Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Kære Hr. Ferslev!

Hvor meget ondt det har gjort mig ondt med min Spekulation i Hillerød, tror jeg, De maa vide. Nu siger De igjen ‒ »saa, det sædvanlige«. Jeg havde saa langt fra nogen Gevinst, at de Penge slet ikke slog til, og Himlen ved nu hvordanjeg faar Dem betalt. I Roskilde er jeg indbudt af en Klub men faar kun 40 for et; men saa er der ingen Risiko. Det bliver vist min siste ‒ Forestilling.

Deres taknemlig hengivne

H.B.