af Anonym (1300)   Udgiver: Marita Akhøj Nielsen (2015)   Tekst og udgave
næste

| Min alzkæræst hærræ oc min søtæ fagnæth oc min sials girnæ. æk syndægh mænæskæ oc æk brotælik mænnæskæ oc æk uslæ mænæskæ awak at æk ær æiwærthigh at thu scalt i dagh til mik kumæ for thy thu est thæn waldigæst hærræ yuær allæ wald bathæ i himærik oc i iorthærik oc i hæluti æk ær oc for thy æy wærthik at thu est thæn hethær likst thær himærikis hærscup nighær oc bughær oc forknælæs oc ræthæs oc scialuæ thu æst oc thæn mildæ hærræ thær for mykæl gothwiliæ mandom took oc æruith oc møthæ tholdæ oc thu æst thæn frithsumælist hærræ thær frith gørthæ mællæ thin hæligh fathær oc mankyn thær san guth oc san man ihesus christus tholdæ Døøth a kars oc løsdæ thæm mæth sint hæligh blooth

Min kæræ hærræ æk ær oc æy wærthigh for min yghæn scyld forthy at æk ær vfrals wan slactægh oc thræl born til thik idagh at gangæ alz waldigh hærræ æk æroc hin vndæ forrathær oc æk ær vwær thigh thik i dagh at takæ for thy æk hauæ ofte uwærthlich takæn thægh oc for diauæls æggæls thæk oftæ for rad

Awak mik æk ær uusæligh mænæskæ til thik i dagh at kumæ vwærthigh forthy at æk hauæ minæ brotæ æy swo bøt bathæ mæth hiartælightræghæls oc fulkumæn withær gang oc kiozæns pinæ æk ær uwærthigh forthy at æk ithæligh vrohauæ i melle min sial oc mit licom

| Mellæ dygth oc synd mællæ guz nath oc diaflæn oc vtallæk synd thær æk hæuæ gørth bothæ lønlæk oc opænbarlæk we mik syndigh mænæsk Min kæræ hærræ æk ær allæ lundæ vwærthigh at thu scalt i dagh til mik kumæ for thy i min sials hws ær ithælik høgmod storm auænd oc ill wiliæ oc vræt wærilz giræ sorigh oc nizscap wesæ oc kiozæns synd lisæ oc kiotligh hyggæls oc vrænsæl thær i mik ær til hwilk thær thu wilt æy til kumæ oc æy mæth bo we ær mik vslæ mænæs kæ awak mik krank minæsk. For thy æk kænnæs thær with at thu æst alz woldæn hærræ oc scapær oc æk ær thæn vslæst creaturæ oc thu æst thæn renæst oc æk ær thæn vrenæst thu æst thæn gooth wili æst oc æk ær fulscakst

Thær for bithæ æk thæk alz woldæst hærræ for thit hælægh nauæn oc thin mykl miskundæligh heet oc woldægh at thu fræls mik af diafls wald oc fansal swosum thu frelsæth lazarum af døthæns kiaft oc sauthæ thæt hæligh orth mæth hiartæns ønk cum syndigh minæs kæ kum alz venæst hærræ ræns mik af alkyns licoms vrønsæl swo sum thu reen gørthæ en likwærthing thær thu til sauth wrth reen ræns mik thu af allkyns vrænsæl swo sum thu ræ nsæth mariam magdalenam oc sauthæ thit hæligh orth wæræ thæk for latæn manigh faald syndæ Alz gooth wiliæst hærræ te thin goth wiliæ weth mik swo sumthu teeth with centurio høfthing oc sauth et hæligh oorth æk scal kumæ til thik oc rætæ thin sial af alkyns synd oc alkyns fræstæls oc algenorh cum miscunnalich cum nathligh hærræ cum gothwili æst hærræ cum til mik ihesu thu æst all walwiliast hærræ oc i hiartans wro Ichæ miscundæligh heet i nooth oc wandæ frælsligh heet Nv bithæ æk til thik ihesu mæth hugh mæth hiartæ mæth ithælich bøøn

| Ihesu min alz søtæst hærræ oc al hoop oc al astund mæth hugh oc mæth alla kallænd kallæ æk athint hælighæ nauæn waldælighæ indærligh i hwilt stath thær æk kumæ i tha stundæ æk at fangæ thik ihesu æya huræ glath æk wrthæ thær æk thæk fangæ oc huræ sæligh æk wrthæ thær æk thæk se ækki siunæs søtær oc ækki hørs glathær thing oc ækki hyggæs bætær thing ænat høræ dominum ihesum christum for thi at ængi tungæ matalæ oc æi scrift sæghæ at bætær ær til æn ihesu crist nauæn O hærræ ihesus crist hor mik bithand til thik fræls mæk af allminæ synd oc sænd mik thæn hæligh anz gift thær thu sænd thin hæligh apostol at han mattæ wæræ mæth mik e for vtæn ændæ nu wær thu mæk ihesu christe i hugh oc i allæ minæ daghæ e til min vtærst timæ

Tha taak thu min and oc min sial til thin fagnæth oc thæn glæthæ thær aldrigh komær ændæ AmæN

Hærræ ihesu christe liuænd guz son æk bithæ thik at thænnæ thimæ oc i thæn timæ thær æk gif min and up oc doms dagh at thu neet mæk æy syndigh mænnæsk thit hæligh likom oc thint hæligh blooth num mæth thit hiælpæligh nath at æk mattæ wærthigh wæræ rætæ tro at hauæ oc fulkumæn øthmodælighheet at fangæ oc swo til at koom thær sum thu æst waldigh mæth thin hæligh fathær oc mæth thæn hæligh and nu oc ee for vtæn ændæ AmeN