Håndskriftbeskrivelse

Det lille håndskrift i Den Arnamagnæanske Samling med signaturen AM 455, 12o er skrevet på pergament omkr. 1300. Det omfatter 269 blade, der måler ca. 106 x 82 mm. Bladene er beskrevet på både forsiden (recto-siden, forkortet r) og bagsiden (verso-siden, forkortet v), som regel er teksten skrevet ind i én spalte, men nogle indholdsfortegnelser er i to spalter. De røde overskrifter og farvede majuskler der indleder kapitlerne udgør den eneste udsmykning af håndskriftet. Deres funktion har været nok så meget at lette læserens orientering i teksten som at smykke håndskriftet. Indholdet er juridisk:

Bladene fordeler sig på 28 læg. Flere af læggene er nummereret nederst på første blad. Nummereringen begynder tilsyneladende forfra på s. 87r (efter 9 læg). Den nye begyndelse falder sammen med et tekstskifte. Side 87r begynder nemlig lovteksten til Eriks Lov, mens de forangående to blade (hvoraf 86 er et enkeltblad) rummer en kapiteloversigt til lovens første bog. Når hertil lægges at s. 85r bærer en skrivernotits, et såkaldt explicit der angiver afslutning, antyder det at håndskriftet oprindeligt har bestået af to dele. En lignende afslutningsformular findes s. 269r efter Eriks Lov.

Der er enkelte lakuner i håndskriftet, således mangler der en række blade efter andet læg, formentlig er der tale om at et læg er forsvundet i forbindelse med håndskriftets omindbinding. Ligeledes mangler der et blad efter bl. 105.

AM 455, 12o er blandt de få danske middelalderhåndskrifter der bærer en oplysning om sin skriver. Som sagt er der to steder skrivernotitser der meddeler at et stykke er afsluttet. Derudover meddeler notitserne at de er skrevet med broder Johannes Jydes hånd: "Explicit per manum fratris iohannis iutæ." (269r). Megen forskning er gået med at forsøge at identificere denne klosterbroder, der sættes i forbindelse med cistercienserklosteret i Sorø og med håndskriftet Valdemars Jordebog hvor han har skrevet enkelte afsnit. Håndskriftetes indholdsfortegnelser er formentlig skrevet af en anden skriver.

En udførlig beskrivelse af håndskriftet findes på handrit.org. Fotografier af håndskriftet AM 455, 12o er stillet til rådighed for middelaldertekster.dk af Den Arnamagnæanske Samling, Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet. Fotografierne er optaget i Fotografisk Atelier, Nordisk Forskningsinstitut.

Fra AM 455, 12o udgives samtlige tekster på middelaldertekster.dk