af Anonym (1510)   Udgiver: Boeck, S.S. (2015)   Tekst og udgave
forrige næste

Ther tyrchern fornumme thet steenhoben mijnskedis J hwilken theris hoob stod tijl at wijtnæ muren meth. tha begynthe the at faa the cristen annet at gøre dag oc nat lood the aldrigh aff at skøde meth the viij store kobber bøsser morther oc ander bøsser oc kaste meth blyskud meth pijl oc kaste grek ijld oc slo man ghe i hijel aff the cristen paa mwren war saa at i .xxx. daghe kasthe the tyrcher halfierde twsijnde stoore steene i stadhen och paa muren at inghen aff the cristen kunde wære paa muren mod theth sted at the sculle eij ryme nether oc op i gien War ther oc skicket iiij trapper aff stadhen och paa muren oc een stoor klocke ther skul ringes naar the sculle stijæ vp oc aff Ther the tyrker fornumme at thet war tijd at stijæ pa | muren so holde the vp at skude oc kaste the henderen tijl hobe Oc tw twsijnd tyrker alsom besth bewæbnet tradde pa muren och vdh sloghe ther theris banner saa sloæ the i hiel aff the paa muren stode. saa beløb the muren fra thet sted som the vp ginge oc eth armbyrst skod tijl theth walske torn Tha bødh mesteren sla sønder the iiij trapper paa muren ginghe at hwerken cristen eller tyrcher sculle aff komme saa trængde the cristen som paa muren ware trij hundret aff tyrcheren aff muren oc fielde the nether i stadhen the worthe strax slaghen i hiel Vdhen for muren war marken saa fwld oc graueren aff the tyrcher som wilde paa muren ath man kunne icke see iorden for them J then storm paa theth ene stædh war xl twsijnd tyrcher The tyrcher paa mwren ware raaleth oc skralet modh the cristen oc slo fasteligh fraa them. the wille beløbe muren all mæn the cristhen sloghe paa høgre handh oc paa wijnstre trøsteligh fraa them oc wille icke stedhe them ther tijl