Håndskriftbeskrivelse

Håndskriftet Linköping T 180 er indbundet i et moderne bind. Det omfatter tre dele der ikke oprindeligt har hørt sammen. Den første -- og største -- af disse omfatter 56 blade. Denne del består overvejende af et fragment af en svensk postil, s. 1-54v, de øvrige sider i denne del er optaget af en række korte og længere tilskrifter med andre hænder end de fire der har været virksomme i postillen. Det her udgivne visefragment står på s. 55v. Håndskriftets to andre dele optages dels af en kort religiøs svensk og en latinsk tekst, dels af endnu et postilfragment

Denne beskrivelse bygger især på Poul Lindegård Hjorths artikel "Linköping-håndskriftet og »Ridderen i hjorteham«" i Danske Studier 1976 , s. 5-35.