af Anonym (1450)   Udgiver: Marita Akhøj Nielsen (2015)   Tekst og udgave
forrige næste

¶ Effther hanum kom Høther oc aff hanum kalles| høtherby Forthy ath han flydhæ tiidh een tiidh / ok wor ther slaghen / Han fan wti een skow j swerighæ eeth swærdh som heedh mymmyngh / oc ther meth sloo han balder i hiell / then samme høther war slaghen i hiell aff een som hedh biørn / oc war koningh i swerighe ok han regneredhe i hans stædh Effther hanum kom / Røric Effther Røric kom Orwendell hwilken som war meghet kloger wppa stridh / han giordhe manghæ mærlighæ gerningher Han sloo i hiell hans eghen broder som ffengo heedh meth forrædelsæ wppaa at han wildhæ regnere wti hans stædh som han oc giordhæ Sidhen thoc han then døthes brodhers husfrwæ sik till husfrwæ een| tiidh laa han i sin sengh ock soff Tha kom Amletus som war fengs søn oc sloo hanum i hiell meth allæ righens ypersthæ oc beste mæn / ok brendhæ hanum ok all konings gardh meth alle theris legheme / som han i hiell hathæ slaghet So ath aff allæ righens godhæ mæn bleff ey een i gen leuendis Ok sidhen regnerede han then samme Amletus war meghet kyndigh ok wan manghæ stridher Han sloo i hiell i striidh konninghen aff ængælandh / ok han haddæ vnder sin makth danmark enghelandh oc skotlandh / hanum sloo i hiell i striidh i øreswndh wmelac som war hans stiffader ok koningh war i norghe / ok regneredæ i hans stædh / oc ower| gaff syn eghen husfrwæ oc thoc amleti husfrwæ ok haddæ hennæ