af Anonym (1500)   Udgiver: Marita Akhøj Nielsen (2015)   Tekst og udgave
forrige næste

Item wore landhe eræ i indien ¶ Thri indie er wort wald ¶ Och wi boo i thet yderstæ indiæ ther som sanctus thomas liggher j ¶ Och thet ligger tid borth som solen op gor oc gor saa bort til babiloniæ ørken ¶ Thy ath siw| sindhe tywæ koninger tienæ oss ¶ aff them ære faa cristnæ ¶ Thoc ere the oss skat skyldugæ ¶ Ihwerth aff the landhe fødes dyur the hede ¶ elefandes ¶ och wlualde ¶ oc drwmedarii ¶ oc panthere ¶ och kartodrili ¶ och hwide løyær ¶ oc wildhæ men ¶ och wrneth ¶ oc ietter xl alnæ heyæ ¶ oc torsæ ¶ och nagnæ men ¶ oc en fowel som hedher fenix ¶ Oc| sidhen hwert thet dywr i al werdhen ære ¶ Item eth annet wor land flyder alt om meth honingh oc melk ¶ Item i eth andhet wort landh skadher ey ædher och ey ormæ ¶ fforti ath ther ma ey ormæ boo och ey skadhe giøre ¶ Item aff ydherstæ indiæ løber en adre som hedher olenas ¶ Hwn løfuer aff paradiis ¶ oc skip |thes i mangæ strømmæ ¶ Och løffwer omkringh wor landh ¶ Och hittes i godhæ dy rebaræ stenæ ¶ som hedhe ¶ smaragdus ¶ crispitus ¶ onix ¶ berillus ¶ iaspis ¶ ametistus ¶ topazion ¶ sardius ¶ oc man ghæ andræ dyræ stenæ ¶ Item hoos then adræ woxer yrther ath ho som ber theres rod aa sick ¶ tha maa han bort eltæ trolle| och nødæ thom til at sighe ¶ Hwat som the ere och hwat te hede ¶ oc forti maa intet trol ther skade giøre ¶ Item i eth anneth wort land woxer alt peber ¶ oc ther met køwer man korn oc klædæ oc skin fore