Anonym
Valdemars lov (AM 455,12°) (1300)

Redaktion: Boeck, S.S. (2015)


Kapiteloversigt
Om arv
Slutningen af kapitel 6
Om arv efter fader
Om adskillelse mellem sønner og moder
Om moders og døtres arv efter broder
Om forlig mellem moder og datter
Om sønners adskillelse fra fader
Om sønners adskillelse fra stedfader
Om enke afhænder jord
Om søn vil indgå i kloster
Om børn vil rejse på pilgrimsfærd
Om fader og søn dør på pilgrimsfærd
Om skel mellem brødre
Om søn kræver sin arv
Om afgang
Om skel mellem brødre
Hvis en affældig vil indgive sig hos slægtning
Hvis nogen ikke vil tage imod den affældige
Om ansvar for den affældiges handlinger
Om den affældige klager over sin kost
Hvem der rager en anden med vold
Om tab af øjnene
Om afskæring af ører
Om afskæring af næsen
Om afskæring af læberne
Hvem der udslår tænder
Om afskæring af tungen og tab af talen
Om de enkelte lemmer og lyde
Om hånds og fingres bøder
Om afskårne fødder
Om sårs bøder
Om sår i arme eller ben
Om lyde og afhug
Hvordan man renser sig for sår og afhug og lyde
Om sår
Om sår hvorfra ben kan tages
Hvem som slår en anden med stang eller stav
Hvem som får sin tjener til at slå en anden
Om bøder for træls gerninger
Hvem som kaster sten på en anden
Hvem som slår en anden med hånden
Hvem som trækker en anden i håret
Hvem som støder med stav
Hvem som støder med bidsel
Hvem som kaster en anden til jorden
Om manddrab
Om at pågribe i hor
Om hor og dets bøde
Om sager der ikke kan udredes ved bøder
Hvem som bryder freden eller dræber en anden på tinge
Hvem som dræber en anden efter givet fred
Om hærværk
Hvem som med vilje sætter ild til en andens hus
Om ophuggen af en andens fold
Hvem som binder uskyldig for tyveri
Hvem som bortfører en anden
Om hærværk hvor kvinde voldtages
Hvis en kvinde hemmeligt har samleje med en anden mand
Hvem som bryder freden på torve
Om brud på skibsladning og dets bøde
Om åbenlyst tyveri
Hvis nogen møder en anden i sin skov ved siden af en stub
Slægtninge kan ikke fjerne børn fra deres moder
Om elskerinders børn
Om børn født før ægteskab
Om uægte børns arv til ægte børn
Bygning af hus på gade
Hvis byvej lukkes
Om kirkevej
Hvis fælles vej lukkes
Om byers grænser
Om særjord
Om nogen som ikke vil sværge om gjorte grænser
Om renselse af jord
Hvem som sælger ager og ikke toft
Om retten til jord efter tre års bosættelse
Hvem som sælger jord og ikke skøder
Hvem som skøder og nægter
Hvem som sælger jord til to mænd
Hvem som sigter en anden angående jord
Hvem som pantsætter jord
Om ansvar for trælles gerninger (Trælleretten)
Om tyve (Tyveretten)

Datering: 1300
Sprog: gammeldansk