Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Kære Fru Ferslew.

De maa ikke blive vred ‒ men jeg har maattet love Abrahams at tage ud paa Generalprøven af »Le pere prodigue« og jeg beder Dem derfor laane Deres Mands Pelts blot i de Timer. Jeg skal køre derud.

Deres hengivne

Herman Bang.