af Anonym (1450)   Udgiver: Marita Akhøj Nielsen (2015)   Tekst og udgave
forrige næste

For moder ther koffne ok wpdrawne ære aff migel hwnske duger more frø drukket Jtem malyrt ok pile løff giort plaster aff ok laut owen weth lit fraa nafflen ok neder til bode bagh ok fore ffore t s d koppe om hwn sattes forneden mawen / ffore thet same d rute støt ok soden meth olie ok meth høne ystre eller gozæ ystre ok lawt owen bode bagh ok fare tha helper thet j sted / Ruthe soden meth olie ok laden yn meth pessarium thet helper / ffor t s d om man lader wnd røøgh j nase aff brande gede kløwe ok holde neden widh rute ok andre gode yrter som wæl ryge thet komer moderen til ræthæ steed / drikker quinne thet watn oethyrt ær soden j tha skibes thet soo at then same dagh moo hwn worde meth barn