af Anonym (1513)   Udgiver: Boeck, S.S. (2017)   Tekst og udgave
forrige næste

Item merck nw om nafflyn.

Item om naflyn skriffuer Auicenna. Nor qwynnen føder sit foster, tha skal hwn vel skue barnsens nafle fra bugen ok vd til then yderste ende. Er thet so, at ther er ingen knwder poo, tha fonger hwn aldri flere børn, men er ther fult knuder po, tha mo hwn fonge it barn for hwor knwde.

Er ther langt mellom knwderne, tha vorder ther ok langt mellom hwor fødsel; ere the ok nær samen, so bliffuer thet ey lenger mellom hwor byrd en ith aar. Ok hwor gong som hwn føder syt foster, so mange knuder vorder ther for swunne, so er ther x then første gong, so vorder ther syden po thet neste barns naffle ix ok syden viii ok so frem at, intil ther vorder ingen.

Item the sworthe knuder the bety drenge børn ok the hwide pyge børn. Item vil man thet forwende, so at hwn kan fonge so mange drenge eller ok so mange pyger, som hwn viil haffue, ok at the skulle være lige, hwem hwn vil, i torris skaffnet, so spørre sig fore etc.

Item barnet skal smøries po syn krop met olie, som er gjort aff agerne eller eeg. Then olie giør barsens skyn sleet ok subtiligt ok maadelige hart ok styfft. Item barnet skal ok bades i vant, som lyncket er. Ok barnsens nessebor skulle vel rensis met en fynger, hwes negel som til forn scal være vel aff skorindh, at han ey giør barnet saart i nessen.

Ok ther scal dropes en drop eller ii bom olie vdi barnsens øgen, thy thet goør barnet gode stercke øgen ok skarp syn. Ok qwynnen scal begriffue barnsens arsballe ok skille them nogen at, so at barnet kan skickes til stoel gong. Item thet scal forvaris for kyld.

Item nor thet scal swøbis vdi swøbe kleder, tha scal alle lemmer rage lige, so at armene lige engelongs neder at syden. Ok barnsens øgen skulle altiid tyrckes met en reen sylcke dug eller ith andet reent klæde. Item man scal ok ydelige stryge thet offuer syn bleyre, at thet kan tisbeder skynnes til at lade sit vant.

Item ther scal ok settes po hoffuedet en lynet haet eller høligke, po thet at hoffuedet skal ey begriffues aff kyld. Ok sy den skal thet læggis at soffue ther, som ey for megen hede er eller formegen kuldh. Item fostermoderen scal ey læge barnet mod noget vyndwe eller glug, ther som solen eller maanyn skyn ynd, po thet at thet ey vorder vynøget.