Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Kære Fru Ferslev!

Studenterforeningssalen gør store Fataliteter, og jeg beder Dem derfor ydmygst lade Frøken Lerche og mig komme Kl. 3½. Hvad der skal skaffes, er en Symaskine. De kan tænke, Hr. Bierring har givet mig Lov til at assistere ‒ da det er i Deres Sal, og jeg skal læse »Stille Existenser«. Det kan jo heller ikke gøre noget ‒ vel? ‒ da der kommer saa faa.

Saa kommer Frøkenen og jeg Klokken halv fire.

Megen, megen Tak for al Deres Venlighed

fra Deres hengivne

Herman Bang.