af Anonym (1500)   Udgiver: Marita Akhøj Nielsen (2006)   Tekst og udgave
forrige næste
thenne bog worte dickt oc giord for snyme
oor effter gusz fødelsæ tymæ
twsind firæ hwndret och firæ sindis tywe
pa thet tridiæ jech wil ey lywe
| tha worte hwn fyrst skrewet och giord
som i allæ hawer seet och hørdh
hwo hans naffn wil wede
jep jensen mon han hiedhæ
then som bogen satte i ryme
gud vndæ hanum roo ewinnelig tyme
roo och glede for vdhen ende
gud han os sin nadæ sændhæ
och vnde os hær ath lewe saa
thet wi maa frygd i hemmerigi faa
ewinnelig ther medh gud ath wæræ
blant andræ hellige mend i skaræ
gud vnde os then gledhe allæ sammen
ther til seye wi allæ amen