Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Lørdag.

Bedste Hr. Riemenschneider.

Tingen er et Konkurrencearbeide til »Dansk Skuespilkunst«. En Række Skuespillerkarakterisker samlede, trykte og utrykte. Jeg tror meget paa en saadan Samling, men Langhoff, som har Romanen, vil ei have den.

Emil Poulsen

Jerndorf

Abrahams. (ny)

Coquelin. (ny)

Oda (ny)

Fru Hennings (ny)

Pasca (ny)

Dramaturgien i Aforismer.

En tysk »Dora« (ny.) o:s:v:

Seksten Ark à 25 Kroner trykt og utrykt. Mener De, det var for meget. Udstyrelsen maatte være smuk.

Vil De ikke sende mig af Honoraret strax blot saameget De kan ‒ det meste har jeg jo faaet, men noget er vel tilbage. Blot ialfald 70 Kroner strax efter Modtagelsen. Thi jeg sidder her bogstavelig uden en Skilling i min Lomme og skal paa Tirsdag Middag til Horsens. Send mig strax blot 20 Kroner.

Deres

H. de B.