Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Frederiksborggade 28/1 Sal.

Onsdag Nat.

Kære Greibe!

Ingen kan være saa sørgelig situeret som jeg efter denne usalige Hjemkomst, og mest tynger De paa min Samvittighed. Jeg havde Penge paa Bladet her ‒ men Dom, Militærbøder ‒ kortsagt alt nødvendigt for at undgaa offenlig Skandale slugte Pengene. Jeg har efter min Dom og under min Sygdom, som ødelægger mine Kræfter, ikke mere Venner ‒ jeg er alene. Saa begyndte da min Pilgrimsgang til de offenlige Velgørere mod Procent ‒ Endnu har jeg ikke faaet Pengene. Men bring Hr. Meyer indlagte Brev, som jeg beder Dem læse ‒ maaske vil han være at bevæge til at vente. Slaa saa en Konvolut om.

Hr. Ferslev er mig ikke mere god som før.

Tilgiv mig saa, bedste Greibe, thi jeg er meget syg, meget trist og meget træt. Derfor staar der ikke mere i dette elendige Brev.

Pengene skal jeg skaffe, om jeg saa skal grave dem op af Jorden.

Deres

Herman Bang.