af Anonym (1500)   Udgiver: Boeck, S.S. (2015)   Tekst og udgave
næste

Drømth haffuer mik om Jomfrwer i alle naath

Theth wor herræ peder
han taler till swene tw
kwnde j mik stolz ose lille
meth fager talen fa
Drømt haffuer mik om Jomfrwen alle nath
Borth tha gynge the panszer swene
alz ther stolz ose lille wor
myn herræ han holler weth sneke bordh
han will alth haffue idhert taall
Drømth
Swaredheok stolz ose lille
hwn swaredhe ther till eth ordh
theth ær ængen jomfrw seth
ath gange till snecke bordh etcetera
Theth ær ængen jomfrw seth
ath gange till snecke bordh
hennefolgher hiem bode lasth och skam
swaa manthet hodingsord
Ater komme the pantzser swene
the sagde ther herre i fraa
icke kwnde wij staldz ose lille
meth fager talen faa
Kwnde i icke stoldz ose lille
meth fager ordhen faa
tha skal jek fare i myn hiorte ham
swaa wel skal jek henne faa
Theth een horn wor aff hwidit sølff
theth annith aff rødhe gwldh
theth wor herre pedher
han speller swaa frydhefuldh