af Anonym (1450)   Udgiver: Marita Akhøj Nielsen (2015)   Tekst og udgave
forrige næste

Effther hanum kom en koningh heedh Gram ok aff hanum kalles gramherith

Then sammæ gram fictede all ene meth een kæmpæ i swærighæ Ok sloo hanum i hiell han sloo ok i hiell koninghen ij swærighæ oc hans xvi brødre oc gioræ swerighæ vnderdanygh danmark / ok twingdæ them ath giffuæ skatth

Ther effther striddæ han omodh swibdagher koninghen i norghæ Ok bleff slaghen i stridhen / ok aff then sammæ gram som soo sterk ok hordh war

Tha sigher man æn om then som gør nogher grwm eller hordh gerningh han ær en gram