af Anonym (1513)   Udgiver: Boeck, S.S. (2017)   Tekst og udgave
forrige næste

|Om twyllynde ok them.

Item er thet twillinde ok bode vil vd til hobe met hoffwe|dene, tha scal hwn først indgyde olie eller yster, som fore stor. Syden skal hwn anamme thet ene ok thet andre ey forglemme; tisligest ok om the bode met benen kome etc.

Item komer thet ene met hoffwedet ok thet andre met benen, tha scal thet først, som hoffuedet vd wender, ok syden thet andre, som fore stoor etc.| Item vore thet mwelict, at barnet kwnde altiid skyndes vd met hoffwedet, ta vore thet alder letest ock lempeligsth fødsel.

Item ffostermoderen scal ey forgæde thet at lade vdi qwynnens port varm olie aff grekes hø, aff hør frø eller katteost eller hwyde lilliers, po thet at han kan wære tis halere, so at barnet kan glyde igenem for vden stor py|ne ok bedrøffwilsse.

Tisliges scal hwn ok gyde olie eller yster i barne moderen ok smørie syne hender, som forscriffwit er, po thet at then kan bliffwe sliffriid ok hal som en ool, ty thet formyndsker moderens eller qwynnens pyne etc.