Håndskriftbeskrivelse

Håndskriftet Thott 585,8o stammer fra ca. 1500. Det ejes af Det Kongelige Bibliotek i København. Materialet er papir, og de 235 blade måler ca. 13,7 x 9,8 cm. På hver side er der 11-16 linjer. Bladene er beskrevet på både forsiden (recto-siden, forkortet r) og bagsiden (verso-siden, forkortet v). På blad 147, 215 og 221 er der klæbet en fane af rødt skind, som markerer vigtige afsnit.

Håndskriftet, der er på dansk, indeholder:

  • Jyske Lov (blad 1r-207r)

  • Erik Glippings nyborgske forordning for Nørrejylland af maj 1284 (blad 208r-215r)

  • Christian 1.s forordning for Nørrejylland af 1. september 1466 (blad 215v-220v)

  • Jon Præst (blad 221r-234r)

Før blad 1 er der indsat to beskrevne blade, som stammer fra en senere tid. Efter Jyske lov er der en blank side (blad 207v), og efter Jon Præst følger en tegning af en drage og et træ (blad 234v). Blad 235r er ubeskrevet, men håndskriftets sidste side, blad 235v, indeholder et alfabet, nogle penneprøver og navnet ”Jens Jørgensz” skrevet to gange, den ene gang overstreget.

Bortset fra de sidste småtekster er håndskriftet skrevet af den samme. Alle initialer er fremhævet med rødt blæk, og nogle af dem er udsmykket med tegninger af et hoved med en hat. Det gælder bogstaverne B (blad 30v og 32r), H (blad 29v og 208r) og I (blad 226v, 227v, 229v og 231r)). Nogle af tegningerne er ret detaljerede, fx har hatten på blad 226v rødt bånd og ansigtet røde skægstubbe. Ud over initialerne markerer røde rubriktegn ¶ afsnit, og i de juridiske tekster er overskrifter og kapiteltal skrevet med rødt blæk. Undertiden er tilføjelser også skrevet med rødt, fx ordet "watn" på blad 224v. Tre steder er der tegnet en pegende hånd i ydermargenen (blad 142v, 145r og 228r).

Med yngre hånd er der foretaget en nummerering af bladene; denne foliering står øverst til højre på recto-siderne.

Bindet er gammelt, et træbind overtrukket med skind og med bevaret messingspænde. På bindets forside er ejerens navn, ”hinric jens”, indgraveret sammen med omridset af et våbenskjold. Også bindets bagside bærer et våbenskjold. Samme ejernavn findes også inde i håndskriftet: på blad 34r står med rødt blæk: ”thenne bogh hør henrick ienssz til”. På bagsiden af samme blad er skriveren nævnt: ”Iens Lauris screff thenne bogh lidet fore iwl”. Hverken ejeren eller skriveren kan identificeres nærmere.

Fra Thott 585,8o udgiver Tekstnet Jon Præst.