af Anonym (1450)   Udgiver: Marita Akhøj Nielsen (2015)   Tekst og udgave
forrige næste

¶ Effther hanum kom iermær rek hwilken meghet klogh wor i stridh / han kom jn wdh i wenden meth een stoor hær / oc sloo i hiell koninghen aff wenden som heedh ismarus oc ladhæ øthæ thet gantzke righæ Ther effther komme manghe aff helisponto meth vtalicht folk oc stoor hær jn wdhi danmark hwilken hær koninghen iærmer icke mødhæ thordhæ eller striddhe meth / men han flydhæ till kullen i skonæ oc giordhe| hanum gantze fasth Ok ther luchte han segh jnne meth syne godhe mæn / then tiidh the hadde ødhelacht oc forderffueth alth righet tha møthe han them i øreswndh / ok wille ther stridhe meth them Tha bleff han ther slaghen / ok bode benen wore aff hanum hugne