af Anonym (1500)   Udgiver: Marita Akhøj Nielsen (2006)   Tekst og udgave
forrige næste
nw hawer thennæ dickt jen ændæ
gud han os sin nadæ sændæ
ewfemia dronningh i then timæ
lodh sætte then bog a rimæ
| lidhet føræ hwn døde
gud frælsæ hinnæ siel aff møde
saa och then ther hinnæ giorde
och allæ the ther hinnæ hørde
reth anger och skrefftemal
hemerigis gledæ tha fonge wor sel
thet ladæ os gud i hemerig hændæ
ther lewer och styrær for vdhen ænde
then hinnæ skreff hwn maa och saa
ther til seye wi allæ jaa amen