af Anonym (1500)   Udgiver: Marita Akhøj Nielsen (2006)   Tekst og udgave
næste
| I Naffn fader oc søn oc then helligandh
vil iec meg tage here til handh
ffromme saghe fram ath føre
Them til skiemten som thet vil høre
Aff the verdugeste konger too
Ther man hawer hørd saffd fraa
koningh magnus oc koningh artus
Til dygdh oc ere vare the wijs