Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Kære Hr. Riemenschneider!

Jeg tør ikke oversætte Salammbô, det er umuligt for mig at gøre det godt ‒ saa maa vi lade være. Jeg er forleden begyndt paa »la curée«, haaber, at vi af den skal faa mere Fornøjelse.

Gør mig den Tjeneste at indlevere vedlagte Manuskript til »Vor Tid« med Anmodning om Optagelse. Det er et Par mesterlige Skitser fra Paris. Noget af det mest fuldendte, mener jeg, Zola har skrevet.

Venlig Hilsen fra

Deres

H. B.