af Anonym (1510)   Udgiver: Boeck, S.S. (2015)   Tekst og udgave
forrige næste

| | AAr effther guds byrd. M. cccc lxxxi xxij. dagh i maij maanet Tha foer keyserijn aff constantinopel meth ottætwsindh thurchen aff turkelandh fijretwsind mile offuer haffueth tijl rodijs at bestolde Rodijs ær eth befloth land. lxxx. mile om kringh Ther ær manghe faste slaat paa oc iij. køpstædher Een hedher villa noua Then annen archangelo Then trijdie hedher Collosia som sanctus paulus scriwer tijl collosenses Alsom sterkest bygdh meth hugghen steen och mwrijt meth spærkalch om kringh Om then stad gaar iij rijng mwre Then ijnderstæ ær iiij fødher tyck. mellom begge brystwærn all fwld sadh meth stooræ torn oc løbenwærn om kring Northen tijll then stadh liggher slotteth. thet sloth ær skijfft i iiij deele. then førsthe hawer mesteren aff rodijs. then annen hawer sancti Johannis korsbrødher i then deel ær vij. fastæ sloth hwert aff them hawer serdeels eth tunghe maal aff the kristene. oc pleijer ther at ware iiij hundrede korsbrødher kvnger grewer oc hærtugh børn Vth i then trijdi | deel ær eth hospitaal alt som kosthelixste mwrijth om kringh meth manghe atskiligh hwse som the sywghe menniske boer innen J then fierde deel boer inden byssemester harnskmaker werckmester oc alle handhe embethes mæn som gøres behoff Jnd for stadhen oc slotthet gaar een haffen at man maa seijlæ indh meth vpstandhen seijl meth al somstørsthe skijb Om kringh then haffen gaar een fasth rijngmwr meth løbijn wærn oc. l store torn vdh i Ther som man seijler i haffn staar ij alsomfasteste torne Mellom them gaar een iærnlencke som flyder paa wannet paa eth træwerk at inghen kan kom me i haffn vthen meth theris wilie