af Anonym (1500)   Udgiver: Marita Akhøj Nielsen (2015)   Tekst og udgave
forrige næste

¶ Item ithette sammæ land er en keldæ ni dages loff fra paradiis ther adam i wor ¶ Hoo som drycker aff then keldæ en dryck fastennæ ¶ tha fangher han enghen sot| ¶ Och maa han leffuæ soo wngh som han wore men xxx aar gamel ¶ Item ther er och omkringh worth land et haff aff sand wdhen watn ther gan gher som byliær aff sand wdhen watn i haffuith ¶ Och aldhri er thet blith ¶ Thette haff kand engen man ower komme ¶ Och forti wed engen hwar war wegh er ther ower ¶ Item therer oc i wore | lande fowele som hede salemandhre ¶ Aff there skin giøræ wore frwer oss cledher aff ¶ Och the toos icke andher lond en kastes i en ild ¶ Guldoch sølluff och dyre stene skøtes ey i wore landhe ¶ Item allæ ælændhe men herbære wy ¶ Och enghen tiwff er meth oss ¶ faa heste haffuæ wi oc wndhe ¶ Och wndher oss tro wi ath engen| man er rigere en wi i allwerdhen