af Anonym (1510)   Udgiver: Boeck, S.S. (2015)   Tekst og udgave
forrige næste

¶ Keijserin som drogh tijl rodijs oc achtet theth at winde oc worde rijgh han foer hiem i gien meth skade oc waan ære oc lood ther i gien hans kære swaagher oc hans næste frænde som war howesman offuer then tyrche hær Oc giorde the the cristhen rijghe aff theris roff ther fore sorgher och græder manghe wedwer oc faderløøs børn | vdh i tyrche landh

¶ Rodijs then eddeligh stadh stod thet haardhe knij ther for haffuer hun tapt sijn fawræ blomme mæn gudh meth sijn naade oc alle cristhen herren scal hielpe at hwn scal forbeijeris i alle made Then fæmthe dagh i septembri sade tyrchern rodijs godhe nath. the wonde vp theris seijll oc fore hiem meth skade oc lasth Ther for blijffuer gud benedhijt ewindeligh Amen.