af Anonym (1510)   Udgiver: Boeck, S.S. (2015)   Tekst og udgave
forrige næste

Northen for slotthet eth arnbyrst skodh fraa staar sancti anthonij kirke som eth fasth slot oc een sterck ringmwr om kringh Ther sloo keijserin aff tyrken sijn paulwn vdh. then tijd han kom tijl rodijs at bestride. østhen fra then kijrke eth armbørst skudh i haffuet staar sancti nicolai torn alsomfasteste bygd tijl strandwære. tijl theth torn ær mwreth een bro fra slottet længher en een walske | mijle mwrith aff haffsandh. bygd meth all somstørsthe hogghen steen læsth i hwer annen meth iærn oc bly The turcher theth første the komme tha begyndhe the at strijde paa thet torn. the wiste thet wæl at konde the wijnde tha matthe the skænde baade staden oc slottet tijl then torn sønder at bryde stillet the paa sancti anthoni kirke iij kobber bysser hwer skødh een steen ix spande omkring thet war een grom tingh at see oc en grommer at høre Thet alsomfasteste torn aff iij hundrede bysseskodh som skot war aff the iij bijsser i sex samfeld daghe war halt sønder bryt. then tijd the turcher sa thet tha sloo the theris hender tijl hobe oc ropthe vp i skyæn meth alsomstørste glæde. men then glede wort omwendh tijl sorg