af Anonym (1450)   Udgiver: Marita Akhøj Nielsen (2015)   Tekst og udgave
forrige næste

¶ Effther hanum kom hans søn Haldanus hwilken i hiell sloo alle sinæ brødhræ wppæ thet Ath han enæ mattæ regnere j danmark

Effther hanum kom hans søn Ro then sammæ ro flyttæ then storæ stadh | høkekøpingh aff then stædh høkebiergh oc bygdæ hanum igen hoos een / haffn wedh isefiordh hoos thenstoræ keldhe / ok kalledhæ stadhen Roskildhe eff ther siith / ok keldens naffn