær scathæn ær fææt a. oc bøtæ twa øræ thæræ for at hans fæ foor warthæ løs. Æn warthær nokær manz gard brøtæn. oc cumær ther fæ i gønum sithæn han war thær wathærth af grannum at hans gard war thæræ brø|tæn. oc bøtær han ey thaghær han warthær waræth at oc swa brat sum han gitær til faræt. tha hwat skathæ sum the fa sithæn foræ. tha gialdæ han thet atær. Æn star thet swa dagh oc nat æftær thet han war waræth at at han botær thet ey. oc far man sithæn skathe af fæ gømæn then gard. tha gialdæ atær scathæn them ær skathæn far oc botæ a twa øræ. Æn dyll han skathæn før æn thet hauær dagh oc nat standæt. at thet com ey gømæn hans gard. tha dylæ han mæth sin enæ eth. Æn dyll han sithæn thet hauær dagh oc nat standet. tha dylæ thet mæth thrithiæ manz eth.

vm nokær far førræ burgh en annær¶ lxxiiii

Thet scal man oc witæ at um nokær | man far før burghit en annær. tha scal han ey thæræ for sit fæ i wang wrakæ. æn tho at han hauær thet a sit eghit. thet ma ey logh warthæ at han nøtær afræth førræ. foræ thy at han war fyrræ burghit. hwat sum thet ær hældær a en akær ællær a fleræ. oc tha ma hin hans fæ in nimæ. Æn thot thet star uppæ hans eghen akær sum thet waræ ællær cumith i wang. Æn ær then nokær man ær mæth sin hæst rithær ut til gingi ællær hyonum oc stander hós hanum oc latær han ætæ af sit eghit. tha scal han ey thær foræ take han. ællær tho at han akær sinæ hyon mat ut oc hans hors standæ a hans eghæn akær the stund the ætæ. Æn | ær thet nokær then fool i by at han latær foræ thy sit corn utæ stande at han wil gøræ andrum thæræ wandæ mæth. ællær theræ fæ in nimæ. tha sculæ grannæ han til things callæ oc thingmen sculæ læggiæ en dagh for hanum hwat dagh han scal burghit hauæ. oc far han then dagh burghit. tha hauæ siælf gagn af. Æn far han ey burghit. tha hægnæ han sic først utæn innam. oc grannæ the nytæ theræ afræt. Æn warthær at annær by far fyrræ burghit æn annær. tha a han mæth rætæ at gømæ sit fæ af afræth til hin annær far burghit. Æn wrakæ the fæ i. oc cummæ the men til ær wangæn hauæ burghit . tha hwært houæth ær | thær cumær in stor hofthæ. tha gialde skathæn atær hin ær fæt a. oc bøtæ foræ hwært twa øræ e til tolf warthe. Æn sithæn tolf warthæ tha bøtæ thær foræ thre marc. tha ma thet ey sithæn høgræ warthæ tho at allæ hiorth cum mær i. Æn skathæn gialdæ the allæ atær ær fæt hauær giort. Æn dyll han for et houæth at thet com æy i ængin hans wang oc ængin stath ær the hauæ fæ drif samæn mæth hans wiliæ. oc scal han sæliæ thrithiæ manz eth thær foræ. Æræ the oc fleræ. tha gøræ swa foræ hwart fæs houæth e til tolf warthæ. tha sæliæ foræ tyltær eth ællær bøtæ thre marc. Æn hauæ the ær førræ fa burghit theræ fæ i wang | oc wilæ ey latæ thet. tha mughæ the ær sithærmer æræ at mæth hiarnæth æm mangæ daghæ theræ gømæ afræth sum hinnæ hauæ før haft. æn thessæ fingæ burghæt.

vm fæ cummær i wang ¶ lxxv

Kumær manz fæ i wang. oc kumær hin with ær cornæt .a førræ æn hin ær æghænde ær at. tha a han mæth rætæ in at takæ. Æn cumær hin sithæn withær ær a. sithæn hin hauær withær cummit. oc wetær hanum fornam før æn han cummær i gatæ lith. tha a han atær at gialdæ scathæn oc bøtæ siæx øræ for fornamæt. Æn cummær han innæn gatæ lith mæth oc wetær han hanum sithæn fornam. tha bøtæ tolf øræ foræ. Æn kummær thet innæn hans eghit | gartz lith. oc takær han sithæn fran hanum thet innam han hauær innum mæt. tha bøtæ han foræ thre marc. dyll han thet innam i wang war takit. tha dyliæ thet mæth siætæ manz eth. dyl han thet a gatæn war takit. tha dyliæ mæth tultær eth. dyll han oc thet at han toc ey af hans eghin garth dyliæ mæth tyltær eth. Æn cummær hin til ær hans fæ ær innummæt. oc wil han wt løsæ. tha bøtæ scathæ giald. oc sweriæ ofnæ mæth sin eth. oc takæ sit ut. Æn sighær thæn ær in hauær nummit fæt at thet giørthæ meræ scathæ æn til twa øræ. tha læggiæ han hanum wæth til swa mykit sum hin sighær at thet giorthæ hanum scathæ. Æn sighær | hin ær fæt a at han wil hanum of wæthiæ. tha callæ bæggi theræ grannæ withær æftær thet the witæ scathæn. æftær thet the sættiæ wæth foræ oc løsæ swa. at han ma sweriæ ofnæ. Ær scathæn meræ æn twiggi øræ scathæ. tha latæ han thet ut ær han wil. oc sæliæ thrithi manz eth til. at alt ær utæ. e til thet ær swa got sum siæx øræ. Æn ær thet bætræ æn siæx øræ. tha latæ han ut mæth siætæ manz eth e til thet ær tolf øræ scathæ. Æn ær thet bætræ æn tolf øræ tha latæ thet ut mæth tyltær eth e til thet warthær thre marc. Æn warthær thet høghræ æn thre marc tha latæ han ut mæth tyltær eth oc witnæ mæth swa høt sum thet warthær. thot thet warthær swa mykil scathæ sum twig|giæ marc. tha cumær thær ey høghræ logh foræ æn en tyltær eth oc witnæ at all ær then scathæ utæ ær han giorthæ hanum.

