Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Tersløsegaarden d: 10/4 72

Kjære Ven!

Saa er vi da komne til vort nye Hjem, og jeg er confirmeret! Hele min Tid gaaer bort ved de øvrige Takkebreve. Hverken dig eller nogen Anden af de gamle Base, har jeg noget at takke for: thi der er Ingen af Eder, der har uleiliget sig med at skrive til mig. Derfor skriver jeg heller ikke til dig for at takke men for at fordre: Oversættelsen til Livius, som du vist maa have endnu: den er slet ikke til at finde. Bragte du mig den om Løverdagen hos Holsts, hvis du gjorde det, saa skriv det til mig, at jeg kan faae den der, hvis ikke send den snarest muligt. Jeg skal til Sorø til Mai. Jeg har faaet Skrivebord, med Stol, Uhre, Guldkjæder o:s:v:, o:s:v:

Min Tid er knap, da Livius venter Derfor, hils dem Alle, Allesammen i den Skole! Gid jeg var der. Sorø er en slem Anstalt.

Din altid hengivne

HBang.