Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Kære Riemenschneider.

Jeg beder Dem idag skaffe mig:

Henrik Ibsen: Digte

‒ : Keiser og Gallilæer

‒ : Catilina

Bjørnson: Halte Hulda

‒ : Sigurd Slembe

‒ : En Fallit

En Kasse Luksuspapir.

samt opføre dem strax paa en ikke specificeret Regning, som De maa sende mig samtidig: Regningen vil blive afgjort i maanedlige Afdrag, og alt, hvad jeg faar, skal saa fremtidig betales kontant. Mit Helbred er saa svækket, at mine Venner har foretrukket at ordne mine Sager saaledes og foreløbig forbudt mig at arbeide. Saasnart jeg imidlertid bliver lidt bedre, skal jeg være til Deres Tjeneste.

Deres

H. B.