af Anonym (1450)   Udgiver: Marita Akhøj Nielsen (2015)   Tekst og udgave
forrige næste

¶ Then førstæ koningh ther war i danmark han heedh Dan / hans fadher heedh homble / Ok affh then Dan kalles danskæ mæn Dani / ok righet kallæs Dania / oc nw kalles Dacia Forthy Iulius keysere kalledhæ Danmarck Dacia / thy the lædhæ gernæ hws ok gaffuæ gerne øl ok madh som i fornævnde righe bothæ

Then samme Dan wor aff kæmpæ slechtæ oc wor meghet stærck / Ok alle som bodhæ omkringh hanum fryctedhæ for hanum foræ orloff oc striidh / som han all tiidh øwethe