af Anonym (1300)   Udgiver: Marita Akhøj Nielsen (2006)   Tekst og udgave
forrige næste

Thæt sighæ os bøkær at tu land hetæ brittanniæ oc wærthæ oc wærldæn thæt land

| Innæn en stath i thæt land tha hørthæ en ærlik conæ en strætæ til oc wæl oc wæl husæt. kunung sottæ thær til hærbægh. hun war af høgh slæct boræn oc unæ wæl sancta maria mis cundæ mothær oc æræth hænnæ oc thiænæth hænnæ iæfnlic. kunung æræth hænnæ oc war oft i hænnæ hus oc allæ høfthing hethræth hænnæ forthy at hun war rætwis cunæ.

Æn en timæ thær hænnæ war both sænd at kunung sculdæ thit cummæ tha bøth hun sinæ swenæ at se swa costæn thæt kunungæn sculdæ ænskyns bristæ hwat han thyrtæ. The sysld thæt oc sogthæ at win oc øl war yfræt til. æn møth war litæl til.

Thæghær hun undær stoth thæt. tha thottæ hænnæ storlikæ illæ wæræ oc wissæ æki gørlæ hwat hun sculdæ til takæ oc hafthæ tha sin act til guth oc til hans hælghæ mothær oc bath hænnæ hialpæ sec i thæn nøth syn oc giæc foræ hænnæ alttæræ oc sogthæt swa lællæ foræ sin mun Hør thu allæ mænz frughæ ac bith thic miscundæ mec hialp mec brat i thænnæ nøth syn oc bith war hærræ thæt thænnæ dryk matæ woxæ thær til at ac matæ thiænæ thic oc thit hælghæ æmbæt.

hun giec hem oc helsæth kunungæn glathælic oc plæghæth hanum wæl i all thæn gærth oc war thæt mæst undærlict at se ouæn a at e thæs meræ mæn drukkæ af et kar thæs meræ oc | bætræ war thær i forthy louæth hun guth oc hans hælghæ mothær sanctæ mariæ thæn iærtakn.