Lucidarius (diplomatarisk udgave)

Udgiver: Boolsen, C.


Den danske Lucidarius (ca. 1350) har som hovedkilde det tyske folkelige skrift med samme titel, som udarbejdedes i slutningen af 1100-t. Navnet, dialogformen og en del af indholdet har den tyske Lucidarius fra den udbredte og hyppigt oversatte teologiske håndbog på latin Elucidarium, der sandsynligvis blev sammenskrevet af Honoré d’Autun omkring 1100. Både den tyske og den danske Lucidarius henvender sig til et ulærd publikum og formidler gennem disciplens spørgsmål og magisterens svar både teologisk viden og oplysning om jordiske forhold.

Datering: 1350
Sprog: gammeldansk