af Anonym (1513)   Udgiver: Boeck, S.S. (2017)   Tekst og udgave
forrige næste

Nafflyn.

Naar ffosteret er føed, som forestoer, so scal man anamme naflen iiii fynger breeth fra bwgen ok skære hanum so aff ok bynde hanum so igen, som Auicenna sygher, ok syden scal man strax strø it subtiligt puluer po naflyn, som giort er aff tesse effterskreffne, aff bolo armeno, drageblod, sarcocolla, mirra ok tydzt komen lige megit aff hwert.

Syden skal man tage bomwl ok væde henne vel i bomolie, ok then skal han læge op po nafflyn ok po pulueret ok bynde so en klud offuer, at vllen ey aff falder. Item mange andre doctores syge, at barsens nafle skal skæris iii fynger breed fra bwgen ok byndis syden, som forestor.