vm wæth ær lagh warthær for innam. ¶ lxxvi

Gør thet nokær man at han haldær hins wæth længær en sycnæ cummær. oc han hauær thær grannæ witnæ til at han beddæs thet. oc bøtæ thet foræ ær logh war. oc hin wildæ thet ey ut latæ. oc stæfnir hanum til things. oc the witnæ mæth hanum a thingi at han bøth hanum ræt oc bedes sit wæth ut. oc han wildæ hanum thet ey ut latæ. tha dyliæ hin ær wæthæt hauær mæth tyltær eth. ællær bøtæ thre marc foræ. Alt twiggi øræ mal sum hethæ logh ær. ællær siæx øræ botæ æn | thot thet ær tolf øræ oc bedis han thæræ ræt for ællær logh foræ. ællær a gatæ stæfnæ ællær a kyrki stæfnæ oc wil han hanum ey ræt gøræ oc hauær han grannæ witnæ til. ællær kyrky mannæ at hin wildæ hanum ey ræt gøræ. tha bøtæ han e haluæ meræ foræ. æn han sculdæ bøtæ ællær. dyll han oc at sæliæ swa mykiæl meræ logh sum thær cummær til. um thet ær swa smat ær hwat sum thet ær hældær scoghog ællær annæt. Æn um the æræ grannæ ællær kyrki men. tha scal han thet a thingi kiæræ. of han kan ey hemæ ræt fa.

vm man rithær annærs hæst ¶ lxxvii

Rithær man annærs hæst innæn markis. tha bøtæ twa øræ foræ. Rithær han hanum | utæn markis. bøtæ andræ twa øræ. Æn rithær han hanum utæn hæræthz. tha bøtæ siæx øræ foræ bondænum. oc kunun gæn thre marc. Rithær oc thræl a hanum tha bøtæ husbondæn bondæn thet samæ. ænti i markis ællær ut markis ællær af hæræth. tha bøtæ han alt the samæ bondæn. sum fræls man sculde bøtæ. oc for kunungs ræt gangæ hans huth i umbutzmanz wald. ællær bondæn løsæ han mæth half marc. Æn far fræls man længær mæth hæst oc hauær han. tha hwær timæ han silær han ællær sathlær. tha bøtæ bondæn twa øræ. e til thre marc warthæ. Æn ær han længær burtæ mæth hæstæn æn thre nættær. oc hauær ey latæt waræ at. | at han hauær hans hæst. tha søkæ han swa yuær hanum æn tho at han cummær atær mæth hanum. sum han hafthæ stolit han mæth allæ. Æn dyll han. tha dyliæ thet mæth næfnd. um hin swær hanum thet a hændær. Æn hauær gan thæræ witnæ til hin ær hæstæn reth. tha bøtæ swa sum før ær mælt. oc wæræ sacløs af thyufnæth.

vm man huggær i annærs scogh. ¶ lxxviii

Hoggær man i annærs scogh. oc cumær han heem mæth thy. tha a han ut at latæ lassæt bondenum. oc bøtæ twa øræ foræ hwært han hoggær. foræ hwært weuæ las han hoggær tha latæ e thet ut. oc bøtæ for twa øræ. ællær sæliæ thrithiæ manz eth foræ. Æn kumær man oc hittær han i hans eghen | scogh at han hoggær. tha ma han hans wæth takæ til skialæ. kumær oc han with sum hin lassær ofnæ. ællær før æn han cumær af hans eghæn scogh ællær til landz wægs. tha ma han hans wæht takæ. Æn kumær han sithæn with han. ær han cumær a wægh ællær af hans scogh oc takær han thær nokæt af hanum. tha gør han fult ran with han. Æn far man til anners scogh oc gør with stor i. oc resær thæræ with cast. tha latæ ut thet han hauær af takit. oc gialdæ skathæn atær. oc bøtæ a thre marc. Æn hoggær han sich timbær i annærs scogh ænti biælkæ ællær sparræ. ællær stolpæ. tha for thet las han akær af scog. tha latæ ut tim|bæræth oc bøtæ siæx øræ. ællær duliæ mæth siætæ manz eth. Æn huggær han swa mykit timbær thæræ at han gitær ey mæth en øcg burt cumith oc lathær undær twa ællær meræ. tha latæ ut oc bøtæ a tolf øræ.