Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Kære Hr. Riemenschneider!

Tilgiv mig, at jeg kommer til Dem med en saa besynderlig Anmodning som denne, men jeg gjør det tvunget af en haard Nødvendighed, og jeg beder Dem opfylde min Bøn. Jeg skal imorgen aflægge Regnskab inden min Reise. Jeg kan desværre ikke nøiere forklare Dem, hvorfor saa noget nær min Fremtid afhænger af dette ‒ og jeg har paa Regnskabet en Deficit, som jeg ikke kan dække i disse Dage. Nu beder jeg Dem, kære Hr. Riemenschneider, udstede en Kvittering stor 110 Kroner som modtaget i disse Dage f:Ex i Fredags. De kan være rolig, jeg glemmer aldrig en Venlighed; og jeg skal i Sommer faa Oversættelsen færdig og om De vil til Vinterfelttoget hjælpe Dem med alt, hvad De vil. Udsted Kvitteringen som sædvanlig stor 110 Kroner, (de 30 blev betalt en Gang for nogle Uger siden) Svar med Buddet

Deres angste

Herman Bang.